Ημερίδα με θέμα «Ψυχική υγεία και δικαιώματα στο δρόμο του καρκίνου», από το Σύλλογο «Μαζί Σου»