Επίκαιρη Ερώτηση Ολυμπίας Τελιγιορίδου με θέμα: «Άδικη η κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων της 13Κ/2021 για τις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών» που αποκλείουν τον γενικό πληθυσμό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή της Επίκαιρης Ερώτησης, η κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου επεσήμανε την πρωτοφανή στα χρονικά του ΑΣΕΠ, κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων της 13Κ/2021 για τις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών.

 

Συγκεκριμένα, η κ. Τελιγιορίδου ανέφερε πως από τις 22 προκηρυσσόμενες θέσεις, οι 21 αφορούν ειδικές κατηγορίες, γεγονός που είναι αντίθετο με το πνεύμα του νόμου και εγείρει ερωτηματικά για την τήρηση των ποσοστώσεων, καθώς η κατανομή όλων των κατηγοριών θέσεων δεν έγινε αναλογικά σε όλες τις ΠΕ της χώρας. Με την άδικη αυτή κατανομή σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες έχουμε 100% θέσεις ειδικών κατηγοριών και σε άλλες κάτω του 10%.

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης, παραδέχθηκε πως η κατανομή είναι προβληματική, όμως δεν μπορεί να αλλάξει στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της πρωτολογίας της Ολυμπίας Τελιγιορίδου:

 

Ολυμπία Τελιγιορίδου: «Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ καλησπέρα.

Στην προκήρυξη 13Κ/2021 υπάρχει μία πρωτοτυπία, η οποία για πρώτη φορά εφαρμόζεται από τότε που στη χώρα για την επιλογή του μόνιμου προσωπικού υπάρχει το ΑΣΕΠ. Και εξηγούμαι. Στην προκήρυξη αυτή προκηρύσσονται 1468 θέσεις μόνιμου προσωπικού για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών υπάρχει η γενική κατηγορία και οι ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, παλιννοστούντων, Ελλήνων μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, σε σύνολο 556 θέσεων, ποσοστό 35%.

 

Είναι προφανές, με το πνεύμα του νόμου, ότι η κατανομή αυτή οφείλει να γίνεται αναλογικά στις περιφέρειες της χώρας, καθώς η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων – και των ανθρώπων που ανήκουν στον γενικό πληθυσμό αλλά και στα άτομα που ανήκουν στις ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

 

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι φανερό ότι η κατανομή των ειδικών θέσεων δεν πραγματοποιήθηκε με βάση συγκεκριμένο κριτήριο αναλογικότητας, γεγονός που δημιουργεί πολλές στρεβλώσεις και εγείρει ερωτηματικά. Για παράδειγμα, στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών, το σύνολο των θέσεων ανήκει στις ειδικές κατηγορίες.

 

Αναφέρω χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον νόμο του 1997, τον 2527, ποσοστό 2% των προκηρυσσόμενων θέσεων οφείλει να είναι από την κατηγορία των παλιννοστούντων και αφορά 15 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Στη συγκεκριμένη προκήρυξη, στις 1468 θέσεις προβλέπεται σύνολο 5 θέσεων παλιννοστούντων. Με ποιο κριτήριο και οι 5 θέσεις αυτές κατανέμονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και όχι στο σύνολο των 15 Περιφερειακών Ενοτήτων;

 

Αντίστοιχα, ποσοστό 15% οφείλει να γίνεται κατά Περιφερειακή Ενότητα στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων και των τριτέκνων. Με ποιο κριτήριο, για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών δεν εφαρμόζεται αυτό το 15% και από το σύνολο των 10 προκηρυσσόμενων θέσεων και οι 10 ανήκουν σε αυτή την κατηγορία;

 

Ερωτάσθε, λοιπόν, γιατί το θέμα αυτό απασχολεί την κοινωνία της Καστοριάς και των Γρεβενών, ερωτάσθε με ποια κριτήρια έγινε η κατανομή αποκλειστικά σε αυτές τις 2 Περιφερειακές Ενότητες, αποκλείοντας τον γενικό πληθυσμό και αν σκοπεύετε άμεσα να προκηρύξετε επιπλέον θέσεις, ώστε να αποκατασταθεί το πνεύμα του νόμου σχετικά με τις ποσοστώσεις».

 

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της δευτερολογίας της Ολυμπίας Τελιγιορίδου:

 

Ολυμπία Τελιγιορίδου: «Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι οι διατάξεις του ΑΣΕΠ είναι εδώ και δεκαετίες. Και προφανώς είναι και σωστό αυτές οι διατάξεις να αφορούν το σύνολο των πολιτών που έχουν όλοι δικαίωμα στην εργασία.

 

Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη και δεν απαντήθηκε ούτε από εσάς, ούτε από το ΑΣΕΠ στη γραπτή του απάντηση. Και δεν απαντήθηκε γιατί η ερώτηση είναι σαφής. Με ποιο κριτήριο συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες, όπως είναι η Καστοριά, τα Γρεβενά, η Θεσπρωτία και η Δράμα έχουνε το 100% των θέσεών τους στις ειδικές κατηγορίες και άλλες Περιφερειακές Ενότητες δεν έχουν ούτε το 10%. Προφανώς και οι ειδικές κατηγορίες και ο γενικός πληθυσμός έχει το δικαίωμα στο να διεκδικήσει μια θέση εργασίας. Δεν μου απαντάτε όμως και δεν μπορεί να ρίχνετε την ευθύνη μόνο στο ΑΣΕΠ, καθώς σας είπα και στην πρωτολογία μου, αυτό είναι πρωτοφανές στα 28 χρόνια λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Δεν έχει ξαναγίνει σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες να πάει το σύνολο των ειδικών κατηγοριών.

 

Εδώ, λοιπόν, υπάρχει μία κατά τη γνώμη μου υπέρβαση της ερμηνείας του νόμου και η κατανομή αυτή γίνεται χωρίς αναλογικά κριτήρια, έξω από το πνεύμα του νόμου. Σε αυτό πρέπει νομίζω να πάρετε θέση και να ζητήσετε συγκεκριμένη απάντηση, πώς ενώ ο νόμος λέει ότι το 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων του τακτικού προσωπικού θα πρέπει να γίνεται ανά κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, κατά Περιφερειακή Ενότητα. Στο σύνολο της επικρατείας, κατά Περιφερειακή Ενότητα. Πώς, λοιπόν, στην Καστοριά και στα Γρεβενά 100% των θέσεων παίρνουνε τις ειδικές κατηγορίες και άλλοι άνθρωποι από τον γενικό πληθυσμό δεν μπορούν να συμμετέχουν.

 

Συμπερασματικά από τα στοιχεία, εγείρονται πολλά ερωτηματικά. Και εγώ δεν θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μία ρουσφετολογική αντιμετώπιση. Αν και έχω τα στοιχεία και ανά Περιφέρεια. Να σας πω χαρακτηριστικά, στη δική σας Περιφέρεια εφαρμόζεται 28% στις ειδικές κατηγορίες. Στην Καστοριά γιατί 97%; Στα Γρεβενά, στη Δράμα και στη Θεσπρωτία γιατί 100%;

 

Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσετε εξηγήσεις γιατί εδώ και η απάντηση που δόθηκε γραπτώς από το ΑΣΕΠ δεν απαντά στο συγκεκριμένο. Προφανώς στο σύνολο των θέσεων τηρούνται οι αναλογίες. Γιατί όμως αυτές πηγαίνουν σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες και σε κάποιες άλλες δεν πηγαίνουν καθόλου; Ευχαριστώ».

 

You May Also Like

Δυναμικό παρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με πλήθος επίσημων παρευρισκόμενων και παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και μελών της…

Νίκος Παπαγεωργίου: Ένας άγνωστος ευεργέτης – Η ορφάνια, το γουνεμπόριο και η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι ένας από τους εθνικούς ευεργέτες, που η ζωή…

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Επικάλυψη στέγης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Λευκοπηγή Κοζάνης με Βυζαντινά κεραμίδια» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη

Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,…

Υπογραφή εκτέλεσης έργου «Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι», από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη.

Την  σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου…

Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στην Κορησό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χωρίς να γνωρίζει ακόμη κανείς τα αίτιά της την…

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…

2ο Ενημερωτικό Σεμινάριο – Αναδυόμενος πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός – Cult2Routes

2ο Ενημερωτικό Σεμινάριο – Αναδυόμενος πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός  – Cult2Routes