Με 41 θέματα στην ατζέντα της συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  με τα εξής θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠ.ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
 3. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 1732/19 απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και νέα έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου :  «Αντιπλημμυρική προστασία- διευθέτηση ρέματος  στη θέση «Αμπέλια» του Δήμου Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης  # 31.000,00 €#
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 €#
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση», προϋπολογισμού δαπάνης #120.000,00 €#
 6. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:
  «Εργα προστασίας των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών για αγροτική χρήση»
 7. Αποστολή 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 “Βεύη – Κέλλη” Π.Ε. Φλώρινας»
 8. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
 9. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 10. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου για τη μεταφορά δύο νηπίων Π.Ε. Φλώρινας από τις 5ες Εργατικές Κατοικίες Φλώρινας προς το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 4ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας, σχολικού έτους 2019-20
 11. Έγκριση της μεταφοράς ενός νηπίου από το Βροντερό προς το Νηπιαγωγείο Αγίου Γερμανού και καταβολής του επιδόματος του άρθρου 3β της 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Κ.Υ.Α.
 12. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020
 13. Παράταση   προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού δρόμου προς Γράμμο
 14. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής  για δαπάνη επισκευής   των  1. διαμορφωτήρα  KOMATSU D 85A-12(KY 6230) & 2. CATERPILAR ME 7483 της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 17. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία  «Μεταφορά προς καταστροφή ζώντων ζώων και θανάτωση/καταστροφή ζώων», προϋπολογισμού 23.436,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
 24. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού
 25. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την  μίσθωση λεωφορείου μεταφοράς νεαρών αθλητών στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας της Π.Ε. Γρεβενών
 26. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2019
 27. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 28. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητας Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητας Φλώρινας
 31. Έγκριση   μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης  σχολικού έτους 2019-2020  με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία σχολικών μονάδων   Δήμου Εορδαίας
 32. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 33. Ανάκληση της αριθμ. 1862/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 34. Ορισμός Δικηγόρου
 35. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 36. Έγκριση Δαπάνης, για την εκτύπωση της ποιητικής ανθολογίας μαθητών και μαθητριών της Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΜΑΚΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟ 1944» Προϋπολογισμού 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 38. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 12.500,00 € (με Φ.Π.Α.)
 39. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών για την διοργάνωση της εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «Επίσημη τοποθέτηση του βιβλίου ΄΄ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ΄΄ στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών»
 40. Έγκριση του  Πρακτικού I του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4χ4, από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 41. Έγκριση του πρακτικού III Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την   «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 

You May Also Like

Δυναμικό παρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με πλήθος επίσημων παρευρισκόμενων και παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και μελών της…

Νίκος Παπαγεωργίου: Ένας άγνωστος ευεργέτης – Η ορφάνια, το γουνεμπόριο και η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι ένας από τους εθνικούς ευεργέτες, που η ζωή…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Jean Monnet Chair στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη | Ενημερωτική Εκδήλωση

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη…

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…

Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια Καστορίας

Πρόσκληση Συμμετοχής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ…