Στα έργα που υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Καστοριάς εντός του 2015 αλλά και στα στους άμεσους και βραχυπρόθεσμους στόχους για το 2016 αναφέρεται ο πρόεδρος της Ζαχαρίας Παύλου σε άρθρο του στην aftodioikisi.gr.

Ειδικότερα:

Κατά το έτος 2015:

Υλοποιήθηκε, από ιδίους πόρους, το μεγαλύτερο μέρος του Τεχνικού προγράμματος το οποίο περιελάμβανε τα παρακάτω τεχνικά έργα:
Επεκτάσεις δικτύων Αποχέτευσης Δ. Δ. Καστοριάς
Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μανιάκων
Αποκατάσταση, βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Λεύκης
Βελτιώσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης νέων δημοτικών ενοτήτων
Προμήθεια & Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Κλεισούρας
Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Πενταβρύσου
Αποκατάσταση τροφοδοτικού αγωγού στην οδό Γράμμου
Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Καστοριάς
Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγίας Τριάδος
Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Αγίας Τριάδος
Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Μεσοποταμίας
Επισκευή ωθητικού αγωγού υδρογεώτρησης Νέας Λεύκης
Ανόρυξη υδρογεώτρησης Δισπηλιού
Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Βιολογικού Σταθμού Καστοριάς
Μέσω της αναδιοργάνωσης των πληροφοριακών συστημάτων (συνένωση λογισμικών ύδρευσης, οικονομικής διαχείρισης, μισθοδοσίας) επιτεύχθηκε μείωση λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων, μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας λήψης πληροφοριών.
Με τη δημιουργία ιστοσελίδας, μέσω του ιστότοπου www.deyakastorias.gr, εξασφαλίσθηκε άμεση, πλήρης και συνεχής ενημέρωση των δημοτών.
Ανταποκρινόμενοι στην παρούσα χρηματοπιστωτική αλλά και γενικότερη κατάσταση της χώρας υιοθετήθηκαν νέοι τρόποι πληρωμής λογαριασμών (e-banking, ταχυπληρωμές μέσω ΕΛΤΑ, χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών – έως και 12 άτοκες δόσεις) προς διευκόλυνση των καταναλωτών.
Ρυθμιστήκαν με νομοθετική πράξη οι δανειακές υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΚ προς το Ελληνικό Δημόσιο με δυνατότητα απόκτησης φορολογικής ενημερότητας.
Αναδιοργανώθηκαν οι υπηρεσίες με νέο οργανόγραμμα και Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.
Εφαρμόστηκαν νέες στρατηγικές βελτίωσης της εισπραξιμότητας μέσω πολύμηνων διακανονισμών, εκπτώσεων σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμών και ειδικών τρόπων πληρωμής λογαριασμών.
Ελαχιστοποιήθηκε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης με την επίτευξη μείωσης των ελαστικών δαπανών μέσω διαδικασίας μειοδοτικών διαγωνισμών και καλύτερη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές.
Συστάθηκε δεύτερο ταμείο της επιχείρησης στην έδρα της (Μεσοποταμία) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Βελτιώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης και προμηθεύτηκαν επαρκή αποθέματα κατ’ είδος για την άμεση τροφοδοσία υλικών στα συνεργεία αποκαταστάσεων βλαβών και έργων.
Ελέγχτηκαν και συντηρήθηκαν όλα τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης και αντικαταστάθηκε ο προβληματικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (αντλίες, πίνακες, συστήματα μετάδοσης. Τηλεειδοποίησης κλπ).
Ελέγχτηκαν και καθαρίστηκαν όλες οι δεξαμενές ύδρευσης.
Καθαρίστηκαν τα φρεάτια όμβριων υδάτων σε όλες τις Δημοτικές και τοπικές κοινότητες (52 τον αριθμό).
Εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε η λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (διαχείριση λυματολάσπης με σύστημα Βιοενίσχυσης, συντήρηση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και παρεμβάσεις με τεχνικά έργα για την βέλτιστη απόδοση λειτουργίας του).
Επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων στην πόλη της Καστοριάς καθώς και σ’ όλους τους οικισμούς.
Εκπονήθηκαν μελέτες για ένταξη μεγάλων τεχνικών έργων σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ) προκειμένου να υλοποιηθούν στο προσεχές έτος.

Κατά το έτος 2016 προγραμματίστηκαν τα εξής:

Η υλοποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2016 το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα χρηματοδοτούμενα κατά κύριο λόγο από ιδίους πόρους:
Επισκευή και Βελτίωση του αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού ( επιχορηγούμενο από τα ΕΣΠΑ)
Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Πενταβρύσου
Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Βιολογικού Σταθμού Καστοριάς
Βελτίωση κτιρίων και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Καστοριάς
Αναδιάταξη υδραυλικών συνδέσεων στην εγκατάσταση διαχείρισης λυμάτων Δ.Κ. Μανιάκων
Μεταφορά αντλιοστασίου ύδρευσης Αποσκέπου
Μεταφορά αντλιοστασίου ύδρευσης Υψηλού
Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Λεύκης
Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων οδού Μαυριωτίσσης Καστοριάς
Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Καλλιθέας Καστοριάς
Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μαυροχωρίου
Βελτίωση εκσυγχρονισμός δεύτερου αντλιοστασίου λυμάτων Τοιχιού
Βελτίωση έργων εισόδου Βιολογικού Σταθμού Καστοριάς
Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δήμου Καστοριάς
Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καστοριάς
Επεκτάσεις δικτύων ομβρίων Δήμου Καστοριάς
Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης Φουντουκλή Καστοριάς
Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Φουντουκλή Καστοριάς
Κατασκευή χώρων γραφείων – αποδυτηρίων στο αντλιοστάσιο Φούρκας
Κατασκευή υποστέγων στο αντλιοστάσιο Φούρκας και στον Βιολογικό Σταθμό Καστοριάς
Καλλιέργεια και διευθέτηση ροής κάτω πηγής Κεφαλαρίου
Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Νέου Οικισμού (Γάβρος)
Η ρύθμιση των οφειλών προς την ΔΕΗ σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο.
Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών, η ΔΕΥΑΚ καθίσταται σε κατάσταση ετοιμότητας για την υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης Καστοριάς – Βελτίωση των υπαρχόντων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων – δεξαμενών –καταθλιπτικών αγωγών στις Δ.Ε. Καστοριάς).
Η δημιουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασμών ύδρευσης, πληρωμή μέσω ιστοσελίδας, καταγραφής ενδείξεων m3, επικαιροποίηση φορολογικών στοιχείων πελατών, κλπ) παρέχοντας στον καταναλωτή άμεση και έγκυρη πληροφόρηση καθώς και επιπλέον έκπτωση επί του των τελών στην περίπτωση που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικών υδρομέτρων με σύστημα GPS.
Ο εντοπισμός και η αντικατάσταση των προβληματικών υδρομέτρων.
Ο έλεγχος και ο εντοπισμός των αδήλωτων υδρομέτρων σε όλο τον διευρυμένο Δήμο Καστοριάς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Συνελήφθη 32χρονος σε περιοχή της Καστοριάς για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

  Συνελήφθη 32χρονος σε περιοχή της Καστοριάς για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

Μία ακόμη επίσκεψη τοπικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του κόμματος «Κανένας στο Περιθώριο»

Την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς επισκέφθηκαν η Υπεύθυνη του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας…

Χιλιάδες μολυσμένα κοτόπουλα από τη γρίπη των πτηνών θανατώθηκαν, σε ολλανδικό αγρόκτημα

Χιλιάδες μολυσμένα κοτόπουλα από τη γρίπη των πτηνών θανατώθηκαν, σε ολλανδικό αγρόκτημα

Ολόκληρη η ιστορία της τέχνης της γούνας σε ένα διήμερο συνέδριο

«Η Τέχνη της Γούνας, Χθες Σήμερα Αύριο, Ιστορία και Πολιτισμός» σε Σιάτιστα…

Κατά προτεραιότητα οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης των αγροτών

Κατά προτεραιότητα οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης των…

ΣτοΠοτήριΜου: Πιείτε το καφεδάκι σας στην υγειά του περιβάλλοντος με έκπτωση! Καφετέριες από Καστοριά και Άργος Ορεστικό συμμετέχουν στη δράση

ΣτοΠοτήριΜου: Πιείτε το καφεδάκι σας στην υγειά του περιβάλλοντος με έκπτωση! Καφετέριες…

Καστοριανή αναχωρεί για την Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής! (ρεπορτάζ)

Καστοριανή αναχωρεί για την Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής! (ρεπορτάζ)

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς προς τον Πρωθυπουργό για μείωση του Πετρελαίου Θέρμανσης

Η  ανάγκη άμεσης μέριμνας για μείωση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης ήταν…