Μειώθηκαν οι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Κατά μια (σε 454 από 455) μειώθηκαν το σχολικό έτος 2016/2017 έναντι του σχολικού έτους 2015/2016 οι σχολικές μονάδες στη χώρα, σύμφωνα με τις στατιστικές της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικά Λύκεια- ΕΠΑΛ, Επαγγελματικές Σχολές- ΕΠΑΣ) που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

  • Το διδακτικό προσωπικό παρουσίασε μείωση 3,4%.
  • Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν μείωση από 98.772 άτομα σε 98.568 άτομα.
  • Οι αποφοιτήσαντες μαθητές αυξήθηκαν κατά 13,4%.
  • Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,8 μαθητές, το σχολικό έτος 2016/2017, ενώ το σχολικό έτος 2015/2016 η αναλογία ήταν 1 προς 7,6.
  • Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 26,9% του σχολικού πληθυσμού των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ όλων των υπουργείων.