Θα καταρτιστεί Περιφερειακό Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και  Περιφερειακού Μητρώο Εμπόρων από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας του ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά». Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας. Ως «νόμιμη» ξυλεία ορίζεται η ξυλεία που παράγεται σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η συγκομιδή της.

Με την παραπάνω ΚΥΑ θεσμοθετούνται ως αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας οι: 1) Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας για τους νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, 2) Δ/νση Δασών Ιωαννίνων για το νομό Ιωαννίνων και 3) Δ/νση Δασών Κοζάνης για το νομό Κοζάνης.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Αρχών Κανονισμού Ξυλείας είναι η κατάρτιση ενός Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και ενός Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων στις περιοχές ευθύνης τους. Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. (Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κλπ). Διευκρινίζεται ότι, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω μητρώο.

Αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη – προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87. Για να μάθουν εάν ή όχι ένα προϊόν καλύπτεται από την νομοθεσία, οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Βάσει της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αρχής Κανονισμού Ξυλείας εντός έξι μηνών και με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016.  Οι υπόχρεοι εγγραφής οφείλουν μέχρι τότε, να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά προκειμένου να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στα ανωτέρω Μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, εντός της προαναφερθείσας  προθεσμίας, επιβάλλεται στους υπόχρεους εγγραφής διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Εφιστούμε τέλος την προσοχής τόσο στους Φορείς Εκμετάλλευσης όσο και στους Εμπόρους, που η επαγγελματική τους δραστηριότητα εμπίπτει στο πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από τον Κανονισμό Ξυλείας, ότι οι αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας διενεργούν ελέγχους βάσει περιοδικά αναθεωρούμενου προγράμματος και με γνώμονα τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους δασικές αρχές από τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο αίτησης, το οποίο θα υποβάλλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας ή να επισκεφτούν τον σχετικό ιστοχώρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας :   eutr.apdhp-dm.gov.gr ή www.apdhp-dm.gov.gr/eutr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, προϋπολογισμού 400.000 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020

Χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής…

Στα χειρουργεία του Γ.Ν. Κοζάνης πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη, υψηλών απαιτήσεων, χειρουργική επέμβαση ήπατος – χοληφόρων, με τη χρήση πρωτοπόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Στα χειρουργεία του Γ.Ν. Κοζάνης πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη, υψηλών απαιτήσεων, χειρουργική επέμβαση ήπατος…

Σημεία ομιλίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος για την λίμνη της Καστοριάς

Σημεία ομιλίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής…

Πάνω από 650 κιλά ακατέργαστης κάνναβης καταστράφηκαν σήμερα σε υψικάμινο στο εργοστάσιο του ΑΗΣ Καρδιάς

  Πάνω από 650 κιλά ακατέργαστης κάνναβης καταστράφηκαν σήμερα σε υψικάμινο στο…

Η ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας στην επετειακή εκδήλωση για τα 100+ χρόνια από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Η ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας στην επετειακή εκδήλωση για…

“ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ” – Θεατρική παράσταση από την Παπαδοπούλειο βιβλιοθήκη Πενταβρύσου

Σας προσκαλούμε στη θεατρική παράσταση ¨Φρουτοπία¨ του Ευγένιου Τριβιζά  που θα ανεβάσει…

Συνάντηση της Μαρίας Αντωνίου με τη ΔΕΕΠ Ν.Δ. Καστοριάς

“Στόχος μας, η μεγάλη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη από άξια στελέχη ”

Στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και εκ νέου υποψήφιος Γιώργος Κασαπίδης

Με τους παραγωγούς, τους εκθέτες και τους πολίτες συνομίλησε στη λαϊκή αγορά…