Αύριο Τρίτη 17/10, συνεδριάζει με 45 θέματα  το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

 

Την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.         Ανακοινώσεις.
2.         Επικύρωση Πρακτικών 21ης, 22ης 23ης και 24ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.         Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στο δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». Εισήγηση Δημάρχου
4.         Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου του αδελφοποιημένου Δήμου Χάλκης Δωδεκανήσου. Εισήγηση Δημάρχου
5.         Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
6.         Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 105ης Επετείου Απελευθέρωσης της Καστοριάς την  11η  Νοεμβρίου. Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ. Παπαδημητρίου
7.         Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη μνήμη του Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη, πρώτου πεσόντα Αξιωματικού του έπους του 1940 στην Τ.Κ. Βασιλειάδας. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Μ. Αντωνίου

8.         Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

9.         Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, για τη λειτουργία παγοδρομίου – ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ). Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

10.     Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καστοριάς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών σε θέματα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

11.     Έγκριση δωρεάν διάθεσης καυσόξυλων σε άπορους δημότες του Δήμου Καστοριάς – Έγκριση διενέργειας δαπάνης. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

12.     Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού υλικού του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών Προσώπων του. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

13.     Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικον. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
14.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς έτους 2017. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
15.     Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
16.     Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Απόφαση Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

17.     Ονοματοθεσία οδών και πλατειών. Πρακτικό Επιτροπής
18.     Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ.Σ.

Νομικού Προσώπου

19.     Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς “Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη”. Απόφαση Δ.Σ.

Νομικού Προσώπου

20.     Λήψη απόφασης για την εφαρμογή προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.     Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22.     Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της πλατείας Βαν Φλητ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
23.     Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της πλατείας Μακεδονομάχων. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
24.     Λήψη κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. επί της Μ. Αλεξάνδρου 139, (έμπροσθεν του καταστήματος «ΕΝ ΚΑΙΡΩ») στη Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
25.     Έγκριση σχεδίου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα. Εισήγηση Δ/νσης

Προγραμματισμού

26.     Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσεων

Οικονομικών & Καθαριότητας

27.     Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
28.     Διαγραφές ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
29.     Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
30.     Έγκριση έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
31.     Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
32.     Έκθεση διόρθωσης της από 1ης-1-2011 Απογραφής του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Απογραφής
33.     Έγκριση χορήγησης αδειών διέλευσης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) σε θέσεις διασταύρωσής του με δημοτικούς δρόμους και υδατορέματα στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

34.     Ορισμός μελών Δ.Σ. για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργων. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

35.     Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά πρωτόκολλα
36.     Επιλογή τρόπου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού άνω των  5.869,41 €. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

37.     Εξέταση ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΝΑΚΑΤ Α.Ε.-ΤΖΑΦΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» κατά του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

38.     Έγκριση αγοράς αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

39.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

40.       Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

41.       Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

42.       Έγκριση χορήγησης παράτασης της παράδοσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

43.       Αντικατάσταση εκπροσώπου του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σχετικό έγγραφο
44.       Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της μονομετοχικής ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. Σχετική αίτηση
45.       Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Σχετική αίτηση

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Σύλληψη 23χρονου αλλοδαπού, στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Γαλλικών Αρχών, για συμμετοχή σε ένοπλη ληστεία

Σύλληψη 23χρονου αλλοδαπού, στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό…

Νέες οδηγίες CDC: Απαλλάσσονται από self test και καραντίνα οι πλήρως εμβολιασμένοι

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων οι πλήρως…

Δήμος Γρεβενών: Όλο και πιο κοντά η έλευση του φυσικού αερίου μετά και την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο

    Δήμος Γρεβενών: Όλο και πιο κοντά η έλευση του φυσικού…

Συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, Απόστολου Τσούκα, με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση

Συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, Απόστολου Τσούκα, με την Παγκόσμια…

Ενημερωτική ημερίδα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στην Καστοριά

Ενημερωτική ημερίδα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στην Καστοριά

Στατιστικά στοιχεία συνολικής δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016

Κατασχέθηκε πάνω από 1 τόνος και 136 κιλά κάνναβης το 2016, έναντι…

Ελεύθερος Σκοπευτής – Η ήττα της Ν.Δ. και τα προβλήµατα

Οποιαδήποτε μορφή ήττας αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα στον ηττημένο. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται…

Σχετικά με τις υπηρεσίες των Στρατιωτικών

Του Φωτίου Μπάτζιου, Αντιπροέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Η “Λυσιστράτη” έρχεται στην Καστοριά

Η “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου έρχεται στην Καστοριά το…

Στο πλαίσιο της προνοιακής πολιτικής του Δήμου Καστοριάς, παραδόθηκε σήμερα σημαντική ποσότητα φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Καστοριάς.

Στο πλαίσιο της προνοιακής πολιτικής του Δήμου Καστοριάς, παραδόθηκε σήμερα σημαντική ποσότητα…