Σήμερα ο ετήσιος χωρός  της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων