Στην κατάργηση των 41 από τα 59 υφιστάμενα εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια προχωρά το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του επιμελητηριακού χάρτη της χώρας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, η αναμόρφωση αυτή θα τεθεί σε σταδιακή εφαρμογή από το νέο έτος, όπου και θα διεξαχθούν οι τελευταίες εκλογές με την παρούσα δομή. Στις επόμενες εκλογές που προγραμματίζονται για το 2021, το επιμελητηριακό τοπίο θα είναι τελείως διαφορετικό, καθώς θα έχει… καλλικρατική δομή. Σημειώνεται ότι σήμερα σε κάθε νομό λειτουργεί ένα μικτό επιμελητήριο, με εξαίρεση τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) στις οποίες λειτουργούν από τρία επιμελητήρια.

 

Πώς θα αλλάξει ο «χάρτης» των επιμελητηρίων

Ειδικότερα, με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, τα επιμελητήρια θα περιοριστούν στο ένα ανά έδρα περιφέρειας, ενώ στους υπόλοιπους νομούς τα υφιστάμενα επιμελητήρια θα μετατραπούν σε επιμελητηριακές ενότητες. Την κατάργηση θα «γλιτώσουν» τα δύο από τα τρία επιμελητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με το τρίτο επιμελητήριο να ενσωματώνεται στο ένα εκ των δύο «διασωθέντων». Σημειώνεται ότι για τις δύο πόλεις δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ποια επιμελητήρια θα καταργηθούν. Αντίθετα στον Πειραιά, που επίσης διαθέτει σήμερα τρία επιμελητήρια, το νέο πλαίσιο προβλέπει την ενοποίησή τους σε ένα. Αμετάβλητο θα παραμείνει το επιμελητηριακό καθεστώς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τα υφιστάμενα επιμελητήρια (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) να παραμένουν ως έχουν.

Συνεπώς, με βάση το σχέδιο του υπουργείου, τα επιμελητήρια από 59 περιορίζονται μόλις στα 18. Ειδικότερα από ένα επιμελητήριο θα διαθέτουν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Δύο επιμελητήρια θα διαθέτει η Θεσσαλονίκη, δύο η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) και τρία επιμελητήρια η περιφέρεια Αττικής (δύο στην Αθήνα και ένα στον Πειραιά).

Όπως προαναφέρθηκε, το νέο σύστημα θα τεθεί σε σταδιακή εφαρμογή από το νέο έτος, αφού στις επικείμενες αρχαιρεσίες θα εκλεγούν και περιφερειακά επιμελητηριακά συμβούλια, τα οποία θα αναλάβουν τη διαδικασία συνένωσης – κατάργησης των επιμελητηρίων. Η οργανική δομή του κάθε περιφερειακού επιμελητηριακού συμβουλίου θα καθορίζεται από τη δύναμη των επιμελητηρίων κάθε περιφέρειας. Στο μεταβατικό στάδιο καθήκοντα προέδρου θα αναλαμβάνει ένας εκ των προέδρων των επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τη νέα δομή τα επιμελητήρια θα καταστούν πιο αποτελεσματικά ως προς την παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικών ή μη) έναντι των επιχειρήσεων μελών τους και γενικότερα της επιχειρηματικότητας. Επίσης αναφέρεται ότι θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της ομογενοποίησης δράσεων, όπως π.χ. εξωστρέφειας και της συμμετοχής σε εκθέσεις, αλλά και παρεμβάσεων στην πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα στόχος είναι η συμμετοχή εκπροσώπων των επιμελητηρίων στη λήψη αποφάσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με το σχέδιο νόμου του υπουργείου θα επέλθουν και σημαντικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα των επιμελητηρίων. Π.χ. εξετάζεται η παροχή δυνατότητας στα μέλη των επιμελητηρίων να ψηφίζουν και εκπροσώπους άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων – τμημάτων στα οποία υπάγονται. Δηλαδή, ένα μέλος επιμελητηρίου που υπάγεται στο τμήμα μεταποίησης θα μπορεί να ψηφίζει κάποιον που υπάγεται στο τμήμα εμπορίου και το αντίστροφο.

Σημαντικές αλλαγές προγραμματίζονται και σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με βασική αυτή της διεύρυνσης της διοικητικής επιτροπής από τα εννέα μέλη που είναι σήμερα, στα 31. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ θα εκλέγεται από τη διοικητική επιτροπή. Μέλη της διοικητικής επιτροπής θα είναι οι 18 πρόεδροι των επιμελητηρίων και άλλα 14 μέλη που θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της ΚΕΕ. Με βάση τον σχεδιασμό, η γενική συνέλευση της ΚΕΕ θα απαρτίζεται από τους προέδρους των επιμελητηρίων και περιφερειακά συμβούλια. Διευκρινίζεται ότι η κάθε περιφέρεια θα διαθέτει και το αντίστοιχο επιμελητηριακό συμβούλιο.

Σημαντικές αλλαγές προγραμματίζονται και σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με βασική αυτή της διεύρυνσης της διοικητικής επιτροπής, από τα εννέα μέλη που είναι σήμερα στα 31.

Με δεδομένο ότι η εγγραφή στα επιμελητήρια είναι πλέον προαιρετική, δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές θα έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ και πληρώνουν την υποχρεωτική ετήσια εισφορά τους.

Στελέχη του υπουργείου αναφέρουν ότι με τις επικείμενες αλλαγές ο θεσμός των επιμελητηρίων θα καταστεί πιο ουσιαστικός και ισχυρός, κάτι που αποτελεί στόχο της κυβέρνησης. Μάλιστα στο πλαίσιο της ισχυροποίησης του θεσμού εξετάζεται και η ενδυνάμωσή του με επιπλέον 200 υπαλλήλους, είτε μέσω μετατάξεων είτε μέσω προσλήψεων.

 

Ένα Επιμελητήριο στη Δυτική Μακεδονία

Αρνητικές  χαρακτηρίζονται οι διαφαινόμενες εξελίξεις περί ενοποίησης των επιμελητηρίων από το Εμπορο-βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καστοριάς , με τον πρόεδρό του κ. Μπάμπη  Καραταγλίδη μιλώντας στο  inkastoria  να κάνει λόγο για ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων ώστε να αποτελούν εργαλείο ανάπτυξης .

Ο  κ. Καραταγλίδης σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση κλεισίματος των Επιμελητηρίων, όμως τα δημοσιεύματα καταμαρτυρούν τις προθέσεις της κυβέρνησης.  «Τα θέματα της Καστοριάς, πρέπει να λύνονται στην Καστοριά, όπως συμβαίνει σήμερα…» επεσήμανε ο κ. Καραταγλίδης, σημειώνοντας ότι οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα για την αποτελεσματική και ορθή λειτουργία ενός Επιμελητηρίου.

Αντίθετη είναι η άποψη του προέδρου του Εμπορο-βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Κώστα Κυριακίδη ο οποίος βλέπει με πολύ καλό μάτι την συγχώνευση των τεσσάρων επιμελητηρίων με έδρα την Κοζάνη.

Θετικές χαρακτηρίζονται οι διαφαινόμενες εξελίξεις περί ενοποίησης των επιμελητηρίων από το Εμπορο-βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, με τον πρόεδρό του Κώστα Κυριακίδη να έχει αναφερθεί πολλές φορές υπέρ της ανάγκης ενοποίησης, αφού με περιφερειακή συνείδηση μπορούν να υπάρξουν μεγαλύτερες επιτυχίες επιχειρηματικά.
Μάλιστα ο πρόεδρος του ΕΡΒΕ Κοζάνης ήταν ο μόνος πανελλαδικά πρόεδρος αντίστοιχων Επιμελητηρίων που τάχθηκε υπέρ συνενώσεων, με στόχο να αλλάξει ο θεσμικός ρόλος τους. “Στόχος είναι η αλλαγή του ρόλου των επιμελητηρίων και η απόκτηση δύναμης”, σχολίασε σχετικά ο κ. Κυριακίδης.

Ο ίδιος τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, αλλά όλα όσα ακούστηκαν είναι “δημοσιογραφικές πληροφορίες”, ωστόσο απαντάει πως αν ευοδωθούν τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης, τότε θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. “Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε . Τα επιμελητήρια στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα. θα πρέπει να λειτουργούν περιφερειακά. Έτσι αποκτούν δυναμική , κάνοντας καλύτερες συμφωνίες αφού διαπραγματεύονται για μεγαλύτερες ποσότητες. Επίσης, συμμετέχουν όλοι μαζί σε εκθέσεις Ελλάδας και εξωτερικού. “Είμαστε οι πρώτη περιφέρεια που κάναμε πράξη τη συνεννόηση και σύμπραξη για δράσεις, ενώ και στον τοπικό πόρο μπήκε και το ΕΒΕ Φλώρινας. Βοηθάμε επιχειρήσεις και από άλλους νομούς” σημείωσε χαρακτηριστικά.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Σειρά συναντήσεων πραγματοποίησε το Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολούμενων σε Παρεμφερή Επαγγέλματα Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»

Σειρά συναντήσεων πραγματοποίησε το Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολούμενων σε Παρεμφερή Επαγγέλματα…

Ενίσχυση του θρησκευτικού Τουρισμού μέσα από εκδηλώσεις για τη Βυζαντινή Τέχνη

 Τελέστηκαν το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας…

Ο Σύλλογος ΜΑΖΙ ΣΟΥ μας φέρνει εικόνες από την Κωνσταντινούπολη!

Ο Σύλλογος ΜΑΖΙ ΣΟΥ μας φέρνει εικόνες από την Κωνσταντινούπολη!

Δήμος Καστοριάς: Τι ώρα θα ξεκινήσουν αύριο τα σχολεία;

  Δήμος Καστοριάς: Τι ώρα θα ξεκινήσουν αύριο τα σχολεία;

Συνέντευξη με τη Συγγραφέα των Best Sellers Λένα Μαντά: «Η σχέση μου με το χαρτί είναι ερωτική»

Συνέντευξη με τη Συγγραφέα των Best Sellers Λένα Μαντά: «Η σχέση μου…

Σύλληψη αλλοδαπού σε περιοχή της Καστοριάς για μεταφορά δυο μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας

Σύλληψη αλλοδαπού σε περιοχή της Καστοριάς για μεταφορά δυο μη νόμιμων μεταναστών…

Εξιχνιάστηκε κλοπή που τελέστηκε σε περιοχή της Κοζάνης

Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 35χρονου ημεδαπού

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Διαδικτυακή Εκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ποίησης

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Διαδικτυακή Εκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα…