Με 40 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

 

 

 

Την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.         Ανακοινώσεις.
2.         Επικύρωση Πρακτικών 27ης και 28ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.         Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ Καστοριάς – Ορισμός Αντιπροέδρου. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ
4.         Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής
5.         Έγκριση 9ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Απόφαση Οικ. Επιτροπής
6.         Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικ. έτους 2018. Απόφαση Οικ. Επιτροπής
7.         Λήψη απόφασης για Ενδοδικαστική Συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με την Κ/Ξ «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. – ΚΑΛΛΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»

(Αριθ. κατάθεσης Αγωγής 5049/13-10-2016 ΚΑΤΑ Δήμου Καστοριάς).

Απόφαση Οικ. Επιτροπής
8.         Λήψη απόφασης για Ενδοδικαστική Συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με την Κ/Ξ «ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. – ΚΑΛΛΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»

(Αριθ. κατάθεσης Αγωγής 521/14-9-2015 ΚΑΤΑ Δήμου Καστοριάς).

Απόφαση Οικ. Επιτροπής
9.         Λήψη απόφασης για Ενδοδικαστική Συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με τον ΣΤΑΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου.

(Αριθ. κατάθεσης Αγωγής 732/21-12-2015 ΚΑΤΑ Δήμου Καστοριάς).

Απόφαση Οικ. Επιτροπής
10.     Επικαιροποίηση – Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου: «Ο Αι Βασίλης των Ευχών». Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11.     Καθορισμός τελών για την ενοικίαση των οικίσκων στο θεματικό πάρκο «ο Αϊ Βασίλης των Ευχών». Απόφαση Οικ. Επιτροπής
12.     Τροποποίηση της αριθ. 120/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/12. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

13.     Έγκριση δαπανών για τη σίτιση απόρων δημοτών και την παροχή ειδών διαβίωσης σε άπορες και αναξιοπαθούσες οικογένειες, εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2018. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

14.     Έγκριση δαπάνης εκτύπωσης Λευκώματος για τη ζωή και τη δράση της αείμνηστης συμπατριώτισσάς μας, συγγραφέως και λαογράφου Ιφιγένειας Διδασκάλου. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Παπαδημητρίου

15.     Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια-τοποθέτηση των φωτογραφιών της Συλλογής Λ. Παπάζογλου σε ειδικά πλαίσια για τη μόνιμη έκθεσή τους στο Αρχοντικό Βέργου. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Παπαδημητρίου

16.     -Καθορισμός χρόνου λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου: «Ο Αι Βασίλης των Ευχών».

-Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Π.

17.     Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων θεσμών εορταστικού προγράμματος 2017 – 2018 – Έγκριση δαπανών αυτών. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

18.     -Έγκριση σύναψης Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος 2017 – 2018.

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ως μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

19.     Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης “Βράβευση Αθλητών” – Έγκριση δαπανών αυτής. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

20.     Έγκριση δράσης της Αντιδημαρχίας Τουρισμού στην Θεσ/νίκη εν όψει του εορταστικού δωδεκαημέρου. Έγκριση δαπανών μετάβασης Αντιδημάρχου. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

21.     Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης, Σαββατοκύριακων και Εξαιρέσιμων ημερών, υπαλλήλων των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου για το έτος 2018. Εισήγηση Αντιδημάρχου Μ. Αντωνίου
22.     Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης, Σαββατοκύριακων και Εξαιρέσιμων ημερών, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Σ. Λιάνου

23.     Έγκριση τροποποίησης Ετησίου Σχεδίου Δράσης 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ/κου Σ/λίου

Επιχείρησης

24.     Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς – Έγκριση επιχορήγησης. Απόφαση Δ/κου Σ/λίου

Επιχείρησης

25.     Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου

του Ν.Π.

26.     Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους ΚΑΠ 2017, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών κτιρίων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων. Απόφαση ΔΕΠ
27.     Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση αυτής σε χρήμα, των μέσων ατομικής προστασίας και υγείας (παροχή γάλακτος) των εργαζομένων στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
28.     Λήψη απόφασης για την λύση υφιστάμενης Σύμβασης μίσθωσης (πρώην κοινοτικό κατάστημα Βυσσινιάς). Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
29.     Διαγραφή ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
30.     Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών

31.     Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
32.     Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης. Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας
33.     Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας
34.     Ορισμός μελών Δημ. Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
35.     Τρόπος εκτέλεσης κατασκευής δημοσίων έργων του Δήμου ενταγμένων στο «ΕΣΠΑ 2014-2020». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
36.     Ανάκληση Παραγωγικής Αδείας Πωλητή Λαϊκών Αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικον. & Ανάπτυξης
37.     Έκθεση διόρθωσης της από 1ης-1-2011 Απογραφής του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής

Δ. Κωτούλα

38.     Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης, λόγω άγονου διαγωνισμού, (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) για την «Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου». Πρακτικό διαπραγμάτευσης
39.     Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετ. Πρωτόκολλα
40.     Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Σχετ. Αίτηση

 

 

 

 

You May Also Like

Ξεκινά η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Καστοριάς

Στο Δημαρχείο Καστοριάς η …σκυτάλη των περιβαλλοντικών αναβαθμίσεων

Έγκριση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 41,7 εκ. ευρώ των Δήμων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Εορδαίας και Φλώρινας

Έγκριση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 41,7 εκ. ευρώ…

Ο Δήμος Καστοριάς: Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Το ίδιο και οι αποφάσεις. Αυτόν τον αγώνα τον δίνουμε όλοι μαζί (video)

Ο Δήμος Καστοριάς: Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Το ίδιο και οι αποφάσεις.…

Υπερβάσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων καταλογίζουν στον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη με επερώτησή τους οι Στρατάκης Γιάννης και Χριστοφορίδης  Γιώργος

Υπερβάσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων καταλογίζουν στον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη με επερώτησή τους…

Σύλληψη 17χρονου στην Πτολεμαΐδα για κλοπή

Την Τετάρτη (13-04-2016) το απόγευμα στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας…

Run Greece Καστοριά: Δίνουμε ραντεβού στις 15 Μαΐου για τη μεγαλύτερου γιορτή του μαζικού αθλητισμού

Run Greece Καστοριά: Δίνουμε ραντεβού στις 15 Μαΐου για τη μεγαλύτερου γιορτή…

Η θέση του Ζήση Τζηκαλάγια για τον προτεινόμενο τηλεοπτικό διάλογο

«Θεωρώ πως οι συμπολίτες αναγνωρίζουν ποιος πετά στην πραγματικότητα στην εξέδρα»

48ωρη απεργία των Σχολικών Καθαριστριών στις 7 και 8 Φεβρουαρίου

48ωρη απεργία των Σχολικών Καθαριστριών στις 7 και 8 Φεβρουαρίου

Ψυχρή εισβολή τις επόμενες μέρες -Με κρύο μπαίνει ο Νοέμβριος

Ψυχρή εισβολή τις επόμενες μέρες -Με κρύο μπαίνει ο Νοέμβριος