Κατανομή 44 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας, ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ. Ποια τα ποσά που αντιστοιχούν στους τρεις Δήμους της Π.Ε. Καστοριάς

 

To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη  άλλων αναγκών.

 

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

 

Π.Ε. Καστοριάς:

Δήμος Καστοριάς: 62.700,00

Δήμος Άργους Ορεστικού: 25.290,00

Δήμος Νεστορίου: 8.210,00

 

Π.Ε. Κοζάνης:

Δήμος Βοΐου: 36.210,00

Δήμος Εορδαίας: 74.100,00

Δήμος Κοζάνης:  104.270,00

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: 30.380,00

 

Π.Ε. Γρεβενών:

Δήμος Γρεβενών:  48.530,00

Δήμος Δεσκάτης: 14.480,00

 

Π.Ε. Φλώρινας:

Δήμος Αμυνταίου: 34.430,00

Δήμος Πρεσπών: 4.230,00

Δήμος Φλώρινας: 58.720,00

 

Ακολούθως,  κατανέμεται το ποσό των 26.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

 

Π.Ε. Καστοριάς:

Δήμος Καστοριάς: 85.040,00

Δήμος Άργους Ορεστικού: 27.900,00

Δήμος Νεστορίου: 7.540,00

 

Π.Ε. Κοζάνης:

Δήμος Βοΐου: 44.110,00

Δήμος Εορδαίας: 108.270,00

Δήμος Κοζάνης:  169.030,00

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: 35.560,00

 

Π.Ε. Γρεβενών:

Δήμος Γρεβενών:  62.750,00

Δήμος Δεσκάτης: 14.050,00

 

Π.Ε. Φλώρινας:

Δήμος Αμυνταίου: 41.290,00

Δήμος Πρεσπών: 3.690,00

Δήμος Φλώρινας: 78.250,00

 

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.