Σήμερα η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού στο Βογατσικό

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, και ώρα 20:00 στο Βογατσικό (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ίωνα Δραγούμη), με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στο θέμα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης