Τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Στό διάστημα πού εἶμαι Μητροπολίτης στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας προσπαθῶ νά γνωρίσω ὅσο τό δυνατόν περισσότερους ἀνθρώπους, ἀκούοντάς τους καί μιλώντας τους. Παράλληλα θέλω νά κοινοποιῶ τίς ἐνέργειές μου καί τίς σκέψεις μου στό κοινό.  Πρός τόν σκοπό τῆς γνωριμίας μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου, πέρα τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί ποιμαντικῶν συνάξεων, κάνω ὅσο τό δυνατόν περισσότερες ἐπισκέψεις ὅπου μέ καλοῦν ἤ ὅπου ἐργάζονται οἱ ἄνθρωποι καί συγχρόνως δέχομαι στό γραφεῖο μου ὅσους μοῦ τό ζητοῦν, ἔστω καί μέ μιά καθυστέρηση μερικές φορές ὡς πρός τόν καθορισμό τῆς συνάντησης.

Πρός τόν σκοπό τῆς εὐρύτερης ἐνημέρωσης τοῦ κοινοῦ ἐργάζεται τό γραφεῖο τύπου τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ τήν ἔκδοση ἐνημερωτικῶν δελτίων τύπου πού ἀποστέλλονται σέ ὅλα τά τοπικά μέσα.

Ἐπίσης πρός τόν σκοπό αὐτό λειτουργεῖ πλέον καί ὁ ραδιοφωνικός σταθμός τῆς Μητροπόλεώς μας (97,9 FM), μέ δικό του πρόγραμμα, στό ὁποῖο ἔχω ἀναλάβει δύο ἐκπομπές.

Ἡ πρώτη ἐκπομπή μου εἶναι «Ὁ ποιμενικός αὐλός» καί μεταδίδεται ζωντανά κάθε Κυριακή στίς 12.00 τό μεσημέρι.

Ὁ τίτλος προέρχεται ἀπό τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, προστάτου τοῦ σταθμοῦ μας, καί ἀναφέρεται στόν ποιμαντικό καί θεολογικό λόγο πού ὀφείλει νά ἔχει ὁ Μητροπολίτης. Ἕναν λόγο πού θά ἐκφέρεται μέ εὐγένεια, εὐαισθησία, ὑπευθυνότητα, εἰλικρίνεια καί θεολογία.

Στήν κυριακάτικη αὐτή ἐκπομπή μου συνοψίζω καί σχολιάζω θεολογικά τήν παρελθοῦσα ἑβδομάδα. Στήν πραγματικότητα εἶναι μιά διήγησή μου πρός τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μου, μιά διήγηση τοῦ πατέρα πρός τά παιδιά, τοῦ ἀδελφοῦ πρός τούς ἀδελφούς. Τήν χαίρομαι ἰδιαιτέρως.

Ἡ δεύτερη ἐκπομπή πού ἔχω ἀναλάβει, τήν ἔχω ὀνομάσει «Πάτερ, νά ρωτήσω κάτι;» καί μεταδίδεται ἐπίσης ζωντανά κάθε Τετάρτη ὥρα 9.00 τό βράδυ.

Ὁ τίτλος της ἔχει ληφθεῖ ἀπό τόν τρόπο πού τά παιδιά, οἱ μαθητές ἀπευθύνουν συνήθως μιά ἐρώτηση πρός ἐμένα, κάτι πού μέ ἐνθουσιάζει.

Στήν μεσοβδομαδιάτικη αὐτή ἐκπομπή ἀπαντῶ σέ ἐρωτήσεις πού μοῦ θέτουν οἱ ἀκροατές καί σέ ἐρωτήσεις πού τίθενται μέ διάφορες εὐκαιρίες καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδας.

Ἄλλες εὐκαιρίες νά συνομιλήσω μέ τούς Χριστιανούς μας εἶναι οἱ καθιερωμένες πλέον συνάξεις πού γίνονται κάθε Δευτέρα, πρός τούς νέους στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Πάντων, καί πρός τούς ἐνορίτες τοῦ Λεχόβου, οἱ ὁποῖοι μοῦ τό ἔχουν ζητήσει καί ἔχουν μεγάλη συμμετοχή σέ αὐτές.

Μιά ἰδιαιτέρως ἀγαπητή μου εὐκαιρία διαλόγου εἶναι αὐτή τῆς ἐπισκέψεώς μου στά Σχολεῖα μας.

Καί θέλω νά εὐχαριστήσω τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς ἐπαρχίας μας, πού μέ σεβασμό, ἀγάπη, ἐκτίμηση πρός τήν Ἐκκλησία καί πρός αὐτή τήν διαδικασία τῆς μαθήσεως, μέ καλοῦν καί ὁμιλῶ στούς μαθητές τους καί στούς ἴδιους, ἀφοῦ ἡ Ἐκπαίδευση, ἀπό τήν ὁποία καί ἐγώ προέρχομαι, εἶναι ἕνας χῶρος ἰδιαίτερα ἀγαπητός καί εὐλογημένος.

Πέραν ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ἕνας ἀκόμη ἀγαπητός μου τρόπος ἐπικοινωνίας μέ τούς ἀναγνῶστες εἶναι διά τῆς γραφῆς μικρῶν κειμένων, μέ τήν μορφή μᾶλλον χρονογραφημάτων, τά ὁποῖα αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη καί τήν ἔμπνευση νά γράφω κάπου κάπου. Καί αὐτά μέ ἐκφράζουν ἀρκούντως.

*

Ὁ σκοπός αὐτῆς τῆς μικρῆς μου ἀναφορᾶς εἶναι καί τό ὅτι καί ἡ ἑβδομάδα πού μᾶς πέρασε εἶχε πολλά γεγονότα πού μέ συνεκίνησαν ἰδιαιτέρως, τά ὁποῖα ὅμως δέν πρόλαβαν νά καταγραφοῦν ὅλα στά δελτία τύπου τῆς Μητροπόλεώς μας ἤ σέ κάποιο ἄλλο τρόπο ἐπικοινωνίας μας.

Μέ τούς μαθητές τῶν ΕΠΑΛ

Ἕνα τέτοιο γεγονός, διπλό γεγονός, ἦταν ἡ συνάντησή μου μέ τούς μαθητές τῶν Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ καί τῆς Καστοριᾶς.

Ἡ συνάντησή μας μέ τούς μαθητές τοῦ ΕΠΑΛ Ἄργους Ὀρεστικοῦ ἔγινε στό Σχολεῖο τους, μετά ἀπό εὐγενική πρόσκληση τοῦ διευθυντῆ κ. Ἰωάννη Λιβανίδη. Στό Σχολεῖο αὐτό διδάσκει καί ὁ Ἱερέας π. Γρηγόριος Τερζόπουλος, τόν ὁποῖον ἀπ᾽ ὅ,τι πληροφορήθηκα ἀγαποῦν ἰδιαιτέρως τά παιδιά, καί αὐτό μέ χαροποίησε ὡς Μητροπολίτη.

Στό Σχολεῖο αὐτό, στήν ἀρχή καί γιά νά ἀποκτήσουν τά παιδιά μιά οἰκειότητα μαζί μου, μίλησα γιά τά δικά μου μαθητικά χρόνια, ὅταν παράλληλα μέ τίς σπουδές μου βοηθοῦσα τόν πατέρα μου πού ἦταν ψυκτικός-μηχανικός. Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκα στήν ἀνάγκη θεωρητικῆς γνώσης, στήν ἀποφυγή τοῦ λεγομένου σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ καί στόν πόλεμο στήν Οὐκρανία.

Αἰσθάνθηκα μάλιστα τήν ἀνάγκη νά συγχαρῶ τόν Διευθυντή, τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τόν Δήμαρχο γιά τήν πολύ καλή κατάσταση τοῦ Ἐκπαιδευτηρίου καί τῶν ἐργαστηρίων του.

Μέ τό ΕΠΑΛ τῆς Καστοριᾶς, μέ διευθυντή τόν κ. ᾽Αλέξανδρο Ταμήλια, συναντήθηκα κατά τόν ἐκκλησιασμό του στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικάνορος Καστοριᾶς, ὅπου τέλεσα τήν προηγιασμένη θεία Λειτουργία.

Τούς μίλησα γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ διά τῆς κτίσεως, τῆς εἰλικρινοῦς προσευχῆς καί τῆς θέας τοῦ Θεοῦ καί γιά τό ὅτι τά ἀνάλογα ἐργαστήρια μάθησης αὐτῆς τῆς γνώσης εἶναι ἡ φύση, οἱ χῶροι ἐργασίας καί οἱ χῶροι προσευχῆς-λατρείας.

Νομίζω ὅτι καί στίς δύο περιπτώσεις εἶχα ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τά παιδιά καί χάρηκα ἰδιαίτερα γι᾽ αὐτό, γιατί θεωρῶ ὅτι τά παιδιά ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη ἀπό λόγους πού ἀγγίζουν τήν καρδιά τους εὐγενικά, εἰλικρινά καί ὑπεύθυνα.

Ἐκεῖνο πού ἐπίσης χάρηκα ἦταν ἡ διαπίστωσή μου ὅτι τά Σχολεῖα αὐτά, μέ τούς διευθυντές τους καί τούς ἐκπαιδευτικούς τους, ἐνδιαφέρονται καί γιά ἄλλα κοινωνικά καί προσωπικά θέματα τῶν μαθητῶν τους, δέν περιορίζονται μόνον στό ὡρολόγιο πρόγραμμα. Εἶναι πράγματι κάτι τό ἀξιέπαινο.

Προσφορά εὐγνωμοσύνης διά μέσου τοῦ πνευματικοῦ

Τήν Πέμπτη 31 Μαρτίου ἐ.ἔ. ἐπισκέφθηκα τόν διευθυντή τοῦ Νοσοκομείου Καστορίας κ. Γρηγόριο Χάτσιο, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱερέα π. Κωνσταντῖνο Τομπατσίδη Ἐφημέριο Μεσοποταμίας, προκειμένου ὁ π. Κωνσταντῖνος νά ἐνημερώσει τόν διευθυντή τοῦ Νοσοκομείου γιά τήν ἀγορά δύο καρδιογράφων ἀξίας 5.000 εὐρώ καί τήν παράδοσή τους στό Νοσοκομεῖο Καστοριᾶς.

Τό ποσόν αὐτό ἐμπιστεύθηκε στόν π. Κωνσταντῖνο ἕνας πιστός, ὁ ὁποῖος ἔτυχε τῆς ἀρίστης περιθάλψεως ἀπό τό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου καί θέλησε μέ τόν τρόπο αὐτό, καί μέ τήν συμβουλή τοῦ πνευματικοῦ του, νά ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη του.

Ἐπαινῶ τήν πράξη τοῦ πιστοῦ αὐτό, ἀλλά καί τόν χειρισμό τῆς δωρεᾶς ἀπό τόν π. Κωνσταντῖνο. Συγχαίρω δέ τόν διευθυντή καί τό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου μας γιά τίς ὑπηρεσίες τους πρός τόν λαό.

Γεῦμα μέ τόν νέο Στρατηγό

Τήν ἴδια ἡμέρα εἶχα τήν τιμή νά παρακαθίσω σέ γεῦμα πού παρέθεσε στήν Λέσχη Ἀξιωματικῶν Καστοριᾶς ὁ νέος Στρατηγός Σωτήριος Κωστάκογλου τοῦ Γ´ Σώματος Στρατοῦ πού ἑδρεύει στήν Θεσσαλονίκη.

Τά θέματα τῆς συζητήσεως ἦταν πολλά καί ἐνδιαφέροντα.

Τόν εὐχαρίστησα ἰδιαιτέρως, καί στό πρόσωπό του εὐχαρίστησα τόν Ἑλληνικό Στρατό πού μᾶς κάνει νά αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς σέ ἕνα περιβάλλον φιλοπόλεμο καί νά διάγουμε εἰρηνικό βίο μέ εὐσέβεια καί σεμνότητα.

Δ´ Χαιρετισμοί στήν Καλλιθέα

Τούς Δ´ Χαιρετισμούς τούς ἔψαλα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου Καλλιθέας.

Μίλησα γιά τήν Κυρία Θεοτόκο μέσα ἀπό τά γραπτά τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη, ὁ ὁποῖος ἀπό μικρό παιδί ἔτρεφε τήν καρδιά του μέ τίς ἱστορίες τοῦ Εὐαγγελίου γιά τήν Παναγία καί ἀξιώθηκε νά ἀκούσει τήν κεχαριτωμένη φωνή της.

Ἕνας Καπετάνιος στά βουνά τῆς Καστοριᾶς

Τό Σάββατο 2 Ἀπριλίου εἶχα τήν χαρά νά τελέσω τόν ἁγιασμό στίς πηγές τῶν Ἀρένων τοῦ Γράμμου γιά τήν νέα ἐπένδυση ἐμφιαλώσεως μεταλλικοῦ νεροῦ, πού πραγματοποιεῖ ὁ Καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος.

Παρόντες οἱ συνεργάτες τοῦ Καπετάνιου κ. Γιάννης Λετώνης κ.ἄ., ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Μακεδονίας, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Καστοριᾶς, ὁ Δήμαρχος Νεστορίου στά ὅρια τοῦ ὁποίου πραγματοποιεῖται ἡ ἐπένδυση καί εἶχε κάθε λόγο νά εἶναι ἱκανοποιημένος, ὅπως ὅλοι, βεβαίως, οἱ παριστάμενοι μηχανικοί, ἐργολάβοι, ἐργαζόμενοι, παράγοντες κλπ.

Τέλεσα τόν ἁγιασμό, τόν διπλό ἁγιασμό, τόσο στίς πηγές ὅσο καί στό ἐργοστάσιο, μέ ἐνθουσιασμό. Ἄν καί ὁ μήνας εἶναι ἤδη Ἀπρίλιος, εἶχε κρύο μέ δυνατό χιονόνερο, τό ὁποῖο στήν Κοτύλη γινόταν χιόνι. Γιά νά φθάσουμε στίς πηγές, σκαρφαλώσαμε στά βράχια.

Ἀλλά αἰσθανόμουν τόν ἐνθουσιασμό τοῦ Καπετάνιου, τῶν συνεργατῶν του, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων, τῶν ἀνθρώπων πού θά ἐργασθοῦν σέ αὐτό, καί αὐτό μέ ἔκανε νά χαίρομαι καί ἐγώ σάν μικρό παιδί καί νά ἀψηφῶ τό χιονόνερο καί τό κρύο, πράγμα πού τό «πλήρωσα» μέ ἕναν … εὐλογημένο πονοκέφαλο τήν ὑπόλοιπη ἡμέρα.

Μέ τίς γυναῖκες τῆς Καστοριᾶς

Καί τί ὑπόλοιπη ἡμέρα! Μόλις ἐπέστρεψα ἀπό τόν ὀρεινό Δῆμο Νεστορίου, συμμετεῖχα ὡς ἀκροατής στήν ἡμερίδα «Δίνοντας τόν λόγο στίς γυναῖκες τοῦ Τόπου μας», πού διοργάνωσε τό Κέντρο Συμβουλευτικῆς Γυναικῶν τοῦ Δήμου Καστοριᾶς σέ συνεργασία μέ τήν Δημοτική Ἐπιτροπή Ἰσότητας τῶν Φύλων, στό Ἐνυδρεῖο.

Ἤθελα νά ἀκούσω τίς ὀκτώ γυναῖκες τῆς Καστοριᾶς -Χριστίνα Γιαζιτζίδου, Δέσποινα Κοζατσάνη, Ξένια Μπαλλῆ, Χρυσούλα Πατρώνου Παπαπέτρου, Θωμαή Σιμώτα, Μαρία Τσαούση, Δωροθέα Χαρίτωνος, Εἰρήνη Χριστάκη- πού ἡ καθεμία μᾶς παρουσίασε τό βίωμά της στήν προσπάθειά της νά συνδυάσει τόν ρόλο τῆς γυναίκας-μητέρας μέ τήν πολυπλοκότητα τῶν ρόλων πού κλήθηκε ἤ θέλησε νά φέρει εἰς πέρας κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς της.

Ἦταν πολύ ἐνδιαφέρουσες καί ἀξιόλογες διηγήσεις ἀπό τήν ζωή τους, πού συγχρόνως ἦταν καί προτάσεις γιά τό μέλλον, καί τίς εὐχαριστοῦμε γι᾽ αὐτό, ὅπως καί τίς διοργανώτριες ἐπιστήμονες.

Θά σταθῶ σέ μιά πρόταση τῆς κ. Κοζατσάνη, πού λέχθηκε στήν ρύμη τοῦ λόγου της, ὅτι ἡ ἀσχολία «οἰκιακά» πρέπει νά μισθοδοτεῖται κανονικά. Πράγματι, τά οἰκιακά καί ἡ μητρότητα εἶναι κάτι πού ἔχει ἄμεση ἀνάγκη ἡ Πατρίδα μας.

Θεολογικό δεῖπνο μέ νέους

Καί μετά ἀπό τίς δυόμιση ὧρες ἀκρόασης τῶν διακεκριμένων γυναικῶν τῆς Καστοριᾶς, εἶχα δυόμιση ὧρες συνομιλία, σέ ἕνα θεολογικό δεῖπνο μέ νέους σέ Ἐνορία τῆς Καστοριᾶς, τό ὁποῖο ἑτοίμασε ὁ π. Ἀναστάσιος, καλός Κληρικός μας.

Χάρηκα πολύ τήν συνάντηση αὐτή, γιατί ἡ δυναμικότητα τῶν νέων συνδυάσθηκε μέ τό πνεῦμα μαθητείας τους καί τήν ἀγάπη τους γιά τήν παράδοση.

Μιά ποιμαντική ἐξόρμηση στά γήινα χωριά μας

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά ἐπισκεφθῶ κάποια ἀπό τήν ὄμορφα, μέσα στά γεώδη τῆς πρώτης ἄνοιξης χρώματα, χωριά μας -Πορειά, Χιλιόδενδρο, Πτεριά- καί τό Ἄργος Ὀρεστικό, προκειμένου νά συναντήσω στά σπίτια τους κάποιες οἰκογένειες, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, καί ἄλλους ἁπλούς ἀνθρώπους καί νά συνομιλήσω μαζί τους, νά τούς γνωρίσω.

Δυστυχῶς, οἱ πολλές ὑποχρεώσεις δέν μοῦ ἐπιτρέπουν νά πραγματοποιῶ πιό συχνά τέτοιες ποιμαντικές ἐξορμήσεις, τίς ὁποῖες καί ἐγώ ἐπιθυμῶ καί ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκη.

Ὅμως, στήν μαγευτική αὐτή ὕπαιθρο μέ τούς ἁπλούς κατοίκους της θά ἀναφερθῶ πάλι στό μέλλον, γιατί «θέλω νά σᾶς ἀκούσω καί νά σᾶς μιλήσω».-

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

facebook sharing button
You May Also Like

Π.Ε. Καστοριάς: Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των oινοποιήσιμων αμπελώνων για το έτος 2020

Π.Ε. Καστοριάς: Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις εκθέσεις στις οποίες η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει σύμφωνα με το Πρόγραμμα ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων 2021

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις εκθέσεις στις οποίες η Περιφέρεια Δυτικής…

Ευχαριστήριο μήνυμα από τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η Ορεστίς», ως προς την εξαιρετική διεξαγωγή του 20ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ

Ευχαριστήριο μήνυμα από τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η Ορεστίς»,  ως προς την εξαιρετική…

Ανάπλαση του πάρκου Παναγιάς Φανερωμένης

Ο Δήμος Καστοριάς, με συντονισμένη προσπάθεια των υπηρεσιών του, προβαίνει στην ανάπλαση…

4 φυσικοί και παραδοσιακοί τρόποι για να βάψετε τα Πασχαλινά αυγά, όπως στα παλιά τα χρόνια

Table of Contents Hide 4 φυσικοί και παραδοσιακοί τρόποι για να βάψετε…

Τίμησαν τις γυναίκες της Πίνδου – Και δύο Καστοριανές 

Τις ηρωίδες γυναίκες της Πίνδου, που έδωσαν τον δικό τους αγώνα στα…

Συνεχείς επιχειρήσεις καθαριότητας από το Δήμο Καστοριάς

Συνεχείς επιχειρήσεις καθαριότητας από το Δήμο Καστοριάς