Μια θέση εργασίας σε γνωστή εταιρεία της Καστοριάς

Η MAMANET ζητά να προσλάβει Front-End Web Developer για τη στελέχωση της ομάδας του τμήματος προγραμματισμού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού: OOP PHP και PHP MVC Frameworks, MySQL, NoSQL, HTML/CSS/Javascript

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα εκτιμηθεί
  • Ικανότητα συνεργασίας, ομαδικότητας και επικοινωνίας.
  • Διαχείριση έργου και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Πλήρης απασχόληση Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Η εταιρεία παρέχει εξαιρετικά σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με απεριόριστες προοπτικές εξέλιξης στις πόλεις Καστοριάς και Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά και δείγμα της δουλειάς τους στο info@mamanet.gr