Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,1% φέτος (μετά από αρκετές καθοδικές αναθεωρήσεις) φαίνεται εφικτή.

Εσπασε το όριο των 50 δισ. ευρώ το τριμηνιαίο ΑΕΠ καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είχε να συμβεί από το τελευταίο τρίμηνο του 2011 (51,346 δισ. ευρώ).

Ωστόσο, προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 2,4% χωρίς εποχική διόρθωση ή 2,2% με εποχική διόρθωση το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Κι αυτό γιατί βασικές παρέμετροι, όπως η συνολική καταναλωτική δαπάνη (-0,3%) και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (-23,2%) κινήθηκαν πτωτικά, ενώ η αύξηση των εισαγωγών (15%) ήταν πολλαπλάσια της αύξησης των εξαγωγών (7,6%). Με αυτά τα δεδομένα, εκτίναξη της ελληνικής οικονομίας κατά τα πρότυπα του φαινομένου εκτίναξης του ελατηρίου δεν διαφαίνεται και ίσως να είναι αυτή η αιτία για την οποία διεθνείς αναλυτές και εκπρόσωποι των θεσμών (σήμερα οι Σεντένο και Ρέγκλινγκ έκαναν σχετικές αναφορές) επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Από τα επιμέρους στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την προσέγγιση του ΑΕΠ με τη μέθοδο της δαπάνης, προκύπτει ότι την παρτίδα της κατανάλωσης, περιορίζοντας τη συρρίκνωση στο 0,3% έσωσαν τα νοικοκυριά των οποίων η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,7% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η τελική καταναλωτική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης ήταν έντονα μειωμένη κατά 4,1%.

Εκρηκτική αύξηση 42,2%, από την άλλη πλευρά, σημείωσε ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου, η οποία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές οφείλεται κυρίως σε μεταφορικό εξοπλισμό.

Η αύξηση των εισαγωγών κατά 15% είναι επίσης εκρηκτική σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα (-7,5% και 2,7%) και σχετίζεται με την πορεία των τιμών των καυσίμων, ενώ η αύξηση των εξαγωγών, αντιθέτως, χαμήλωσε ταχύτητα το τρίτο τρίμηνο στο 7,6% έναντι 9,2% το δεύτερο τρίμηνο και 8,1% το πρώτο.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,1% φέτος (μετά από αρκετές καθοδικές αναθεωρήσεις) φαίνεται εφικτή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Ανάπτυξη 1% του ΑΕΠ έναντι του β’ τριμήνου και 2,2% του ΑΕΠ έναντι του γ’ τριμήνου του 2017 κατέγραψε η ελληνική οικονομία το γ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Με βάση αυτά τα στοιχεία και τις αναπροσαρμογές των προηγούμενων τριμήνων, η ανάπτυξη στο εννεάμηνο υπολογίζεται σε 2,1% του ΑΕΠ.

Σε τριμηνιαία μέτρηση:

* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018.

* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 14,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018.

* Αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,0% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8%.

* Αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%.

Σε ετήσια μέτρηση:

* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, η ιδιωτική κατανάλωση κινήθηκε ανοδικά κατά 0,7%, ενώ αντίθετα η δημόσια κατανάλωση περιορίστηκε κατά 4,1%.

* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 23,2% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017. Αντίθετα ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σημειώνει αύξηση 42%.

* Αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,9% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8%.

* Αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 16,0%.

In.gr