Με 27 θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Οριστικού


Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Επικύρωση πρακτικών της 19ης/2019 (ειδικής) και 20ης/2019 (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2019».
3 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
4 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία – υποδομές πρόληψης ρέματος Μουρίκη αγροκτήματος Γέρμας»
5 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία – υποδομές πρόληψης ρέματος Μουρίκη αγροκτήματος Γέρμας»
6 Έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού».
7 Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού».
8 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: α) «Άρση εμποδίων κοίτης Στραβοπόταμου, αποξήλωση παλαιών θυροφραγμάτων και αποκατάσταση διατομών» και β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός φερτών υλικών κοίτης παραπόταμου Αλιάκμονα (Γκαλέσοβο) στο τμήμα από Σπήλαια έως Λαχανόκηπους».
9 Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καταστρώματος δημοτικών οδών και ασφαλτόστρωση νεοδιανοιχθέντων».
10 Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποσυμφόρηση ομβρίων υδάτων – αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους Ορεστικού».
11 Έγκριση υποβολής πρότασης στη με αριθμό Χ και τίτλο: «Κατασκευή – επισκευή συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 42256/3-6-2019).
12 Έγκριση υποβολή πρότασης στη με αριθμό VIII και τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (αριθ. πωτ. Πρόσκλησης 64946 19.9.2019).
13 Έγκριση της με αριθμό 11/2019 μελέτης του έργου : «Λειτουργική αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με την νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
14 Έγκριση υποβολή πρότασης για την ένταξη της πράξης: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με την νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της με κωδικό αριθμό 95 πρόσκλησης.
15 Αίτημα του ΝΠΙΔ «Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς» για επέκταση δρομολογίου δύο ήδη υφιστάμενων γραμμών του και χωροθέτηση μίας (1) επιπλέον στάσης.
16 Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).
17 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
18 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.109/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός θέσεων απασχόλησης πρακτικής άσκησης μαθητείας.
19 Καθορισμός αποζημίωσης μελών δημοτικού συμβουλίου, λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
20 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας.
21 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
22 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΔΠ LEADER).
23 Εγγραφή – διακοπή φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.
24 Έγκριση της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δασοκτήματος Γέρμα του Δήμου για τη διαχειριστική περίοδο 2017-2026.
25 Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας Βογατσικού.
26 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Βράχου.
27 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων – συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

You May Also Like

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…

Μπουζέρια: “παγκόσμιο” πρωτάθλημα τσιπουρο-γευσιγνωσίας

Τα ”Μπουζέρια”, η τρελογιορτή των Τσιπουράδων, σας προσκαλεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τσιπουρογευσιγνωσίας όλο τον κόσμο

Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια Καστορίας

Πρόσκληση Συμμετοχής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ…