Δήμος Άργους Ορεστικού:Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου  η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου  2020 σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 14:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

α/α

ΘΕΜΑ

1

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση θέσεων θέας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού».

2

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις – Αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2019”

3

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

4

Εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – αποκατάσταση  αντιπυρικών ζωνών και δασικών – αγροτικών δρόμων Δήμου Άργους Ορεστικού» με αυτεπιστασία.

5

Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».

6

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (πυροπροστασία).

7

Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στον Σύμφωνο Δημάρχων στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας.

8

Έγκριση ετήσιου απολογισμού δράσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ έτους 2019.

9

Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση βοσκότοπων στην Κοινότητα Βράχου.

10

Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μηλίτσας.

11

Έγκριση ή μη της πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Ι.Ε.Κ.

12

Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019.

13

Τροποποίηση της με αρ. 222/2019 απόφασης του ΔΣ περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών).

14

Αίτηση του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού για την παραχώρηση χρήσης  αίθουσας του κτηρίου όπου στεγάζεται η ανωτέρω σχολική μονάδα.

Γίνεται μνεία ότι θα κληθούν κατά προτεραιότητα οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παναγιώτης  Βακόπουλος

You May Also Like

O απολογισμός του Επιμελητηρίου Καστοριάς για το Α’ Εξάμηνο του 2018: Πεπραγμένα και δραστηριότητες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ξεκίνησε η κατασκευή του Βιολογικού στο Άργος Ορεστικό

  Ξεκίνησε η κατασκευή του Βιολογικού στο Άργος Ορεστικό

Η P:art Entertainment παρουσιάζει στο Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς μουσικό αφιέρωμα στον Louis Armstrong

Ακούσματα που θα μας ταξιδέψουν στην  ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού τζάζ τρομπετίστα και τραγουδιστή Louis Armstrong

Πάρθηκε οριστική απόφαση για εκκίνηση όλων των διαδικασιών για την επανεγκατάσταση της εφορίας Καστοριάς στον 3ο όροφο του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς

Πάρθηκε οριστική απόφαση για εκκίνηση όλων των διαδικασιών για την επανεγκατάσταση της…

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος στὴν Καστοριά – Ἡ Δ’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος στὴν Καστοριά