Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων του πόσιμου νερού του Δήμου Καστοριάς

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού  Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΜΑΡΤΙΟY έτους 2018, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 22-03-18 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2018, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:  Κορησού, Ιεροπηγής,  Μανιάκων, Πολυκάρπης, Τοιχιού, Δισπηλιού, Μαυροχωρίου,  Αυγής, Πενταβρύσου, Οινόης, Μεσοποταμίας, Χιλιοδένδρου, Τσάκωνης, Αποσκέπου, Αγ.Αντωνίου  και Ποριάς  είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.