Τρεις θέσεις εργασίας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί»

Ζητείται Ψυχολόγος (1),  Κοινωνικός Λειτουργός (1),  για πλήρη απασχόληση και  άτομο γραμματειακής υποστήριξης (1) για μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου -1 έτος-  από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» για την υλοποίηση του προγράμματος «Φροντίδα για την 3η Ηλικία».

 Για τη θέση του Ψυχολόγου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Για τη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους και τα απαραίτητα αποδεικτικά συνοδευτικά έγγραφά  στην ηλεκτρονική διεύθυνση inkeletron@yahoo.gr, μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας  6936 937 022