Βασικές αλλαγές Κανονισμών που εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. για την περίοδο 2017-2018 είναι οι εξής:

Στον ΚΑΠ:

1) Αν μία ή περισσότερες ομάδες της Β΄ Εθνικής παραιτηθούν για οποιονδήποτε λόγο από τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δε δηλώσουν συμμετοχή ή δε λάβουν την απαιτούμενη αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβαστούν ομάδες από τη Γ΄ Εθνική στη Β΄ Εθνική δεν καταφέρουν να συστήσουν Π.Α.Ε. ή δε λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση , τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι 4  αμέσως επόμενες στη σειρά κατάταξης – μετά τον προβιβασμό των προβλεπόμενων – του μίνι πρωταθλήματος (μπαράζ ανόδου μεταξύ των πρωταθλητών των ομίλων ) της Γ΄ Εθνικής και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και με τους ίδιους κανόνες  . Αν και μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων , ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί , τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από τη  Β΄ Εθνική ομάδες , να παραμείνουν σ’  αυτήν ( με τη σειρά κατάταξης στη βαθμολογία) ώσπου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από τη προκήρυξη αριθμός ομάδων .

2) Οι προβιβαζόμενες ετησίως στη Γ΄ Εθνική ομάδες προέρχονται από την Α΄ Κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων των Ε.Π.Σ. Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄ Κατηγορίας Ε.Π.Σ. δικαιούμενη να προβιβαστεί , δε δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στη Γ΄ Εθνική , τότε αντικαθίσταται από τη δευταραθλήτρια και αν αυτή επίσης δε μπορεί από την τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δε δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο , τότε δε συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.

3) Είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αγώνα , με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας , σε όλους τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων και πρωταθλημάτων υποδομής . Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δε διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου , η οποία χάνει τον αγώνα με 0-3 τέρματα.

4) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ( από Γ΄ Εθνική μέχρι και Γ΄ Ερασιτεχνική ) και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι 4 αλλαγές ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα .

5) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή παρουσιάζεται με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ποδοσφαιριστές , χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας , τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με αφαίρεση -3 βαθμών από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου.

6) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από 3 αγώνες της ίδιας διοργάνωσης , αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με (συνολική) ποινή αφαίρεσης -6 βαθμών από τη βαθμολογία της επόμενης περιόδου. Το παρόν ισχύει μόνο όταν πρόκειται για υποβιβασμό από επαγγελματική σε επαγγελματική ή από ερασιτεχνική σε ερασιτεχνική κατηγορία.

7) Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών , για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες και ώς συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών των ποδοσφαιριστριών , για να αγωνιστούν σε γυναικείες ομάδες νοείται η ημερολογιακή  συμπλήρωση των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα και μετά ).

8) Στους αγώνες τοπικών και πανελλήνιων Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’  όλη τη διάρκεια του αγώνα 7 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές ομάδες ή που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (Ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο) .

9) Σε αγώνες Γ΄ Εθνικής απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα περισσοτέρων των 5 ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 33 ετών.

10) Στην περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στην τελική βαθμολογία και στις θέσεις ανόδου , υποβιβασμού ή πρόκρισης και μετά τα κριτήρια των περισσοτέρων βαθμών και στη συνέχεια της διαφοράς τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες  προστίθενται και τα εξής κατά σειρά : α) η καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες ( όπως γίνεται κατανοητό , αυτό ισχύει για ισοβαθμία 3 ομάδων και πάνω ). β) η καλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. γ) η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος . δ) η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος . Αν και μετά από όλα αυτά τα κριτήρια υπάρχει ισοβαθμία , τότε διεξάγονται αγώνες μπαράζ.

11) Αν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος μια ομάδα παρουσιάζει αρνητική βαθμολογία , αρχίζει τους αγώνες για το νέο πρωτάθλημα με ανώτερο όριο αρνητικής βαθμολογίας τους -6 βαθμούς . Η αρνητική βαθμολογία δε μεταφέρεται αν ΠΑ.Ε. υποβιβαστεί σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.

12) Στα Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και στις ενστάσεις που καταχωρούνται στο Φύλλο αγώνα προστίθεται και η περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή μόνο  όμως όταν αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα ή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί απ’ αυτόν ή αν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με παραπάνω ποδοσφαιριστή.

13) Σωματείο που για οποιοδήποτε λόγο δε δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα που δικαιούται (π.χ. Γ΄ Εθνική ) , ούτε κατέρχεται να αγωνιστεί καθόλου τη ν ίδια αγωνιστική περίοδο στην αμέσως κατώτερη κατηγορία , που λόγω της μη δηλώσεως του , θα δικαιούταν να συμμετάσχει (π.χ. Α΄ Τοπικό) την επόμενη αγωνιστική περίοδο , εφόσον θελήσει να αγωνιστεί , δύναται να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (π.χ. Β΄ Τοπικό).

14) Σωματείο της Γ΄ Εθνικής , που είτε βάσει της βαθμολογίας προβιβάστηκε στη Β΄ Εθνική , είτε ανήκει στα 4 σωματεία που κατακτούν το δικαίωμα ανόδου σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού του κειμένου και κληθεί να αντικαταστήσει άλλο σωματείο , δεν καταστεί δυνατόν να ιδρύσει Π.Α.Ε. , για να μετάσχει στη Β΄ Εθνική ή δε δηλώσει συμμετοχή σ’  αυτήν για οποιοδήποτε λόγο , υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία (αυτήν που ήδη αγωνιζόταν , τη Γ΄ Εθνική) , χωρίς δικαίωμα ανόδου σε επαγγελματική κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Η φοιτητική ομάδα Tyφoon MotoRacing του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο διεθνή διαγωνισμό Motostudent VΙ

    Η φοιτητική ομάδα Tyφoon MotoRacing του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει…

Καστοριά: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές που διαπράχθηκαν σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών

  Καστοριά: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές που διαπράχθηκαν σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών

Η Π.Ε. Καστοριάς συνδιοργανωτής του 8ου Θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών στην Καστοριά

Η Π.Ε. Καστοριάς συνδιοργανωτής του 8ου Θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών στην Καστοριά

ΟΑΕΔ: Επίδομα 200 ευρώ σε ανέργους. Ποιοι είναι δικαιούχοι;

ΟΑΕΔ: Επίδομα 200 ευρώ σε ανέργους. Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Συγχαρητήρια ανακοίνωση από τον Όμιλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς «Μύησις» προς τον Καστοριανό συγγραφέα Ηλία Παπαμόσχο που διακρίθηκε με το κρατικό βραβείο Διηγήματος – Νουβέλας

Συγχαρητήρια ανακοίνωση από τον Όμιλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς «Μύησις» προς τον Καστοριανό…

Κατασκευή του ΤΑΡ στη Βόρεια Ελλάδα: Ολοκληρωμένες πάνω από 400 αρχαιολογικές ανασκαφές και τομές

  Κατασκευή του ΤΑΡ στη Βόρεια Ελλάδα:  Ολοκληρωμένες πάνω από 400 αρχαιολογικές…

Ομόφωνο “όχι” από το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Παλαιό Κωσταράζι

Ομόφωνο “όχι” από το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού…

Συνολικό σχέδιο διαχείρισης λυμάτων από τον Δήμο Άργους Ορεστικού

  Συνολικό σχέδιο διαχείρισης λυμάτων από τον Δήμο Άργους Ορεστικού

Γ. Γρηγοριάδης: Μικρασία- Ελληνισμός- Πολιτισμός , έννοιες αλληλένδετες

Υποψήφιος Δήμαρχος Καστοριάς με το συνδυασμό «ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αρχίζουν τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» και φέρνουν μαζί τους τις  1.145 Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής

Αρχίζουν τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» και φέρνουν μαζί τους τις  1.145…