Στάση εργασίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

Στάση εργασίας έχει προκηρύξει ο Σύλλογός Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ.Μακεδονίας την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 από τις 11:00 έως το πέρας του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την έδρα της Αποκεντρωμένης στην οδό Βορείου Ηπείρου 20 στα Ιωάννινα την ίδια μέρα στις 12:00

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι αναφέρουν

Διεκδικούμε:

Την άμεση αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων (υπερωρίες – οδοιπορικά) παρελθόντων ετών όλων των συναδέλφων.

Την άμεση στελέχωση της Διεύθυνσης Οικονομικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες και αυξανόμενες ανάγκες εξαιτίας της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε.

Την επίλυση των διαδικαστικών εμποδίων που επιφέρουν δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ. π.χ. λειτουργία Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.

Την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν τις ακυρώσεις αποφάσεων του Συντονιστή Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ.

Την εφαρμογή του σκεπτικού των ανωτέρω αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του Συντονιστή που αφορούν ανακλήσεις, μεταθέσεις, μετακινήσεις συναδέλφων.

Την άμεση έκδοση των οργανογραμμάτων εσωτερικής λειτουργίας με ταυτόχρονη στελέχωση των Υπηρεσιών μας και την έναρξη των διαδικασιών κρίσεων προϊσταμένων.

Την παύση όλων των άδικων διώξεων και των απειλών κατά των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά εργάζονται με υπευθυνότητα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας θα βρίσκεται αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ για να στηρίξει και να συνδράμει στην επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας.