Αύριο Πέμπτη 15/02 η 6η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Την Πέμπτη   15   Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η η 6η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
  2. Κατάρτιση σχεδίου (1ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2018
  3. Έγκριση δαπανών για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ
  4. Ανάθεση περαιτέρω ενεργειών στον κ. Βασίλειο Κοντό, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1726/2017 απόφασης του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (υπόθεση Μαθιουδάκη)
  5. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 64/2017 απόφασης του ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Γεωργίου Μπακάλη)
  6. Αντικατάσταση διορισθέντων δικηγόρων με την υπ’ αριθμ. 235/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Διορισμός δικηγόρων σε υποθέσεις διορθώσεων κτηματολογικών εγγραφών (ακίνητα Τ.Κ. Μαυροχωρίου Δ.Ε. Καστοριάς)
  7. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα διαχειριστικού έτους 2017
  8. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη διαχειριστικού έτους 2017