Ανακοίνωση Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Γιάννη Οικονόμου για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίασε σήμερα 4 Οκτωβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί) οι αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:

  1. 1. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το Προσχέδιο Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης για το 2022.

Παρά το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός του 2022 καταρτίζεται -όπως και ο προηγούμενος- υπό το καθεστώς αβεβαιότητας, που προκαλεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση, έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώτα θετικά μακροοικονομικά αποτελέσματα, μετά τη σταδιακή υποχώρηση των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης. Για αυτό τον λόγο ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω, από 3,6% που προβλεπόταν στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σε 6,1%. Αυτό σηματοδοτεί ότι σε σχέση με την ύφεση ύψους 8,2% που παρατηρήθηκε το 2020, η οικονομία έχει ήδη καλύψει άνω των δύο τρίτων του απολεσθέντος εγχώριου προϊόντος, εντός μάλιστα ενός έτους, που κατά το πρώτο εξάμηνο υπήρχαν ακόμη σε ισχύ σημαντικά περιοριστικά μέτρα στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 10,8%, 0,8% υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022, όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά αυτό να αυξηθεί περαιτέρω, κατά 1,7%. Χαρακτηριστικό και δομικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 16,8% τον Ιούλιο του 2020, σε 14,2% τον Ιούλιο του 2021.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν οφείλεται προφανώς μόνο στην άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά σε μεγάλο βαθμό στην πρωτόγνωρη σε ύψος οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ξεπερνά τα 42 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση, και τα 30 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική βάση, την περίοδο 2020-2022. Η πληθώρα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει άνω των 70 κατηγοριών μέτρων, πολλά από τα οποία ανανεώνονταν και βελτιώνονταν σε μηνιαία βάση, κατάφερε να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να κάνει άλμα ανάπτυξης στην μετα-κορονοϊό εποχή.

Η νέα εποχή ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο, προς ένα Κράτος πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη γραφειοκρατία, ψηφιακά αναβαθμισμένο, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικότερο κοινωνικό δίκτυο προστασίας. Η Ελλάδα έχοντας διαθέσιμα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι έτοιμη για μια μετάβαση σε νέα εποχή που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Για την ελληνική οικονομία, το 2022 αναμένεται έτος επαναφοράς σε συνθήκες κανονικότητας. Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, αναμένεται να έχει ανακτηθεί το σύνολο των ετήσιων απωλειών Α.Ε.Π. του 2020, με το επίπεδο πραγματικού Α.Ε.Π. στο τέλος του 2022 να υπερβαίνει το αντίστοιχο επίπεδο του 2019 κατά 1,7%.

Πρωτεύοντα παράγοντα για την ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας το 2022 αποτελεί το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Εντός του 2022 η υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του Α.Ε.Π. χωρίς τη συμπερίληψη της μόχλευσης, συμβάλλοντας στη μείωση του μακροχρόνιου επενδυτικού κενού και θέτοντας τις βάσεις για τη διαμόρφωση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, μέσω της συμβολής των μεταρρυθμίσεων.

Άλλος σημαντικός παράγοντας επιτάχυνσης της ανάπτυξης έναντι του 2021 είναι η σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες κανονικότητας από υγειονομικής άποψης, η οποία με τη σειρά της θα επιτρέψει την πλήρη ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς, αντλώντας επιπλέον οφέλη από τα «κέρδη» της περιόδου της πανδημίας σε όρους ψηφιοποίησης και εξωστρέφειας της οικονομίας. Η επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται να διευκολύνει την εξομάλυνση των δημοσιονομικών μεγεθών, ενώ παράλληλα σε διεθνές επίπεδο προβλέπεται ότι θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου, με τις εισπράξεις από το εξωτερικό να αυξάνονται έναντι του 2021 κατά 60%. Ακόμα, ευνοϊκός παράγοντας για τη διαμόρφωση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης το 2022 είναι η έναρξη υλοποίησης ορισμένων μόνιμων αναπτυξιακών μέτρων στη λογική της βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος και της εισοδηματικής ενίσχυσης των νοικοκυριών, όπως είχε σχεδιαστεί πριν την επέλαση της πανδημίας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%, η παροχή κινήτρων για συνενώσεις και συνεργασίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών και δωρεών για παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ, και η αύξηση του κατώτατου μισθού σε επίπεδο μεγαλύτερο του 2021 κατά 2,0%.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Σεπτέμβριο του 2021 μία ακόμη δέσμη μέτρων ενσωματώθηκε στον πολιτικό σχεδιασμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των παροδικών πληθωριστικών πιέσεων που καταγράφονταν διεθνώς το τρέχον διάστημα, να αποσοβηθεί ο κίνδυνος υστερήσεων στην αγορά εργασίας κατά τη μεταβατική περίοδο μετά την πανδημία και να αποφευχθούν ανισότητες πρόσβασης στην ψηφιακή μετάβαση. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται, η προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία/ενέργεια/ψηφιοποίηση, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη νεολαία, με την παροχή κινήτρων για ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας («πρώτο ένσημο»), η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (κατάργηση για τους νέους έως 29 ετών) και η σύσταση ταμείου ενεργειακής μετάβασης για την απομείωση των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το πραγματικό Α.Ε.Π. αναμένεται να αυξηθεί το 2022 κατά 4,5% έναντι του 2021, με κινητήριο μοχλό τον αμείωτο ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης (2,9% σε ετήσια βάση), τη σημαντική ώθηση των επενδύσεων κατά 23,4% και την περαιτέρω ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 21%, εν μέσω ανόδου του εξωτερικού τουρισμού.

Η αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης το 2022 αναμένεται να στηριχθεί στην αύξηση της απασχόλησης κατά 2,7%, με το 80,9% των νέων θέσεων εργασίας να αφορά θέσεις μισθωτής απασχόλησης, αλλά και στην αύξηση του ονομαστικού μέσου μισθού. Ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται μετριοπαθώς θετικός στο σύνολο του 2022 (0,8%).

Η επιτάχυνση του ρυθμού πραγματικών επενδύσεων το 2022 στηρίζεται στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με άνω του 88% της συνολικής κατανομής επιχορηγήσεων και δανείων για το έτος να κατευθύνονται σε επενδύσεις, εκ των οποίων το 41,6% σε δημόσιες επενδύσεις με υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση. Ο όγκος δημόσιας κατανάλωσης αναμένεται το 2022 να προσαρμοστεί εγγύτερα στα προ πανδημίας επίπεδα, μειούμενος κατά 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σε όρους όγκου αναμένεται να επιδεινωθεί κατά 2,4% του Α.Ε.Π. σε ετήσια βάση. Στο τέλος του 2022, όλες οι συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης προβλέπεται να ανέρχονται σε επίπεδο υψηλότερο του προ πανδημίας.

Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 13.547 εκατ. ευρώ ή 7,7% του Α.Ε.Π.. Σε όρους ESA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 13.002 εκατ. ευρώ ή 7,4% του Α.Ε.Π..

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις για το έτος 2022, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 1.656 εκατ. ευρώ ή 0,9% του Α.Ε.Π.. Αντίστοιχα, σε δημοσιονομική βάση το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 2.028 εκατ. ευρώ ή 1,1% του Α.Ε.Π..

Οι 6 στόχοι που έχουν τεθεί στο οικονομικό πεδίο

1ος: Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης την επόμενη περίοδο.

2ος: Η βελτίωση της σύνθεσης του Α.Ε.Π., με σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών.

3ος: Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας (Από το 2022).

4ος: Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινα» δάνεια) (Από το 2022).

5ος: Η επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων (Από το 2022).

6ος: Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας (Έως το 1ο εξάμηνο του 2023).

Οι 7 βασικές προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής

1.Η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

2.Η συνέχιση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3.Η συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων.

4.Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5.Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

6.Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ.

7.Η ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας

Η Πολιτεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας στέκεται αρωγός στο σύνολο των κατοίκων της χώρας ενισχύοντας τις υποδομές και τις δομές του κοινωνικού κράτους, καθώς και την πραγματική οικονομία. Κατά το α’ εξάμηνο του 2021 θεσμοθετήθηκαν παρεμβάσεις με στόχο να ανακουφίσουν τους πληττόμενους πολίτες και κλάδους από την πανδημία καθώς και να ενισχύσουν το Σύστημα Υγείας. Έτσι η συνολική αξία των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας την περίοδο 2020-2022 ανέρχεται σε 42,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 23,1 δισ. ευρώ αφορούν το 2020, 16,7 δισ. ευρώ το 2021 και 2,9 δισ. ευρώ το 2022. Το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 30,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 11,6 δισ. ευρώ αφορούν το 2020, 15,6 δισ. ευρώ το 2021 και 2,9 δισ. ευρώ το 2022.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και το έτος 2022 οι κυριότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας εστιάζονται στις ακόλουθες:

 

-Επεκτείνεται έως το τέλος του 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση των τριών μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Κόστος 1,58 δισ. ευρώ για το 2021 και 1,65 δισ. ευρώ για το 2022.

 

-Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Το συνολικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 1.230 εκατ. ευρώ.

 

-Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους, τις θεατρικές παραστάσεις, τις συναυλίες και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 248 εκατ. ευρώ για το 2021 και 211 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ για το 2021 και 4,5 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ για το 2021 και 9 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Από το Πρόγραμμα επιδότησης Παγίων δαπανών έχουν ήδη συμψηφιστεί, έως την 1η Οκτωβρίου 2021, οφειλές προς τη φορολογική αρχή και τον e-ΕΦΚΑ ύψους 266 εκατ. ευρώ και αναμένεται να συμψηφιστούν επιπλέον οφειλές 196 εκατ. ευρώ την επόμενη περίοδο.

 

-Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την Πανδημία «ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις μήνες εντός του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ για το 2021.

 

-Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 176 εκατ. ευρώ για το 2021 και 32 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 νέες θέσεις μέχρι εξαντλήσεώς τους. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 296 εκατ. ευρώ για το 2021 και 186 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ για το 2021 και 5 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Επιπλέον τους επόμενους μήνες οι επιχειρήσεις εξακολουθούν και ωφελούνται (α) από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για την επιδότηση δανείων νομικών προσώπων δημοσιονομικού κόστους 224 εκατ. ευρώ για το 2021 και 61 εκατ. ευρώ για το 2022, (β) από τη μειωμένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος (70% για τα νομικά πρόσωπα και 55% για τα φυσικά πρόσωπα-επιτηδευματίες) με δημοσιονομικό κόστος 953 εκατ. ευρώ για το 2021, (γ) από την εκταμίευση των υπολειπόμενων ποσών από τις επιχορηγήσεις των προγραμμάτων στήριξης των κλάδων της εστίασης, του τουρισμού, των γυμναστηρίων και λοιπών κλάδων μέσω ΠΔΕ, εκτιμώμενου ύψους 540 εκατ. ευρώ για το 2021 και (δ) από το εγγυοδοτικό πρόγραμμα πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ.

 

Λοιπές δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε κατά το α’ εξάμηνο του 2021 σημαντική βελτίωση ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης, ενώ εκτιμάται ότι ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης θα διατηρηθεί το β’ εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά ποσοστά. Με αυτό ως δεδομένο δίνεται η δυνατότητα επιπλέον στοχευμένων παρεμβάσεων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, αλλά και των ευκαιριών της νέας γενιάς. Οι παρεμβάσεις αυτές, συνολικού κόστους 301 εκατ. ευρώ για το 2021 και 385 εκατ. ευρώ για το 2022, αναλύονται ως εξής:

 

Ενίσχυση των νοικοκυριών και της νέας γενιάς

-Από την 1η Οκτωβρίου 2021 καταργείται ο φόρος γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ για το 2021 και 26 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους 2022, λαμβάνουν 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης, εκ των οποίων τα μισά αποτελούν επιδότηση μισθολογικού κόστους και τα μισά προσαύξηση μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ για το 2022.

 

-Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η Ιανουαρίου 2022. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 68 εκατ. ευρώ.

 

-Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επεκτείνεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ.

 

-Για καταναλώσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου 2021 επιδοτούνται, για το σύνολο του πληθυσμού, οι πρώτες 300 Kwh με ποσό 30 ευρώ/Mwh, αντισταθμίζοντας την αναμενόμενη αύξηση του ρεύματος. Η δαπάνη του σχετικού ταμείου για το 2021 ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ.

 

-Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2021. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ.

 

-Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών: Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

 

-Κατά τον μήνα Δεκέμβριο θα δοθεί διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ.

 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα

 

-Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 183 εκατ. ευρώ.

 

-Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 38 εκατ. ευρώ.

 

-Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται ο Φ.Π.Α. των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 15 εκατ. ευρώ.

 

-Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2022. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ κατ’ έτος και αναμένεται να επηρεάσει τα έτη 2023 και έπειτα.

 

-Κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης επί του φόρου εισοδήματος, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας και αυξημένες δυνατότητες δανεισμού.

 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΕΣΑΑ) περιλαμβάνει  πλήθος φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν στη στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο, προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη γραφειοκρατία, ψηφιακά αναβαθμισμένο, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικότερο κοινωνικό δίκτυο προστασίας.

Την περίοδο 2021-2026 αναμένεται να εκταμιευθούν 30,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει το συνολικό ποσό των επενδυτικών πόρων που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα να προσεγγίσει τα 59 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο κονδύλι που θα εκταμιευθεί από το Ταμείο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Αναφορικά με το σκέλος των επιχορηγήσεων έως την 1η Οκτωβρίου 2021 έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 38 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,657 δισ. ευρώ και προγραμματίζεται έως το τέλος του 2021 να ενταχθούν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,5 δισ. ευρώ. Για το 2022 εκτιμάται εκταμίευση ποσού ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων από τους πόρους των δανείων του ΤΑΑ θα πραγματοποιηθεί μέσω τριών διακριτών χρηματοδοτικών καναλιών: (α) μέσω των διεθνών χρηματοδοτικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ, (β) μέσω των εμπορικών τραπεζών, ελληνικών αλλά και διεθνών, (γ) μέσω ενός ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών υπό την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ).

Σε αυτό το πλαίσιο, υπεγράφη ήδη η επιχειρησιακή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για αξιοποίηση ποσού έως 5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ προετοιμάζεται η αντίστοιχη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για συγχρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για συμμετοχή και των εμπορικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Για το 2021 εκτιμάται εκταμίευση προς τα διεθνή και εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα ποσού ύψους 1,5 δισ. ευρώ και για το 2022 ποσού ύψους 2 δισ. ευρώ.

Δημόσιο Χρέος

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 350.000 εκατ. ευρώ ή 197,9% ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στο τέλος του 2021, έναντι 341.023 εκατ. ευρώ ή 205,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020. Το 2022, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 355.000 εκατ. ευρώ ή 190,4% ως ποσοστό του Α.Ε.Π., παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες του Α.Ε.Π. έναντι του 2021.

  1. Οι Υπουργοί Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και κ. Άκης Σκέρτσος παρουσίασαν το Ενοποιημένο Προσχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης για το 2022.

Σχεδιασμός Ετήσιων Σχεδίων Δράσης 2022: Βασικοί Πυλώνες

Τομεακές / Θεματικές Πολιτικές Υπουργείων.

-Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

-Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά».

-Πλαίσιο Ενισχυμένης Εποπτείας/ Διεθνείς Δεσμεύσεις.

-Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

-Τεχνική Βοήθεια από την DG Reform/ Ευρ. Επιτροπή.

Σχεδιασμός Ετήσιων Σχεδίων Δράσης 2022: Συμπερίληψη Εθνικών Σχεδίων Οριζόντιων Πολιτικών (κοινωνική συνοχή)

-Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Νεολαία.

-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

-Εθνικό Σχέδιο ΛΟΑΤΚΙ+.

-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και  αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

-Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ».

Σχεδιασμός Ετήσιων Σχεδίων Δράσης 2022: Συμπερίληψη Εθνικών Σχεδίων Οριζόντιων Πολιτικών (ανάπτυξη)

-Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

-Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας.

-Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

-Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (πρώην Doing Business).

-Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Σχεδιασμός Ετήσιων Σχεδίων Δράσης 2022: Επόμενα Βήματα/Συνεργασία Προεδρίας -Υπουργείων

Ετήσια Σχέδια Δράσης – Σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Συντονισμού

-Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων Εθνικών Σχεδίων Δράσης 2021 – επιλεκτική μεταφορά έργων στο 2022 λόγω αντικειμενικών παραγόντων.

-Ένταξη δράσεων και έργων Εθνικών Σχεδίων Οριζόντιων Πολιτικών.

-Εξειδίκευση ενδιάμεσων θεσμικών και επιχειρησιακών οροσήμων υλοποίησης των έργων.

-Προσδιορισμός κόστους έργων – εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης, συνεργασία με ΓΔΟΥ Υπουργείων και Γ.Λ.Κ..

-Ενοποίηση επιμέρους ρυθμίσεων σε ενιαία σύνολα ρυθμιστικής πρωτοβουλίας (ρυθμιστικός προγραμματισμός).

-Διασφάλιση ενεργού εμπλοκής Υπηρεσιών Συντονισμού και επάρκειας/διάχυσης πληροφόρησης.

-Καθορισμός δεικτών (εκροής, αποτελέσματος, έκβασης).

-Εμπρόθεσμη υποβολή περιλήψεων του περιεχομένου των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης.

-Αντιμετώπιση αλληλοεπικαλύψεων.

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.)

Συνεργασία Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Υπηρεσιών Συντονισμού:

-Με Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ετήσιος ρυθμιστικός προγραμματισμός).

-Με Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (για τη συμφωνία του Ετήσιου Σχεδίου με τον Προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου).

  1. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2022.

Με τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα με το άρθρο 51, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Παράλληλα, με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του  εν λόγω προσωπικού για το επόμενο έτος εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου. Με την εν λόγω διάταξη, ο προγραμματισμός των προσλήψεων επεκτείνεται στο σύνολο των κατηγοριών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, και όχι μόνο στο εποχικό προσωπικό, που έως σήμερα αποτελούσε αντικείμενο προγραμματισμού. Σύμφωνα με την παρ. 4 του  ίδιου άρθρου, για το έτος 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2022  σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Όπως και κατά τον προγραμματισμό του 2021, τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το 2022 ανήλθαν σε περίπου 23.000, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενεργοποίηση και ανταπόκριση των φορέων. Ο προγραμματισμός προσλήψεων που εγκρίθηκε περιλαμβάνει 12.100  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1) και 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2022 και αφορούν σε:

-1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022.

-683 θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες).

-400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

-135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2022.

-655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2022 περιλαμβάνει και 190 θέσεις οι οποίες δεν προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, και αφορούν 141 θέσεις τακτικού προσωπικού, σε Επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1).

Σε ό,τι αφορά  το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεις μίσθωσης έργου, με την εφαρμογή του 10%, το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων για το 2022 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 25.344, το οποίο θα κατανεμηθεί στα Υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό και της χαρτογράφησης η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής των εγκρίσεων των φορέων τα έτη 2018-2020 στο πλαίσιο της υπό-ομάδας η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

 

4.Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν το  νομοσχέδιο  για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η προώθηση των συνενώσεων και συνεργασιών μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη μείωση του «κενού Φ.Π.Α.» και της αδήλωτης εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση της πρoσβασιμότητάς τους στο τραπεζικό σύστημα. Με τα κίνητρα των συνεργασιών και των συνενώσεων που εισάγει το νομοσχέδιο, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου), η πολιτεία ενθαρρύνει και ενισχύει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακος και να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα τόσο σε ό,τι αφορά στην εξωστρέφεια, όσο και σε ό,τι αφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται από επιχειρήσεις που επιμένουν στο μοντέλο των αδήλωτων κερδών και της αδήλωτης εργασίας.

To νομοσχέδιο αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και θα προβούν σε εταιρικό μετασχηματισμό (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή κ.ά.), καθώς και μικρές επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασία και απασχολούν έως 50 εργαζομένους με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ..

Εισάγεται ο θεσμός της συνεργασίας επιχειρήσεων για την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμπεριλαμβάνει και τη συμβολαιακή γεωργία. Στα βασικά φορολογικά κίνητρα περιλαμβάνονται:

-Απαλλαγή για 3 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, υπό την προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, τόσο στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων όσο και στη συνεργασία προσώπων.

-Απαλλαγή για 3 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος στην περίπτωση μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων.

-Η απαλλαγή δύναται να ανέλθει συνολικά έως του ποσού του 1 εκατ..

-Απαλλαγή της νέας επιχείρησης από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού σε τρίτο υπό προϋποθέσεις.

-Έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης.

 

  1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2161/2019 για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την προστασία των καταναλωτών («οδηγία Omnibus»). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις:

α) Εστιάζουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων έλλειψης διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στις επιγραμμικές (online) πλατφόρμες.

β) Ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

γ) Επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι δίκαιες, στοιχείο που συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία της αγοράς.

δ) Συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

ε) Επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας, μέσω ιδίως της εισαγωγής ενιαίων κριτηρίων για τον υπολογισμό των επιβαλλόμενων προστίμων.

Με το νομοσχέδιο προβλέπονται:

  1. Διεύρυνση της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως:

α) Από παραπλανητικούς ισχυρισμούς περί μείωσης τιμών, σε περίπτωση που ο έμπορος χρησιμοποιεί τεχνητά διογκωμένες τιμές ως  τιμές αναφοράς.

β) Από την παραπλανητική πρακτική της διάθεσης στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. υπό την ίδια εμπορική ονομασία ενός προϊόντος με διαφορές ως προς το περιεχόμενο, τη σύνθεση ή την ποιότητα στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. (dual quality).

γ) Μέσω της επέκτασης εφαρμογής των διατάξεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις εξ αποστάσεως και για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες οι καταναλωτές δεν καταβάλλουν χρήματα αλλά παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

  1. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιγραμμικές (online) αγορές με την παροχή πληρέστερης ενημέρωσης των καταναλωτών, ιδίως:

α) Για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η κατάταξη (ranking) των προσφορών που παρουσιάζονται σε μια πλατφόρμα.

β) Για το πρόσωπο με το οποίο συνάπτει ο καταναλωτής σύμβαση μέσω της πλατφόρμας.

γ) Για τα μέτρα ελέγχου που λαμβάνει ένας προμηθευτής για να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις (reviews) προέρχονται πράγματι από καταναλωτές που έχουν χρησιμοποιήσει και αγοράσει προϊόντα.

δ) Για το αν η τιμή που παρουσιάζεται εξατομικεύεται βάσει αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης, όταν δηλαδή ο έμπορος εξατομικεύει την τιμή των προσφορών του για συγκεκριμένους καταναλωτές ή συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών με βάση το προφίλ συμπεριφοράς τους.

  1. Αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή:

α) Εισαγωγή καταλόγου ενδεικτικών κριτηρίων για την επιβολή κυρώσεων και μάλιστα όχι μόνο για τις περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας που ορίζει η οδηγία 2019/2161, αλλά σε κάθε παράβαση νομοθεσίας που εποπτεύει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

β) Πρόβλεψη στις εκτεταμένες παραβάσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα μέγιστου ύψους προστίμου ίσου τουλάχιστον με το 4% του κύκλου εργασιών του εμπόρου.

  1. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης παρουσίασε το νομοσχέδιο «Αθλητικός εθελοντισμός, Άθληση για Όλους, Πνευματικός αθλητισμός, Ηλεκτρονικός αθλητισμός, εργασιακός αθλητισμός».

Το νομοσχέδιο πραγματεύεται και ρυθμίζει, για πρώτη φορά, θέματα που έως τώρα δεν είχαν τύχει θεσμικής αντιμετώπισης. Εισάγεται ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του αθλητικού εθελοντισμού, του αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, του πνευματικού αθλητισμού, του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) και του εργασιακού αθλητισμού.

Αθλητικός εθελοντισμός: Θεσπίζεται ένα σαφές και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του αθλητικού εθελοντισμού, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό. Το πλαίσιο αυτό είναι σε πλήρη αρμονία με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εθελοντισμό. Ειδικότερα:

-Δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα, το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (ΕΔΑΕ), όπου τηρείται Μητρώο αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αθλητικών φορέων, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης αφενός των αθλητικών εθελοντών και αφετέρου των εθελοντικών αθλητικών διοργανώσεων.

-Προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, καθώς και δικαιώματα και υποχρεώσεις.

-Εκπονείται ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού.

Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους: Οριοθετείται η έννοια του αθλητισμού αναψυχής και της «Άθλησης για Όλους», κατ’ αντιδιαστολή προς τον αγωνιστικό αθλητισμό. Επίσης, ορίζονται οι διοργανώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, οι αθλητικές διοργανώσεις που δεν έχουν αγωνιστικό χαρακτήρα.

Ιδρύονται σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, τα οποία εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους. Επίσης, δημιουργούνται κλάδοι άσκησης, όπου ομαδοποιούνται οι δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, ενώ, για κάθε κλάδο άσκησης, συστήνεται Ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους με τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 σωματείων.

Επίσης, αποσαφηνίζεται η έννοια του εκπαιδευτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι επαγγελματίας που έχει την απαιτούμενη κατάρτιση, η οποία πιστοποιείται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Ο εκπαιδευτής αναγγέλλει την έναρξη της δραστηριότητάς του στη Γ.Γ.Α., προκειμένου να εγγραφεί στο ψηφιακό μητρώο εκπαιδευτών και να ενημερωθεί η οικεία ομοσπονδία.

Πνευματικός αθλητισμός: Οριοθετείται νομικά ο πνευματικός αθλητισμός και εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τα αθλήματά του, που διακρίνονται σε επιτραπέζια-παιχνίδια στρατηγικής και αθλήματα-παιχνίδια καρτών. Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα εγγράφονται στη Γ.Γ.Α. και λαμβάνουν ειδική αθλητική αναγνώριση. Επίσης, δημιουργείται πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης για τα πνευματικά αθλήματα, ώστε να διευκολυνθεί περισσότερο η διεξαγωγή τους.

Ηλεκτρονικός-ψηφιακός αθλητισμός (esports): Πρόκειται για ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο είδος αθλητισμού, ιδίως στις εφηβικές ηλικίες (12-17 ετών). Ρυθμίζεται ο ηλεκτρονικός αθλητισμός αναγνωρίζοντας ως ηλεκτρονικά αθλήματα όσα έχουν αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο, δηλαδή ψηφιακή αναπαράσταση αναγνωρισμένων αθλημάτων. Διευκρινίζεται ότι αφορά μόνο σε αναγνωρισμένα αθλήματα και ότι δεν αναγνωρίζονται τα παιχνίδια βίας. Ο αθλητής συμμετέχει (ατομικά ή ομαδικά) σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού και μπορεί να είναι μέλος σε μια μόνο ομάδα. Προβλέπεται η ίδρυση σωματείων με αντικείμενο την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αθλημάτων, τα οποία λαμβάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α.

 

Εργασιακός αθλητισμός: Γίνεται οριοθέτηση του εργασιακού αθλητισμού για τις αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα που διοργανώνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη και απευθύνεται στους εργαζομένους. Η Γ.Γ.Α. είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή προγράμματος εργασιακού αθλητισμού. Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο φορέων όπου πιστοποιούνται και εποπτεύονται οι φορείς που υλοποιούν αθλητικές δράσεις και διοργανώσεις εργασιακού αθλητισμού.

Θεσπίζεται η κάρτα υγείας εργαζομένου, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο κάθε αθλούμενου εργαζόμενου. Η πιστοποίηση της υγείας των εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες εργασιακού αθλητισμού.

 

Επίσης με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται μια σειρά θεμάτων όπως:

-Ευνοείται η ανάπτυξη του αθλητισμού ατόμων με νοητική αναπηρία (Special Olympics), μέσα από την πρόβλεψη  ίδρυσης σωματείων.

-Επεκτείνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών και στην κατηγορία των βετεράνων αθλητών, δηλαδή σε όσους έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο κάθε Ομοσπονδίας, οι οποίοι έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας.

-Καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η ετήσια πιστοποίηση της υγείας των βετεράνων αθλητών.

-Απλοποιείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρων Γιόγκα (yoga), καθώς απαιτούν μικρό εξοπλισμό και περιορισμένο χώρο για την παροχή υπηρεσιών εκμάθησης, έτσι ώστε πλέον οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους να μην εξομοιώνονται με εκείνες των ιδιωτικών γυμναστηρίων.

-Διασυνδέεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), λειτουργώντας ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της δικτύωσης των μελών του Μητρώου και των υπομητρώων.

-Απονέμεται η ιδιότητα Εφέδρου Αξιωματικού και σε Ολυμπιονίκες Ομαδικών Αθλημάτων.

  1. Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα προεπέλεξε για την πλήρωση μίας κενής θέσης Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τους κατωτέρω δικαστικούς λειτουργούς που είναι και οι έξι, πρώτοι στην επετηρίδα Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

1) Γεώργιος Βοϊλης

2) Βασιλική Ανδρεοπούλου

3) Ελένη Λυκεσά

4) Σταμάτιος Πουλής

5) Κωνσταντίνα Ζώη

6) Δημήτριος Πέππας

 

8.Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση  του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα για τη θέση του υποψηφίου Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε τον Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Ιωάννη Δημητρακόπουλο.

  1. Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισηγήσεις των Υπουργών Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υγείας κ. Θανάση Πλεύρη, Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη, Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη ενέκρινε την επικαιροποίηση Πράξεών του ως προς τη συγκρότηση των εξής Κυβερνητικών Επιτροπών: α) Συντονισμού διακυβέρνησης δημοσίων επιχειρήσεων, β) Κρατικής αρωγής, γ) Στρατηγικών επενδύσεων, δ) Εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων της αγοράς και προώθησης των απαραίτητων δράσεων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, ε) Συντονισμού και παρακολούθησης της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, στ) Συντονισμού και διαχείρισης εμβολιασμού για τον κορονοϊό COVID-19, ζ) Προγραμματισμού, συντονισμού και επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου, η) Στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων και θ) Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών που έχουν μεσολαβήσει στο κυβερνητικό σχήμα.
You May Also Like

 Ψηφίστηκε ο 3ος Αντικαπνιστικός Νόμος από τη Βουλή των Ελλήνων

 Ψηφίστηκε ο 3ος Αντικαπνιστικός Νόμος από τη Βουλή των Ελλήνων

Επίδομα γάμου σε όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους!

Επιστολή στη νέα Υπουργό Εργασίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου απέστειλε η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες και το Εμπόριο

Επιμένει ο Φίλης για προσευχή και παρελάσεις: Ας αποφασίζει κάθε σχολείο τι θα κάνει

Για τον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, από τον Σεπτέμβριο, μίλησε στο…

Ξέσπασε ο Τσιτσιπάς: «Αγνόησα τα γιουχαΐσματα του κόσμου, νιώθω ότι ξαφνικά όλοι είναι εναντίον μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ένιωσε έκπληκτος από την στάση των θεατών απέναντι του στο παιχνίδι…

Χρυσοχοΐδης: Φουριόζος στην Άμεση Δράση. Εντολή να επιστρέψουν αστυνομικοί από τα γραφεία στις περιπολίες

Χρυσοχοΐδης: Φουριόζος στην Άμεση Δράση. Εντολή να επιστρέψουν αστυνομικοί από τα γραφεία…

Παραλήρημα από σύμβουλο Ερντογάν: «Μας ανήκουν τα νησιά του Αιγαίου»

Προκλητικές δηλώσεις του Τσαγρί Ερχάν, προέδρου του Πανεπιστημίου Altınbas της Κωνσταντινούπολης, λέκτορα…

Μεξικό: Μητέρα έχασε τη ζωή της για να σώσει την 5χρονη κόρη της από καρχαρία (vid)

Νεαρή μητέρα πέθανε μετά από επίθεση καρχαρία στο Μεξικό – Προσπαθούσε να σώσει την 6χρονη κόρη της

Απίστευτο: Δείτε πως έσβησαν τη φωτιά σε φλεγόμενο σκάφος !

Απίστευτο: Δείτε πως έσβησαν τη φωτιά σε φλεγόμενο σκάφος !(βίντεο)

Η απάντηση ενός μαθητή στην ερώτηση «Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας» που έγινε θέμα συζήτησης

Η παράγραφος, που παρέδωσε ο νεαρός, είναι αποστομωτική και έγινε viral στα social media

Τέλος τα δήθεν αρνητικά self test των μαθητών, στο τραπέζι τεράστιες αλλαγές στα σχολεία

Τέλος τα δήθεν αρνητικά self test των μαθητών, στο τραπέζι τεράστιες αλλαγές…