ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ Α.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καλούνται τα μέλη και οι κάτοχοι διαρκείας του Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30 ΜαΪου και ώρα 5 μ.μ. στο
ξενοδοχείο «ΕΥΡΩΠΑ», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Οικονομικός Απολογισμός
2) Αγωνιστικός Απολογισμός
3) Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μή απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
στις 6 μ.μ., την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο.
Το Δ.Σ.
του Α.Σ. Καστοριάς