Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς: Ημερίδα με θέμα την εκτατική εκτροφή της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής στην Καστοριά-Κρυσταλλοπηγή: Τάσεις και προοπτικές

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα από 10:30 έως 13:30, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Εκτατική εκτροφή της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής στην Καστοριά-Κρυσταλλοπηγή: Τάσεις και προοπτικές», από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς στο ξενοδοχείο Limneon Resort & SPA (4o χλμ. Καστοριάς-Αθηνών)

Πρόγραμμα:

Προεδρείο: Δημήτριος Μόσχος, Πρόεδρος Συνεταιρισμού

Άννα Μόσχου, Ταμίας Συνεταιρισμού – Νόμιμος Εκπρόσωπος Προγράμματος

10:00-10:30: Εγγραφές

10:30-11:00: Χαιρετισμοί

11:00-11:20: Δρ Μιχαήλ Βραχνάκης, Δασολόγος – Λιβαδοπόνος, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος «Λιβαδικά Οικοσυστήματα της Δυτικής Μακεδονίας: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λιβαδιών της Κρυσταλλοπηγής»

11:20-11:40: Δρ Γιάννης Καζόγλου, Γεωπόνος – Λιβαδοπόνος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Προοπτικές της Εκτατικής Κτηνοτροφίας: η ανάγκη εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε συνεργασία με τους χρήστες των λιβαδιών»

11:40-12:20: Διάλειμμα – Καφές

12:20-12:40: Ελευθέριος Γίτσας, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, Γραμματέας του Σ.Ε.Κ. «Η Ελληνική Κόκκινη Φυλή και η θέση της στην Ελληνική αγορά»

12:40-13:00:Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. «Συμπεριφορά καταναλωτή ως προς το κρέας της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής»

13:00-13:15: Συζήτηση Ερωτήσεις

13:15: Λήξη Ημερίδας – Συμπεράσματα