Δήμος Άργους Ορεστικού: Αντικατάσταση τμήματος αγωγού

Αντικατάσταση τμήματος του καταθληπτικού αγωγού με πλαστικό στο Βογατσικό έτσι ώστε να σταματήσουν οι συχνές διαρροές που άφηναν το χωριό χωρίς νερό.