Με 19 θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Ποιά αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς;                                                                                       

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

 

1: Έγκριση επικείμενης σύναψης μνημονίου συνεργασίας της Π.Δ.Μ. με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Κασαπίδης

 

2: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (4η 2020).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

 

3: Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων – συνεχιζόμενα έργα έτους 2020 για την Π.Ε. Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

4: Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου : Έρευνα και χαρτογράφηση περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση απινιδωτών (ΑEDs), Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για ηλεκτρονικό σύστημα Ενημέρωσης – Επιτήρησης των απινιδωτών και Δημιουργία αποκλειστικών πατεντών στη σχεδίαση και κατασκευή κιβωτίων φύλαξης τους.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας, κ. Ηλίας Τοπαλίδης

 

5:Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

 

6:Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο», για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

 

7:Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για τη συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, στην Π.Ε. Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

 

8:Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, για την υλοποίηση του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

 

9:Ορισμός δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για να πλαισιώσουν την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 που θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων στα πλαίσια της επικείμενης Δημοπρασίας για την μίσθωση κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας στην πόλη του Αμυνταίου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

10:Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου» (με προϋπολογισμό 50.000,00 €).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

 

11:Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επισκευή χώρων εκκλησιαστικής κατασκήνωσης Πρώτης» (με προϋπολογισμό 50.000,00 €).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

 

12:Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση του έργου : “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήµου Αµυνταίου 2019” .

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

 

13:Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση του έργου : “Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018”.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

 

14:Έγκριση της χάραξης για την μετατόπιση της Επαρχιακής Οδού 16, στο Τμήμα  «Τ.Κ. Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

 

15:Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση του έργου : “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήµου Φλώρινας 2019”.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

 

16:Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2020 Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

17: Κατάρτιση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

18: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς για την για την υλοποίηση των εργασιών με τίτλο: «Εργασίες ψηφιοποίησης αρχείου κτιρίου ιδιοκτησίας Επιμελητηρίου» προϋπολογισμού: 6.200 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

19: Ορισμός εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Π.Ε. Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

 

 

 

You May Also Like

Πράκτορες ΟΠΑΠ Δυτικής Μακεδονίας: Δεχόμαστε ακραίες επιθέσεις από το ελληνικό κράτος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ο.Π.Α.Π ΠΡΟΣ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Από την αρχή της κρίσης οι…

Εκδήλωση του Δήμου Καστοριάς και της Ένωσης  Κυπρίων Ν. Καστοριάς για τα μηνύματα του «ΌΧΙ»

Εκδήλωση του Δήμου Καστοριάς και της Ένωσης  Κυπρίων Ν. Καστοριάς για τα…

Ο Μητροπολίτης Καστορίας στην μαρτυρική Κλεισούρα

Ο Μητροπολίτης Καστορίας στην μαρτυρική Κλεισούρα

Ο Όμιλος Ενεργών Φλώρινας σε συνεργασία με το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε την κοπή βασιλόπιτας για το 2020

Ο Όμιλος Ενεργών Φλώρινας σε συνεργασία με το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας…

Στις 25 Αυγούστου η τελετή ορκωμοσίας της νέας  Δημοτικής Αρχής Νεστορίου

Στις 25 Αυγούστου η τελετή ορκωμοσίας της νέας  Δημοτικής Αρχής Νεστορίου

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Αγώνας έως την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από την Τουρκία

  Ζήσης Τζηκαλάγιας: Αγώνας έως την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του…

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον Πρωτέα Καστοριάς για τον Θάνατο του Απόστολου Τσίπου

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον Πρωτέα Καστοριάς για τον Θάνατο του Απόστολου Τσίπου

Μύησις: Αναδεικνύεται το έργο του Αθανάσιου Χριστόπουλου

Σε αδελφοποίηση με το χορευτικό συγκρότημα «Το Φιόρο του Λεβάντε» προχώρησε ο Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς «Μύησις»