Στο προσκήνιο και πάλι βρίσκεται από την Πέμπτη ( 3/3 ) το αίτημα της ίδρυσης Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Καστοριά, ένα θέμα μεγάλο και ένα αίτημα χρόνιο της τοπικής κοινωνίας , μετά την επιστολή της επιτροπής των φορέων του Νομού Καστοριάς προς τον Υπουργό Παιδείας με την οποία ζητούν να αποκατασταθεί η αδικία, καθώς με βάση το ιστορικό, τη διαδικαστική υποβολή και αποδοχή του αιτήματος, την τεχνική προετοιμασία που δρομολογήθηκε, η Καστοριά το αξίζει και το δικαιούται το Τμήμα αυτό.

Αποτελεί μια ενέργεια έκπληξη το αίτημα που υπογράφουν 29 φορείς της Καστοριάς που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες όπως επιστημονικά σωματεία, επαγγελματικά και πολιτιστικά σωματεία και το απευθύνουν στο Υπουργείο Παιδείας και την επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία .

Αίτημα με το οποίο επανέρχεται στην επικαιρότητα η επανεξέταση της ίδρυσης του αρχιτεκτονικού τμήματος στην Καστοριά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά το αίτημα των 29 φορέων έχεις ως εξής:

ΘΕΜΑ:  «Επανεξέταση Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε να προχωρήσει η ίδρυση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Ζητούμε να αποκατασταθεί η αδικία, καθώς με βάση το ιστορικό, τη διαδικαστική υποβολή και αποδοχή του αιτήματος, την τεχνική προετοιμασία που δρομολογήθηκε, η Καστοριά το αξίζει και το δικαιούται το Τμήμα αυτό.

Ο τεράστιος πλούτος της πόλης μας σε βυζαντινά και σε νεώτερα μνημειακά κτήρια, (72 βυζαντινές εκκλησίες, παλιά αρχοντικά, διασωζόμενα Οθωμανικά κτήρια, μεγάλα τμήματα από τα Ιουστινιάνεια τείχη της Βυζαντινής περιόδου κλπ), δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία αλλά και χρέος μας ώστε η Καστοριά να γίνει μια πόλη μνημείων και πολιτισμού με παγκόσμια εμβέλεια.

Για το ιστορικό της υπόθεσης σας αναφέρουμε ότι με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2005) και της τότε κυβέρνησης αποφασίσθηκε η ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτονικής σχολής στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Δεκέμβριο του 2005 εκπονήθηκε από ομάδα καθηγητών η σχετική μελέτη για το πρόγραμμα σπουδών, κόστους 25.000 ευρώ, το οποίο μαζί με την πρότασης ίδρυσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας τον Οκτώβριο του 2006.

Μετά από διαδικασία προωθήθηκε στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τον Ιανουάριο του 2009 ζητήθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στέγασης μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους προκειμένου να γίνει η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

Στις 30 Αυγούστου 2009 έγινε μεταστέγαση του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς με κόστος 250.000 ευρώ, ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως το κενό πλέον κτήριο να στεγάσει την Αρχιτεκτονική.

Οι εργασίες προετοιμασίας του κεντρικού κτηρίου ανήλθαν στο ποσό του 1.500.000 ευρώ και επιπλέον 800.000 ευρώ καταβλήθηκαν για το παραδοσιακό αρχοντικό Σαπουντζή, όπου θα στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες.

Στις 20 Ιανουάριου 2010 υπογράφτηκε το ΦΕΚ ίδρυσης αρχιτεκτονικής σχολής, η οποία ωστόσο δεν λειτούργησε με απόφαση της τότε Υπουργού Παιδείας к. Α. Διαμαντοπούλου.

Στις 28 Μαιου 2013 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου, γνωστοποιείται η μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και η έδρα του μεταφέρεται από την Καστοριά στην Κοζάνη.

Εν συνεχεία ιδρύεται Αρχιτεκτονική Σχολή στα Γιάννενα, παρά το γεγονός ότι η πόλη στερείται Πολυτεχνικού Ιδρύματος το οποίο αντίθετα υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η ίδρυση εν πολλοίς γίνεται με την χρήση των μελετών κλπ. που είχαν εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και πληρωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς.

Το Τμήμα της Αρχιτεκτονικής θα μπορούσε ευχερώς να ενταχθεί στον ιστό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι υπήρχε η πρόβλεψη να λειτουργήσει με το υπάρχον προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξετάζοντας το ζήτημα γενικότερα, με βάση σχετικό υπόμνημα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Καστοριά στοχεύουν και εστιάζουν σε δυο διακριτές αλλά και συμπληρωματικές μεταξύ τους κατευθύνσεις σπουδών:

1 )Αποκατάσταση μνημείων και συνόλων και

2)Σχεδιασμός και ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το Τμήμα εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Καστοριά, που αποτελεί έναν αστικό χώρο μοναδικών προδιαγραφών λόγω θέσης και μνημειακού πλούτου όσο και ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος/τοπίου. Παράλληλα χωροθετείται σε μια γεωγραφική περιοχή διασυνοριακού ενδιαφέροντος και δυνατοτήτων συνεργασίας.

Με βάση τον αναλυτικό σχεδίασμά του, το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών προ- και μεταπτυχιακού τίτλου μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης φοιτητών από γειτονικές βαλκανικές χώρες. Σημειώνουμε δε, ότι υπάρχει διαπιστωμένο ενδιαφέρον, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

Ότι αφαιρέθηκε αναιτιολόγητα από την Καστοριά ένα Τμήμα, παρά τις θετικές διαβεβαιώσεις και αποφάσεις της τότε κυβέρνησης,

Ότι δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα έργα υποδομής με μεγάλο οικονομικό κόστος για την τοπική αυτοδιοίκηση,

Ότι αποτελεί ένα έργο εκπαιδευτικής αναγέννησης για την περιοχή για το οποίο μόχθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και τυγχάνει της υποστήριξης του συνόλου της κοινωνίας της Καστοριάς,

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ζητούμε

από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση των προκατόχων της, να

σταθεί στο ύψος των ευθυνών της και να αποκαταστήσει την αδικία που έχει συμβεί.

 

 

Οι ανωτέρω Υπογράφοντες:

 1. Επιμελητήριο Καστοριάς
 2. Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»
 3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
 4. Σύλλογος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 5. Ιατρικός Σύλλογος
 6. Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς
 7. Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Καστοριάς «ΑΡΜΟΝΙΑ»
 8. Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς
 9. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΜΟΝΟΙΑ»
 10. Πολιτιστικός Σύλλογος «Αδελφών Εμμανουήλ»
 11. Πολιτιστικός Σύλλογος «Σπασμένο Ρόδι»
 12. Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Το Απόζαρι»
 13. Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Καλλιθέα»
 14. Πολιτιστικός Σύλλογος «Φουντουκλή»
 15. Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης «ΜΥΗΣΙΣ»
 16. Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθανάσιος Χριστόπουλος»
 17. Προοδευτικός Σύλλογος Κυριών Καστοριάς
 18. Σύλλογος Υποτροφιών Καστοριάς
 19. Φιλόπτωχος Αδελφότης των Ελληνίδων Κυριών Καστοριάς
 20. Ενεργοί Πολίτες Νομού Καστοριάς
 21. Σύλλογος Φίλων Καρναβαλιού Καστοριάς
 22. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς
 23. ΑΔΕΔΥ Καστοριάς
 24. Φαρμακευτικός Σύλλογος Καστοριάς
 25. Ομοσπονδία Γούνας Καστοριάς
 26. Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Καστοριάς
 27. Σύλλογο Απολλωνιαδιτών Καστοριάς
 28. Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών
 29. Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης: ‘’ Δίκαιο το χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας καθώς η Καστοριά είναι από μόνη της ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα ‘’

Με τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην πόλη της Καστοριάς, μέσω του μεταπτυχιακού που θα υλοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΤΑΡ, αλλά και το διεκδικητικό πλαίσιο που θα μπει τόσο από την Περιφέρεια όσο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα μπορεί να ενισχυθεί η λειτουργία του τμήματος Αρχιτεκτονικής Σχολής. Αυτό επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος χαρακτήρισε δίκαιο το χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς όπως είπε η Καστοριά είναι από μόνη της ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα.

Τέλος ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει για το θέμα αυτό συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκο Φίλη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…

Μπουζέρια: “παγκόσμιο” πρωτάθλημα τσιπουρο-γευσιγνωσίας

Τα ”Μπουζέρια”, η τρελογιορτή των Τσιπουράδων, σας προσκαλεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τσιπουρογευσιγνωσίας όλο τον κόσμο

Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια Καστορίας

Πρόσκληση Συμμετοχής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ…