Στο προσκήνιο και πάλι βρίσκεται από την Πέμπτη ( 3/3 ) το αίτημα της ίδρυσης Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Καστοριά, ένα θέμα μεγάλο και ένα αίτημα χρόνιο της τοπικής κοινωνίας , μετά την επιστολή της επιτροπής των φορέων του Νομού Καστοριάς προς τον Υπουργό Παιδείας με την οποία ζητούν να αποκατασταθεί η αδικία, καθώς με βάση το ιστορικό, τη διαδικαστική υποβολή και αποδοχή του αιτήματος, την τεχνική προετοιμασία που δρομολογήθηκε, η Καστοριά το αξίζει και το δικαιούται το Τμήμα αυτό.

Αποτελεί μια ενέργεια έκπληξη το αίτημα που υπογράφουν 29 φορείς της Καστοριάς που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες όπως επιστημονικά σωματεία, επαγγελματικά και πολιτιστικά σωματεία και το απευθύνουν στο Υπουργείο Παιδείας και την επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία .

Αίτημα με το οποίο επανέρχεται στην επικαιρότητα η επανεξέταση της ίδρυσης του αρχιτεκτονικού τμήματος στην Καστοριά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά το αίτημα των 29 φορέων έχεις ως εξής:

ΘΕΜΑ:  «Επανεξέταση Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε να προχωρήσει η ίδρυση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Ζητούμε να αποκατασταθεί η αδικία, καθώς με βάση το ιστορικό, τη διαδικαστική υποβολή και αποδοχή του αιτήματος, την τεχνική προετοιμασία που δρομολογήθηκε, η Καστοριά το αξίζει και το δικαιούται το Τμήμα αυτό.

Ο τεράστιος πλούτος της πόλης μας σε βυζαντινά και σε νεώτερα μνημειακά κτήρια, (72 βυζαντινές εκκλησίες, παλιά αρχοντικά, διασωζόμενα Οθωμανικά κτήρια, μεγάλα τμήματα από τα Ιουστινιάνεια τείχη της Βυζαντινής περιόδου κλπ), δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία αλλά και χρέος μας ώστε η Καστοριά να γίνει μια πόλη μνημείων και πολιτισμού με παγκόσμια εμβέλεια.

Για το ιστορικό της υπόθεσης σας αναφέρουμε ότι με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2005) και της τότε κυβέρνησης αποφασίσθηκε η ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτονικής σχολής στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Δεκέμβριο του 2005 εκπονήθηκε από ομάδα καθηγητών η σχετική μελέτη για το πρόγραμμα σπουδών, κόστους 25.000 ευρώ, το οποίο μαζί με την πρότασης ίδρυσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας τον Οκτώβριο του 2006.

Μετά από διαδικασία προωθήθηκε στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τον Ιανουάριο του 2009 ζητήθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στέγασης μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους προκειμένου να γίνει η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

Στις 30 Αυγούστου 2009 έγινε μεταστέγαση του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς με κόστος 250.000 ευρώ, ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως το κενό πλέον κτήριο να στεγάσει την Αρχιτεκτονική.

Οι εργασίες προετοιμασίας του κεντρικού κτηρίου ανήλθαν στο ποσό του 1.500.000 ευρώ και επιπλέον 800.000 ευρώ καταβλήθηκαν για το παραδοσιακό αρχοντικό Σαπουντζή, όπου θα στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες.

Στις 20 Ιανουάριου 2010 υπογράφτηκε το ΦΕΚ ίδρυσης αρχιτεκτονικής σχολής, η οποία ωστόσο δεν λειτούργησε με απόφαση της τότε Υπουργού Παιδείας к. Α. Διαμαντοπούλου.

Στις 28 Μαιου 2013 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου, γνωστοποιείται η μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και η έδρα του μεταφέρεται από την Καστοριά στην Κοζάνη.

Εν συνεχεία ιδρύεται Αρχιτεκτονική Σχολή στα Γιάννενα, παρά το γεγονός ότι η πόλη στερείται Πολυτεχνικού Ιδρύματος το οποίο αντίθετα υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η ίδρυση εν πολλοίς γίνεται με την χρήση των μελετών κλπ. που είχαν εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και πληρωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς.

Το Τμήμα της Αρχιτεκτονικής θα μπορούσε ευχερώς να ενταχθεί στον ιστό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι υπήρχε η πρόβλεψη να λειτουργήσει με το υπάρχον προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξετάζοντας το ζήτημα γενικότερα, με βάση σχετικό υπόμνημα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Καστοριά στοχεύουν και εστιάζουν σε δυο διακριτές αλλά και συμπληρωματικές μεταξύ τους κατευθύνσεις σπουδών:

1 )Αποκατάσταση μνημείων και συνόλων και

2)Σχεδιασμός και ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το Τμήμα εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Καστοριά, που αποτελεί έναν αστικό χώρο μοναδικών προδιαγραφών λόγω θέσης και μνημειακού πλούτου όσο και ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος/τοπίου. Παράλληλα χωροθετείται σε μια γεωγραφική περιοχή διασυνοριακού ενδιαφέροντος και δυνατοτήτων συνεργασίας.

Με βάση τον αναλυτικό σχεδίασμά του, το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών προ- και μεταπτυχιακού τίτλου μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης φοιτητών από γειτονικές βαλκανικές χώρες. Σημειώνουμε δε, ότι υπάρχει διαπιστωμένο ενδιαφέρον, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

Ότι αφαιρέθηκε αναιτιολόγητα από την Καστοριά ένα Τμήμα, παρά τις θετικές διαβεβαιώσεις και αποφάσεις της τότε κυβέρνησης,

Ότι δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα έργα υποδομής με μεγάλο οικονομικό κόστος για την τοπική αυτοδιοίκηση,

Ότι αποτελεί ένα έργο εκπαιδευτικής αναγέννησης για την περιοχή για το οποίο μόχθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και τυγχάνει της υποστήριξης του συνόλου της κοινωνίας της Καστοριάς,

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ζητούμε

από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση των προκατόχων της, να

σταθεί στο ύψος των ευθυνών της και να αποκαταστήσει την αδικία που έχει συμβεί.

 

 

Οι ανωτέρω Υπογράφοντες:

 1. Επιμελητήριο Καστοριάς
 2. Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»
 3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
 4. Σύλλογος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 5. Ιατρικός Σύλλογος
 6. Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς
 7. Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Καστοριάς «ΑΡΜΟΝΙΑ»
 8. Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς
 9. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΜΟΝΟΙΑ»
 10. Πολιτιστικός Σύλλογος «Αδελφών Εμμανουήλ»
 11. Πολιτιστικός Σύλλογος «Σπασμένο Ρόδι»
 12. Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Το Απόζαρι»
 13. Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Καλλιθέα»
 14. Πολιτιστικός Σύλλογος «Φουντουκλή»
 15. Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης «ΜΥΗΣΙΣ»
 16. Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθανάσιος Χριστόπουλος»
 17. Προοδευτικός Σύλλογος Κυριών Καστοριάς
 18. Σύλλογος Υποτροφιών Καστοριάς
 19. Φιλόπτωχος Αδελφότης των Ελληνίδων Κυριών Καστοριάς
 20. Ενεργοί Πολίτες Νομού Καστοριάς
 21. Σύλλογος Φίλων Καρναβαλιού Καστοριάς
 22. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς
 23. ΑΔΕΔΥ Καστοριάς
 24. Φαρμακευτικός Σύλλογος Καστοριάς
 25. Ομοσπονδία Γούνας Καστοριάς
 26. Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Καστοριάς
 27. Σύλλογο Απολλωνιαδιτών Καστοριάς
 28. Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών
 29. Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης: ‘’ Δίκαιο το χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας καθώς η Καστοριά είναι από μόνη της ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα ‘’

Με τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην πόλη της Καστοριάς, μέσω του μεταπτυχιακού που θα υλοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΤΑΡ, αλλά και το διεκδικητικό πλαίσιο που θα μπει τόσο από την Περιφέρεια όσο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα μπορεί να ενισχυθεί η λειτουργία του τμήματος Αρχιτεκτονικής Σχολής. Αυτό επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος χαρακτήρισε δίκαιο το χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς όπως είπε η Καστοριά είναι από μόνη της ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα.

Τέλος ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει για το θέμα αυτό συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκο Φίλη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Εκπαιδευτικό σεμινάριο από το Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καστοριάς

To Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Τ.Α.Κ.) Καστοριάς θα πραγματοποιήσει πανελλαδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο…

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Νέα Δημοκρατία με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Καστοριάς

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Νέα Δημοκρατία…

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους πολίτες, στα πλαίσια αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους πολίτες, στα πλαίσια…

Π.Ε. Καστοριάς: Ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και πώς εγγράφονται στους ειδικούς καταλόγους;

Π.Ε. Καστοριάς: Ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και πώς εγγράφονται στους…

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημέρα Προληπτικής Ιατρικής και η 7η διανομή διατακτικών του προγράμματος «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημέρα Προληπτικής Ιατρικής και η 7η διανομή διατακτικών…

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου Καστοριάς συνεχίζει τη λειτουργία του και την παροχή των υπηρεσιών του

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου Καστοριάς συνεχίζει τη…

Στην Π.Ε. Καστοριάς ο  Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Στην Π.Ε. Καστοριάς ο  Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Γρηγόρης Γρηγοριάδης…

Ερωτήσεις ,απορίες και αλήθειες προς όλους και ιδιαίτερα : #ελληνικήαστυνομία #εισαγγελία Καστοριάς

OΠΑΚ Ομάδα Προστασίας Αδέσποτων Καστορίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμος στην Καστοριά

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το 13ο Συνέδριο FOSSCOMM

  Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  13ο Συνέδριο FOSSCOMM