Θεωρητική και πρακτική γνώση υψηλού επιστημονικού επιπέδου από το  Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 70/2019). Αν και νεοσύστατο, η ακαδημαϊκή του ταυτότητα μπορεί να αναζητηθεί σε μια μακρόχρονη πορεία που ξεκινά από την ίδρυση του πρώτου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Ελλάδα στην Καστοριά και άφησε ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Με εδραιωμένη θέση στον τομέα της Επικοινωνίας, το Τμήμα εξελίσσονταν θεραπεύοντας την πολυπλοκότητα και τις συνεχείς προκλήσεις της Επικοινωνίας.

Εντάσσοντας το 2013 στην ονομασία του το αντικείμενο των Ψηφιακών Μέσων, χωρίς αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, ενίσχυσε τις σπουδές στο Τμήμα με την διάσταση των Ψηφιακών Μέσων αναδεικνύοντας την σημασία των εξελίξεων των νέων μέσων και του ρόλου τους στην επιστήμη της Επικοινωνίας.

Το 2010 το Τμήμα περιλαμβάνεται στα χρονικά πρώτα 25 Τμήματα τα οποία περνούν την διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ και τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης αναφέρουν :

  • Πρόγραμμα σπουδών εφάμιλλο αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
    • Υψηλή απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας ακόμη και πριν από την λήψη του πτυχίου.
    • Υψηλό ερευνητικό επίπεδο και ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο περιεχόμενο του
    προγράμματος σπουδών.

Η εξωτερική αξιολόγηση έδωσε την δυνατότητα στο Τμήμα να προχωρήσει στην σχεδίαση και οργάνωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Μάστερ στις Δημόσιες Σχέσεις και το Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες», το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Το Τμήμα για πολλά έτη περιλαμβάνονταν μεταξύ των ελκυστικότερων Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τον αριθμό δηλώσεων υποψηφίων στο Μηχανογραφικό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών του 2017 το Τμήμα κατατάσσεται στην 2η θέση μεταξύ όλων των Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αριθμό δηλώσεων στο Μηχανογραφικό. Συγκεκριμένα στις Πανελλαδικές του 2017 δήλωσαν το Τμήμα στο μηχανογραφικό 13300 υποψήφιοι, ενώ διαχρονικά το Τμήμα βρίσκεται με μεγάλη συχνότητα μεταξύ των 30 πρώτων τμημάτων σε αριθμό δηλώσεων υποψηφίων.

Το 2017 ιδρύεται και λειτουργεί στο Τμήμα το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας (ΦΕΚ 459/16-2-2017). Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπόνηση έρευνας και έργων ανάπτυξης καθώς και η εξυπηρέτηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο των Ψηφιακών Μέσων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Στο σύντομο χρόνο λειτουργίας του, το Εργαστήριο έχει διαγράψει σημαντικό έργο με εξωστρέφεια και συνεργασίες με σημαντικούς φορείς της χώρας μας, όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, επιδεικνύει έμπρακτα τον ερευνητικό του προσανατολισμό με την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης και τεχνογνωσίας στην επιχειρηματική πρακτική και την καινοτομία καθώς στην υλοποίηση νέων ερευνητικών προκλήσεων.

Το 2018 ξεκίνησε νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα».

Με τον Ν.4610/2019 ιδρύεται στην Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στο οποίο εντάσσεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, ο εξοπλισμός και το εργαστήριο του πρώην Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας συνδέοντας έτσι μια πετυχημένη διαχρονική πορεία στον χώρο της επιστήμης της Επικοινωνίας που ξεκίνησε από το 1999, με μια νέα δυναμική που προσδίδει στις σπουδές Επικοινωνίας η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Στόχοι – Αντικείμενο

Αποστολή του τμήματος είναι να προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση υψηλού επιστημονικού επιπέδου στους φοιτητές/φοιτήτριες αλλά και να προάγει την έρευνα στο πολυδιάστατο πεδίο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας επιπρόσθετα την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα και το νέο Ψηφιακό Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις Κοινωνικές Επιστήμες και ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση που πλαισιώνεται από επιστημονικά πεδία όπως της Μαζικής Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας, των Δημοσίων Σχέσεων, της Διαφήμισης, της Έρευνας Αγοράς και του Μάρκετινγκ, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις στην Επιστήμη των Ψηφιακών Μέσων και των Νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα του Διαδικτύου και των Πολυμέσων καθώς και τις ραγδαίες εξελίξεις που αυτές επιφέρουν στο χώρο της Επικοινωνίας προσφέροντας μαθήματα που συνδέουν την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα.

Ακολουθώντας μια φοιτητοκεντρική προσέγγιση, το Τμήμα στοχεύει στην προσφορά υψηλού επιπέδου Σπουδών μέσα από την επιστημονική κατάρτιση, τη θεωρητική αλλά και την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στον τομέα της Επικοινωνίας καθώς και των εξελίξεων της Επικοινωνίας με τα σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα.

Βασική επιδίωξη είναι να καταρτίσει επιστήμονες και ικανά στελέχη που θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος του Επικοινωνιολόγου και του Συμβούλου Επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του Ψηφιακού Περιβάλλοντος και που θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά την επικοινωνία αλλά και τα νέα σύγχρονα ψηφιακά μέσα για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Πολιτική Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Διαχείριση Κρίσεων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημοσκοπήσεις), της Δημοσιογραφίας (σε έντυπα μέσα, ηλεκτρονικά μέσα και ψηφιακά μέσα) καθώς και σε πεδία που απαιτούν διαχείριση Ψηφιακών Μέσων για την αποτελεσματική λειτουργία τους στο νέο Ψηφιακό Περιβάλλον όπως στον Τουρισμό, Πολιτισμό και την Εκπαίδευση.

Οι φοιτητές στο Τμήμα επωφελούνται από τις εξαιρετικές υποδομές διδασκαλίας και εργαστηρίων ενώ λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την δημιουργική και κριτική σκέψη. Επιπρόσθετα, το Τμήμα στοχεύει να εξελίξει την ακαδημαϊκή – επιστημονική έρευνα σε ζητήματα που άπτονται των αντικειμένων της ευρύτερης Επικοινωνίας, , του Διαδικτύου, των Κοινωνικών Δικτύων καιΜέσων, του νέου Ψηφιακού Περιβάλλοντος, των Δημοσίων Σχέσεων, του Μάρκετινγκ, της Διαφήμισης, της Εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα και της εξ’ αποστάσεως μάθησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, των σύγχρονων μορφών Πολυμέσων και Μεικτής Πραγματικότητας, της εξόρυξης γνώσης και γνώμης, της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής, της Πολιτικής Επικοινωνίας, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

Όραμα του Τμήματος είναι να αποτελέσει επιστημονικό κέντρο που θα συνεισφέρει δυναμικά στην εθνική και τοπική κοινωνία, την οικονομία, τη ζωή και τον πολιτισμό σε ζητήματα που άπτονται στην Επιστήμη της Επικοινωνίας και της εξέλιξης της με τα σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα

 

You May Also Like

Συνελήφθησαν 2 άτομα σε περιοχή της Καστοριάς για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς

Συνελήφθησαν 2 άτομα σε περιοχή της Καστοριάς για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης…

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παρ. Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παρ. Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε. Καστοριάς: Οδηγίες προς τους υγειονομικά υπεύθυνους  των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  το προσωπικό & τους πελάτες τους

Π.Ε. Καστοριάς: Οδηγίες προς τους υγειονομικά υπεύθυνους  των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  το…

Ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, στον Αγιασμό του 4ου & Ειδικού Γυμνασίου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, στον Αγιασμό του 4ου & Ειδικού Γυμνασίου…

Δένδρα και δάση Γάβρου στο βουνό Σαρακίνα Καστοριάς. Γράφει ο Γιώργος Τ. Αλεξίου

Δένδρα και δάση Γάβρου στο βουνό Σαρακίνα Καστοριάς Γράφει ο Γιώργος Τ.…

Ο Ζήσης Τζηκαλάγιας μίλησε στη Βουλή για την επιδημία του Κορωνοιού ,Θεια κοινωνία και κέντρο αποκατάστασης

Ο Ζήσης Τζηκαλάγιας μίλησε στη Βουλή για την επιδημία του Κορωνοιού ,Θεια…

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ Καραταγλίδης Χαράλαμπος υποδέχτηκε  τον κ Σμυρλή…

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την Εξωστρεφή Επιχειρηματικότητα  στη Δυτική Μακεδονία

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την Εξωστρεφή Επιχειρηματικότητα  στη Δυτική Μακεδονία

Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Έψαλλαν στον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα  Έψαλλαν στον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς