Άρση απόφασης απαγόρευσης αλιείας πέρκας  στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης πληροφορούμενος από το Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου περί προσβολής της πέρκας (πρικιά) από παράσιτο, προέβη με την υπ’ αριθμ. 107714/31-07-2020 απόφασή του στην απαγόρευση αλιείας και κατανάλωσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού για τρεις εβδομάδες, ήτοι μέχρι  21-08-2020.

Αμέσως η Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ. με το υπ’ αριθμ. 108932/04-08-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου κ. Σωκράτη Ηλιάδη ζήτησε εξέταση δειγματοληψίας των συγκεκριμένων ψαριών από το Τμήμα Παθολογίας Πτηνών Μελισσών & Υδρόβιων οργανισμών της Δ/νσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ γεωγραφικά αρμόδιο για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν άμεσα (από 05 έως 10 Αυγούστου) από το εξειδικευμένο αυτό εργαστήριο του κράτους και με την υπ’ αριθμ. 9666/10-08-2020 έκθεση δοκιμών κοινοποιεί τα εργαστηριακά αποτελέσματα στη Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Αναφέρεται συγκεκριμένα:

  • Κατά την μικροβιολογική εξέταση δεν απομονώθηκαν παθογόνοι παράγοντες.
  • Κατά την παρασιτολογική εξέταση εντοπίστηκαν εντός του εντέρου και των μυών της κοιλιακής κοιλότητας των ψαριών (πέρκα) νηματώδεις σκώληκες.

Με τις εξής παρατηρήσεις:

Εφιστάται η προσοχή ότι τα συγκεκριμένα ιχθυηρά που φέρουν τα συγκεκριμένα είδη παρασίτων, δεν πρέπει να καταναλωθούν ωμά, μαριναρισμένα ή αλατισμένα, αλλά παρά μόνο εάν προηγουμένως  υποστούν θερμική επεξεργασία στους 60°C μέχρι του πυρήνα επί ένα λεπτό τουλάχιστον ή να διατηρηθούν υπό κατάψυξη στους  – 20°C  για 24 ώρες.

Στα πλαίσια της έρευνας για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και το από 30-07-2020 Αποτέλεσμα Παρασιτολογικής Εξέτασης του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων του Τμ. Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προς το Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου, το οποίο αιτήθηκαν με δική τους πρωτοβουλία και κοινοποίησαν ιδιοχείρως στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης προς ενημέρωση.

Το πόρισμα αναφέρει ότι παρατηρήθηκε η παρουσία ζώντων νηματωδών παρασίτων σε πέντε (5) από τα δεκαπέντε (15) δείγματα (αναλογία 33%).

Να αναφερθεί επίσης ότι τέτοια παράσιτα έχουν εντοπιστεί σε ιχθυηρά της Λίμνης Πολυφύτου από το 2017, ωστόσο δεν έχει αναφερθεί ούτε ένα τοπικό περιστατικό επιμόλυνσης του τοπικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.853/2004 όπως τροπ. από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1276/2011,  ψάρια που φέρουν παράσιτα εκτός τρηματωδών δύνανται να εμπορευθούν εφόσον:

  1. Δεν καταναλώνονται ωμά ή μαριναρισμένα ή αλατισμένα και οποιαδήποτε άλλα αλιευτικά προϊόντα που τυγχάνουν επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν επαρκεί για την καταστροφή των βιώσιμων παρασίτων εκτός αν έχουν καταψυχθεί στους στους  – 20°C  για 24 ώρες τουλάχιστον ή στους – 35°C  επί 15 ώρες τουλάχιστον.
  2. Υποβάλλονται πριν την κατανάλωση σε θερμική επεξεργασία με θερμοκρασία πυρήνα 60°C  ή και άνω επί ένα λεπτό τουλάχιστον.
  3. Έχουν διατηρηθεί ως κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας για χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο ώστε να καταστραφούν τα βιώσιμα παράσιτα.
  4. Προέρχονται από ελεύθερη αλιεία, με την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι τα αλιευτικά πεδία καταγωγής δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ως προς την ύπαρξη παρασίτων, και το επιτρέπει η αρμόδια αρχή.

Κατά συνέπεια και εφόσον οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν την κατάλληλη εξυγίανση των ψαριών, δεν συντρέχει λόγος αναστολής εμπορίας των συγκεκριμένων ψαριών.

Επικουρικά στην όλη παρασιτολογική έρευνα υπάρχει και η ενημέρωση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης που με την από 06/08/2020 επιστολή της η Δρ. Σμαράγδα Σωτηράκη (σε δείγματα που έστειλε από επιστημονικό ενδιαφέρον ο κ. Αθανάσιος Κουλέτσος Υδροβιολόγος – Ιχθυολόγος συνεργάτης επιχειρήσεων αλιευτικού ενδιαφέροντος) και αναφέρεται στην ύπαρξη νηματωδών και άλλων παρασίτων, καταλήγοντας στο ίδιο με το  συμπέρασμά  με τα αποτέλεσμα της Παρασιτολογικής Εξέτασης του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και

Παρασιτικών Νοσημάτων του Τμ. Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προς το Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου καθώς και με το αποτέλεσμά του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών Μελισσών & Υδρόβιων οργανισμών  της Δ/νσης του  Κτηνιατρικού  Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ γεωγραφικά αρμόδιο για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν τούτων αίρεται η απαγόρευση της αλιείας και της κατανάλωσης της πέρκας στην λίμνη Πολυφύτου με τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω.

You May Also Like

Το κίνημα “Σε Αναμονή” συνεχίζει τη δράση του στην Καστοριά

Το κίνημα “Σε Αναμονή” συνεχίζει τη δράση του στην Καστοριά

Τη 1η Δεκεμβρίου το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του Συλλόγου Νεφροπαθών Π.Ε. Καστοριάς

Τη 1η Δεκεμβρίου το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ  του Συλλόγου Νεφροπαθών Π.Ε. Καστοριάς

To Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019 -2020

To Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη της σχολικής…

ΔΕΥΑΚ: Ακόμη παρέμβαση στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Καστοριάς ολοκληρώθηκε

ΔΕΥΑΚ: Ακόμη παρέμβαση στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Καστοριάς ολοκληρώθηκε

Έκτακτη ενίσχυση μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων συνολικού ύψους 20 εκατ. Ευρώ

Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Π. Κεπαπτσόγλου: «Με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:…

Γ. Κασαπίδης: Καταλυτική η πολυφωνία των προτάσεων των φορέων στην Εδαφική Επιτροπή

Για τη ριζική αναδιάρθρωση του παραγωγικού της μοντέλου

Διακοπές ρεύματος σε  περιοχές της Π.Ε. Καστοριάς τη Δευτέρα 25/05 και την Τρίτη 26/05

Διακοπές ρεύματος σε  περιοχές της Π.Ε. Καστοριάς τη Δευτέρα 25/05 και την…

Τον Σεβασμιώτατο επισκέφθηκε ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας

Τον Σεβασμιώτατο επισκέφθηκε ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας

Φανταστική εκδήλωση για τα 24 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποίησε το Πρακτορείο Οπαπ Τζήμας! (Φωτογραφίες)

Φανταστική εκδήλωση για τα 24 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποίησε το Πρακτορείο Οπαπ…