Κοινωνικό μέρισμα: Και η διαμονή στα κριτήρια

Μια λεπτομέρεια που ίσως αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κρύβουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για το κοινωνικό μέρισμα, η οποία όμως δεν έχει διευκρινιστεί, το τι ακριβώς θα αφορά και αν θα είναι κριτήριο μόνιμης κατοικίας στην χώρα που ισχύει και στα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ ή κάποιο «παράθυρο» για τον ξεχωριστό υπολογισμό εισοδημάτων των φιλοξενούμενων αλλά με προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα στο τελικό εγκεκριμένο νομοσχέδιο από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το κοινωνικό μέρισμα αναφέρεται «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόµενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισµού και το ακριβές ποσό του διανεµόµενου Κοινωνικού Μερίσµατος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.».

Τα παραπάνω βέβαια όπως άλλωστε προκύπτει από το κείμενο της έκθεσης «Των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων , Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου» για το νομοσχέδιο με τις διατάξεις για το μέρισμα, θα εξειδικεύσει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Παράλληλα ορισμένες τεχνικές ενστάσεις εκφράζει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής στις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον, όπως διαµορφώθηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου, Τεχνικού, αναφέρει ότι δεδοµένου ότι το διανεµόµενο ποσό Κοινωνικού Μερίσµατος «δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες», πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα δηµοσιονοµικά κριτήρια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την τυχόν προσαύξησή του κατά την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης (πρβλ. άρθρο 15 ν. 4472/2017).

Επί του άρθρου 3 η υπηρεσία της Βουλής αναφέρει ότι με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι µε «απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό, πλήρως ή µερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, µε αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρµόδιος διαχειριστής, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α’ 179)». Αυτονόητο είναι, προκειµένου η ανωτέρω προβλεπόµενη χρηµατοδότηση να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ότι θα καλύψει αποκλειστικώς το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, και όχι άλλα κόστη των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

dikaiologitika.gr

You May Also Like

Εκλεισε και η Ελλάδα τον εναέριο χώρο της για ρωσικά αεροπλάνα

Απαγόρευση πτήσεων για τρεις μήνες, σε εναρμόνιση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής…

Πανελλήνιες 2021: Aνοδος των βάσεων και πάνω από 25.000 μαθητές εκτός ΑΕΙ

Πανελλήνιες 2021: Aνοδος των βάσεων και πάνω από 25.000 μαθητές εκτός ΑΕΙ

ΕΣΕΕ: Υποχρέωση πραγματοποίησης των self tests

  ΕΣΕΕ: Υποχρέωση πραγματοποίησης των self tests

Δημόσια ΙΕΚ: έως την Τρίτη οι εγγραφές μετά την παράταση

Δημόσια ΙΕΚ: έως την Τρίτη οι εγγραφές μετά την παράταση

Αλλαγές στη διαδικασία για αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες

Αλλαγές στη διαδικασία για αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες

Επισημάνσεις προς τους αγρότες για την πιστή τήρηση των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού

Επισημάνσεις προς τους αγρότες για την πιστή τήρηση των μέτρων αποτροπής διάδοσης…

«Σκοτώστε τους Έλληνες»

Αυτό είναι το νέο απειλητικό μήνυμα που στάλθηκε σε εκκλησία και νοσοκομεία (εικόνα)

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης» για την προστασία των προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας του Δέλτα Καλαμά και της ευρύτερης περιοχής

  «Τοπικό Σχέδιο Δράσης» για την προστασία των προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας…