Δήμος Καστοριάς: Ενημέρωση για τήρηση μέτρων πυροπροστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 «τήρηση μέτρων πυροπροστασίας» της KYA, οι εργοδότες, ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω KYA , οφείλουν να εφαρμόζουν και να τηρούν όλους τους κανόνες περί πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας.

Ειδικότερα οφείλουν:

α) Να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, και σε περίπτωση λήξης προθεσμίας να φροντίζουν άμεσα για την ανανέωσή του.

Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της επιχείρησης ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής.

β) Να εφοδιάζονται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την αρχειοθέτηση της Γνωστοποίησης με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως κάθε φορά ισχύει, και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας . Το εν λόγω Βιβλίο χορηγείται μετά την αρχειοθέτηση της Γνωστοποίησης από την οικεία Π.Υ.

γ) Να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό της δραστηριότητας των σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 2434), όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) Να τηρούν και να συντηρούν στην εγκατάστασή τους όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς και τις προδιαγραφές αυτών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

You May Also Like

Μαζί Σου: «Νοέμβριος: Μήνας Πρόληψης κατά του Παγκρεατικού Καρκίνου

  Μαζί Σου: «Νοέμβριος: Μήνας Πρόληψης κατά του Παγκρεατικού Καρκίνου

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προχωρούν οι διαδικασίες για την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση της κοινότητας των Αναργύρων

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προχωρούν οι διαδικασίες για την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση της κοινότητας…

Επιμελητήριο Καστοριάς: Επιδότηση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις

Επιμελητήριο Καστοριάς: Επιδότηση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις

Θύμα απάτης ο Αντιδήμαρχος Καστοριάς Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος

Θύμα απάτης ο Αντιδήμαρχος Καστοριάς Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος

Την Κυριακή οι εκλογές του Συλλόγου των Ποντίων της Π.Ε. Καστοριάς

Την Κυριακή οι εκλογές του Συλλόγου των Ποντίων της Π.Ε. Καστοριάς

Η Μαρία Αντωνίου Στην εκδήλωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Καστοριάς

Η Μαρία Αντωνίου Στην εκδήλωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας  Καστοριάς

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αναβάθμιση των Επειγόντων Νοσοκομείου Καστοριάς

Προβλέπεται να γίνει και επέκταση του τμήματος κατά 35 τ.μ