Ολυμπία Τελιγιορίδου

Κάτω τα χέρια από το Αγρόκτημα και τα Πανεπιστημιακά Δάση του ΑΠΘ.

Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο άρθρο 296 προβλέπεται διάταξη με την οποία καταργούνται τα ΝΠΔΔ της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και στο Περτούλι Τρικάλων του Α.Π.Θ και των Πανεπιστημιακών Λεσχών του Ε.Κ.Π.Α. και του Ε.Μ.Π.

Η ρύθμιση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς υπονομεύει την ερευνητική και κοινωφελή δραστηριότητα που προσφέρουν τα ΑΕΙ και οδηγεί στην υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών των Γεωτεχνικών Σχολών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε τροπολογία ενάντια στην απαράδεκτη αυτή ενέργεια κατάργησης των σημαντικών ΝΠΔΔ που διαχειρίζονται την περιουσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Πανεπιστημιακών Δασών.

Αντίστοιχα, είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Ε.Κ.Π.Α και του Ε.Μ.Π. με στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών/ φοιτητριών αλλά και της περιουσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Η ΝΔ βλάπτει σοβαρά την Παιδεία.

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Θέμα: «Διασφάλιση της αυτοτέλειας του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και των πανεπιστημιακών λεσχών ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και ΕΜΠ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αιφνιδιαστικά και μετά τη δημόσια διαβούλευση, προστέθηκε στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ΑΕΙ, στο άρθρο 296 διάταξη με την οποία καταργούνται τα ΝΠΔΔ της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και στο Περτούλι Τρικάλων του Α.Π.Θ και των Πανεπιστημιακών Λεσχών του Ε.Κ.Π.Α. και του Ε.Μ.Π.
Το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην περιοχή του αεροδρομίου (περιοχή Πράσινα Φανάρια), εκτάσεως 1800 στρεμμάτων, όπως και τα δάση στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και στο Περτούλι Τρικάλων, με έκταση χιλιάδες στρέμματα, αποτελούν χώροι εκπαίδευσης και έρευνας, όπου εκπαιδεύονται οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας του ΑΠΘ. Ακόμη, το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο, διότι στις εκτάσεις του δημιούργησε μεγάλο αριθμό περιαστικών λαχανόκηπων, όπου εκατοντάδες οικογένειες καλλιεργούν και επιμορφώνονται στην βιολογική καλλιέργεια λαχανικών.
Η προωθούμενη ρύθμιση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς καθώς βάλλει κατά της αυτονομίας των δύο ΝΠΔΔ και την ερευνητική και κοινωφελή δραστηριότητα που προσφέρουν, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών των γεωτεχνικών Σχολών, θα οδηγήσει στην απομείωση της δημόσιας περιουσίας τους και θα σταματήσει και το κοινωνικό τους έργο. Επισημαίνεται ότι τα δύο Τμήματα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ έχουν δημοσίως και εγγράφως εκφράσει την αντίθεσή τους στην κατάργηση των εν λόγω ΝΠΔΔ.
Επιπλέον, η κατάργηση των ΝΠΔΔ των Πανεπιστημιακών Λεσχών του ΑΠΘ , του Ε.Κ.Π.Α και του Ε.Μ.Π. συνεπάγεται τη μετάβαση της σίτισης των φοιτητών/τριών των ανωτέρω πανεπιστημίων από το σημερινό καθεστώς εργολαβίας στον πλήρη έλεγχο μιας ιδιωτικής εταιρίας με ότι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση του κόστους σίτισης αλλά και πιθανή απομείωση της περιουσίας τους (κτίρια της Λέσχης).

Κεντρική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος για τη Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και για αυτό λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε την παρούσα τροπολογία για να αντιταχθούμε στην κατάργηση των σημαντικών ΝΠΔΔ που διαχειρίζονται την περιουσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Πανεπιστημιακών Δασών. Αντίστοιχα είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Ε.Κ.Π.Α και του Ε.Μ.Π με στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών/ φοιτητριών αλλά και την περιουσία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η αυτοτελής λειτουργία των ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,, «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» «Πανεπιστημιακή Λέσχη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)», και «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), και προστατεύεται η περιουσία τους από κάθε προσπάθεια υφαρπαγής της.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο ….
1.Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία
α) «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον α.ν. της 25ης.1.1936 (Α΄ 52) και το β.δ. της 6ης.6.1936 (Α΄275) ,
β)«Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Θεσσαλονίκη το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 1881/1951 (Α΄ 210),
γ)«Πανεπιστημιακή Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3974 της 4ης/7ης.9.1959 (Α’ 188) και διέπεται από το π.δ. 207/2005 (Α΄251)),
δ) «Πανεπιστημιακή Λέσχη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)», με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε με τον ν. 5147/1931 (Α’ 211)
ε) «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 1 του π.δ. 387/1983 (Α΄ 141) συνεχίζουν να λειτουργούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και δεν συγχωνεύονται – απορροφώνται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). τα τρία πρώτα (α,β,γ) και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) το τέταρτο (δ) και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το πέμπτο (ε).

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Οι προτείνοντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Αμανατίδης Γιάννης

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Γιαννούλης Χρήστος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Μάλαμα Κυριακή

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Γκιόλας Γιάννης

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπαλάφας Γιάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Παπαηλιού Γιώργος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

 

Χρηστίδου Ραλλία

 

You May Also Like

Επίδομα θέρμανσης: Σε αναμονή της απόφασης. : Ποιοι και πότε θα λάβουν το επίδομα

Επίδομα θέρμανσης: Σε αναμονή της απόφασης. : Ποιοι και πότε θα λάβουν…

Το εξωκκλήσι τού Αγίου Σπυρίδωνος στο Μαυροχώρι Καστοριάς και οι εντός του αγιογραφίες τού αείμνηστου δασκάλου Παναγιώτη Βουΐτση

Το εξωκκλήσι τού Αγίου Σπυρίδωνος στο Μαυροχώρι Καστοριάς και οι εντός του…

Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς: Παράσταση Διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Καστοριάς Τρίτη 15/9 στις 13:30

Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς: Παράσταση Διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Καστοριάς Τρίτη 15/9 στις 13:30

Ο Ζήσης Τζηκαλάγιας στη Βουλή :Πρέπει και η Καστοριά να ωφεληθεί από την απολιγνιτοποίηση

Ο Ζήσης Τζηκαλάγιας στη Βουλή :Πρέπει και η Καστοριά να ωφεληθεί από…

Απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς για ΚΔΑΠ – Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς

Θα παραμείνουν κλειστοί τη Δευτέρα

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί σε Καστοριά και Φλώρινα για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί σε Καστοριά και Φλώρινα  για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού και…

Πρόσκληση σε Βραδιά Κινηματογράφου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & της ΕΛΜΕ Καστοριάς

”Πως οι Νορβηγοί Εκπαιδευτικοί νίκησαν την Εκπαιδευση των Ναζί”

Καστορίας Σεραφείμ : «Αναγκαία η παρουσία της Παναγίας στη ζωή μας»

Καστορίας Σεραφείμ : «Αναγκαία η παρουσία της Παναγίας στη ζωή μας»

Η Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής έρχεται στην Καστοριά

Η Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής έρχεται στην Καστοριά