«Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 2017-2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης δήλωσης για τη Δράση 3.1 είναι 20-01-2018

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 161580/9919/14-09-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς, ενημερώνονται οι Μελισσοκόμοι που επιθυμούν για την υποβολή αίτησης για τις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2018 να δηλώσουν στην ΔΑΟΚ Καστοριάς με σχετική αίτηση –δήλωση τις κυψέλες διαχείμασης το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. Όσοι μελισσοκόμοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο κατά το διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου δεν χρειάζεται να καταθέσουν την προαναφερόμενη δήλωση.

Δράση 3.1 «Αντικατάσταση Κυψελών»

 • Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος ή έχει θεωρήσει το διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017.
 • Οι επιχορηγούμενες κυψέλες θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη μεταλλική ετικέτα με την επιγραφή ‘’Καν.1308/2013, έτος 2017’’.

Δικαιούχοι μελισσοκόμοι:

 1. Κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
 2. Κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο)
 3. Να έχουν υποβάλλει αίτηση-δήλωση διαχείμασης από 01-09-2017 ως 31-12-2017 ή να έχουν θεωρημένο βιβλιάριο μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2017 και 31ης Δεκεμβρίου 2017.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης κυψελών διαχείμασης (Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο κατά το διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου δεν είναι απαραίτητη η αίτηση- δήλωση διαχείμασης.
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ
 4. Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
 • Ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία, είναι αληθή.
 • Ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης.
 • Ότι θα διατηρώ οι κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύω στις Εθνικές & Κοινοτικές Αρχές όποτε αυτό ζητηθεί
 1. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών με ημερομηνία έκδοσης την 1η Αυγούστου 2017 μέχρι και την 20η Μαίου 2018, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί υα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίσει υπ. δήλωση και νομίμως θεωρημένα φωτοαντίγραφα των τιμολογίων.

Δράση 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Δικαιούχοι μελισσοκόμοι:

Στη συγκεκριμένη δράση ισχύουν τα εξής:

– Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι

Από το 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο.

–  Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες

– Ο μελισσοκόμος να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και να μεταφέρει από το σημείο μόνιμης εγκατάστασης τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης (όλα μαζί ή τμηματικά), τουλάχιστον σε απόσταση πενήντα (50) χιλιομέτρων.

– – Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € (εξαιρούνται όσοι μελισσοκόμοι υπέβαλλαν για 1η φορά ΟΣΔΕ το 2017)

–  Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση 3.2 έως και την 30η Ιουνίου 2018

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Έντυπη αίτηση που συνοδεύεται από:

 1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης κυψελών διαχείμασης (Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο κατά το διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου δεν είναι απαραίτητη η αίτηση- δήλωση διαχείμασης.
 3. Φωτοαντίγραφο το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ
 5. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ
 7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ (αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ)
 8. Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
 • Ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία, είναι αληθή.
 • Ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης.
 1. Δελτία αποστολής σύμφωνα με ΚΦΒ&Σ (όταν γίνεται με ΦΙΧ) ή Φορτωτικές σύμφωνα με ΚΦΒ&Σ (όταν γίνεται με ΦΔΧ)
 2. Δεκτά γίνονται παραστατικά εκδοθέντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης δήλωσης για τη Δράση 3.1 είναι 20-01-2018

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπες αιτήσεις από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομικής & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς και από τους Δήμους σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά από το site του Δήμου Καστοριάς.

Πληροφορίες : Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς Μπέλλος Αθ. Τηλέφωνο  24673 50237, Κοσμίδου Αλ. Τηλέφωνο 24673 50348

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα οδικής ασφάλειας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας

Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα οδικής ασφάλειας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής…

Καστοριά: Η ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (φωτογραφίες)

Πραγματοποιήθηκε εχθές η τελετή ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου στην Καστοριά

248 Ασπίδες Προστασίας 3D παραδόθηκαν στο Νοσοκομείο Καστοριάς χάρη στη ΔΩΡΕΑ της “Covid-19 Response Greece”

248 Ασπίδες Προστασίας 3D  παραδόθηκαν στο Νοσοκομείο Καστοριάς χάρη στη ΔΩΡΕΑ της…

Η 1η αγωνιστική για τα πρωταθλήματα υποδομών Κρόνος-ΑΟ Κάστωρ

Η 1η αγωνιστική για τα πρωταθλήματα υποδομών Κρόνος-ΑΟ Κάστωρ

Ευχάριστες στιγμές για το Κδαπ μεα Άργους Ορεστικού μαζί με τις με τις Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Γυμνασίου Μεσοποταμιας

“Ολοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!”

Σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Σαμαρίνα η Μαρία Αντωνίου, τηρώντας τις παραδόσεις του Δεκαπενταύγουστου

Την Σαμαρίνα Γρεβενών επισκέφθηκε την Τρίτη 16 Αυγούστου, η Μαρία Αντωνίου, προσκεκλημένη…

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: