Με 19 θέματα συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:30 στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ» θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εσόδων –εξόδων Β΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον οικονομικό έλεγχο έτους 2018

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός Δημοτικών Συμβούλων για αποζημίωση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 7ο: Κατανομή ποσού 9.905,12 € για την «κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2018»

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των «Υπηρεσιών Διαχείριση -Δημοσιότητας-Διαφήμισης της πράξης GREENPOINΤ MOB (ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ)»

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πρόληψη- αποκατάσταση   ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στον Δήμο Νεστορίου»

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (2ου τμήματος) της εργασίας: «Εργασίες συντήρησης αγροτικών – δασικών δρόμων Δ.Ε. Γράμμου»

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (4ου τμήματος) της εργασίας : «Καθαρισμός δεξαμενών- χλωριοσυγκρίσεις, έλεγχος συστημάτων χλωρίωσης, δειγματοληψίες, Δ.Ε. Αρρένων-Γράμμου»

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (4ου τμήματος) της εργασίας : «Καθαρισμός δεξαμενών- χλωριοσυγκρίσεις, έλεγχος συστημάτων χλωρίωσης, δειγματοληψίες, Δ.Ε. Νεστορίου-ακριτών»

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Μελέτη οδοποιίας Βελτίωση δασικής οδού Επταχωρίου-όρια νομού (προς Σαμαρίνα)»

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή έγκρισης ένταξης μελετών του Δήμου Νεστορίου στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.»

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης υδάτων και εγκατάστασης φυσικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμού Κομνηνάδων Δήμου Νεστορίου»

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ης παράτασης (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών δημοτικού σχολείου Νεστορίου»

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ης παράτασης (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης της Κυψέλης»

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜ για το έργο : «Βελτίωση υποδομών δημοτικού σχολείου Νεστορίου»

Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις