Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019

Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός του Δήμου Άργους Ορεστικού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε 8 επιμέρους άξονες.

Οι άξονες αυτοί στοχεύουν στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν και σχετίζονται με:

 1. Τον πρωτογενή τομέα
  2. Την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
  3. Την προστασία του περιβάλλοντος
  4. Την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
  5. Την προώθηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου και της φυσιογνωμίας του
  6. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας σε τοπικό και διαδημοτικό δίκτυο
  7. Την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και
  8. Την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου

Έτσι, με βάση τα τεχνικά προγράμματα αλλά και τους απολογισμούς του Δήμου από το 2014 έως και σήμερα, ανάλογα και με τον τρόπο χρηματοδότησης, οι δαπάνες για τις παραπάνω δράσεις συνοψίζονται ως εξής (Τα ποσά που ακολουθούν είναι στρογγυλοποιημένα κατά περίπτωση, για οικονομία χρόνου και διευκόλυνση της απομνημόνευσης):

 1. Για τις δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα (αγροτική οδοποιία, αρδευτικά-γεωτρήσεις, κτηνοτροφικές υποδομές, δασικοί δρόμοι, AGROKA):
  – 211.000€ από ίδιους πόρους
  – 100.000€ από το ΠΔΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  – 240.000€ προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
  – μελέτες απόλυτα ώριμες προς υποβολή έργων προϋπολογισμού 10.800.000€
 2. Για τις δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και την ποιότητα ζωής του (έργα υδρεύσεων, λύματα, ηλεκτροφωτισμός, πράσινο-άλση-πάρκα, παιδικές χαρές, διαχείριση απορριμμάτων, νεκροταφεία, αντιπλημμυρικά έργα):
  – 9.368.040€ από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
  – 215.000€ από προγράμματα του ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ και Φιλόδημος)
  – 678.000€ από ίδιους πόρους
  – 150.000€ από το Πράσινο Ταμείο
  – 1.512.000 προς ένταξη στο ΠΕΠ και το πράσινο Ταμείο
 3. Για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος:
  – 11.750.000€ από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
  – 7.500.000 από το ΠΔΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  – 170.000 από το ΠΔΕ του ΥΠ.ΕΣ.
 4. Για τις δράσεις που αφορούν στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό (υποδομές):
  – 104.400€ από προγράμματα του ΥΠ.ΕΣ. (ΠΔΕ και Φιλόδημος)
  – 381.000€ από ίδια έσοδα
  – 200.000€ από το ΠΑΑ
  – 184.000€ από το ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
  – 35.000€ από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
  – 7.731.000€ προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΠΑΝΕΚ και το ΕΠΕΡΑΑ
 5. Για τις δράσεις τουριστικών υποδομών και προβολής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου:
  – 270.000€ από ίδιους πόρους
  – 3.300.000€ προς ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ
 6. Για τις δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της τοπικής ασφάλειας σε τοπικό και διαδημοτικό δίκτυο:
  – 165.000€ από ίδιους πόρους
 7. Για τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης:
  – 162.320€ από ίδιους πόρους
 8. Για τις δράσεις οργάνωσης των υπηρεσιών:
  – 175.000€ από ίδιους πόρους
  – 235.000€ από το πρόγραμμα Φιλόδημος
  – 15.000€ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα wifi4EU
  – 700.000€ προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός βασίζεται στις προγραμματικές δηλώσεις της δημοτικής αρχής, που αποτελούν και τις δεσμεύσεις απέναντι στους δημότες. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού απαιτείται μεγάλος αριθμός μελετών, αλλά και τήρηση των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων για την εκπόνηση και ωρίμανση αυτών, καθώς και η διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίησή τους ως έργα.
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού έγκαιρα φρόντισε την εξόφληση όλων των παλαιών οφειλών που αφορούσαν έργα, μελέτες, προμήθειες, ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια, τράπεζες κλπ, ύψους 2.700.000 ευρώ περίπου. Αυτό έγινε είτε με ίδια έσοδα, είτε μέσω των προγραμμάτων του ΥΠΕΣ (ληξιπρόθεσμα, ΑΚΣΙΑ). Στη συνέχεια διασφάλισε την οικονομική του αυτοτέλεια και επάρκεια, έτσι ώστε τελικά να εξασφαλίσει, από ίδια έσοδα, το ποσό των 350.000 ευρώ για την εκπόνηση μελετών.

Έτσι, μαζί και με αυτές που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΔΕ της Περιφέρειας (154.000 ευρώ μελέτες ΑΝΚΟ για ΕΕΛ,) από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ (60.000 ευρώ για Αλιάκμονα ΙΙ), αλλά και αυτές που εκπονήθηκαν από τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατάφερε να διασφαλίσει την πλήρη ωριμότητά τους, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, κατάφερε να διεκδικήσει και να συνεχίσει να διεκδικεί από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, έργα αξίας πάνω από 40.000.000 €.
Βέβαια υπάρχουν και απόλυτα ώριμες μελέτες για τα παρακάτω έργα, οι οποίες αναμένουν τη χρηματοδότησή τους.

 • ολική αναβάθμιση και ανάπλαση της εσωτερικής οδοποιίας των τοπικών κοινοτήτων αλλά κυρίως της πρωτεύουσας του Δήμου, προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ
 • αναβάθμιση της πλατείας (που δεν υπάρχει πρακτικά και είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό), προϋπολογισμού 600.000 ευρώ
 • ανακατασκευή των δύο κεντρικών πεζόδρομων εκατέρωθεν της πλατείας και αναβάθμισής τους σε σκεπαστούς, βιοκληματικούς με δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ ύψους 1.200.000€.
 • ανακατασκευή των κεντρικών εισόδων της πόλης αναβαθμίζοντάς τες αφενός και προσδίδοντας περισσότερη οδική ασφάλεια με τη νησίδα, τη σηματοδότηση, τη σήμανση και τις διαγραμμίσεις που προβλέπονται με προϋπολογισμό 2.800.000 €.

 

Επίσης υπάρχουν αρκετές μελέτες μικρότερων προϋπολογισμών που αφορούν αναπλάσεις τοπικών κοινοτήτων, εγκαταστάσεις μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, αρδευτικών και αναπλάσεις αγροτουριστικών περιοχών.

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η τουριστική ανάπτυξη που θα επιτευχθεί εκατέρωθεν της παράκτιας ζώνης μετά την κατασκευή των έργων διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα, την ανάπλαση του παραποτάμιου άλσους, την ολοκλήρωση του δεύτερου και συμπληρωματικού έργου ανάπλασης του Αγίου Νικολάου απέναντι από την παλιά γέφυρα, την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού, τη μεταφορά της εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού στο ήδη προς παραχώρηση από το υπουργείο περιβάλλοντος δασικό φυτώριο, την ανέγερση του κλειστού κολυμβητηρίου στον χώρο του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού, την κατασκευή του θερινού κινηματογράφου στον ευρύτερο χώρο. Καθιερώνεται έτσι ένας πολυχώρος δραστηριοτήτων πολιτισμού, αθλητισμού και εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.

You May Also Like

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.