Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους που υπέβαλαν αίτημα στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, ότι αναρτήθηκε η απόφαση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων στήριξης, στη Διαύγεια με                         ΑΔΑ : ΨΦΜ87ΛΨ-ΔΥ0 και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pdm.gov.gr).

Από το σύνολο των 1061 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 849 κρίθηκαν δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 32.225.000,00 ευρώ και 180           εν δυνάμει δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 6.777.500,00 ευρώ για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Στον πίνακα των  απορριπτόμενων περιλαμβάνονται 32 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας. Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf.

Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές

Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει το σύνολο των στοιχείων του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στους πίνακες εμφανίζονται βαθμολογία και ποσό ενίσχυσης. Συνεπώς η εμφάνιση αυτών των στοιχείων (βαθμολογία – ποσό ενίσχυσης) στους πίνακες των αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.

Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για την περίπτωση α. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο ενώ για την περίπτωση β. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

 

 

Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

 

 

 

                                                                                                              Παρασκευή Λιόλιου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like

Εξουδετερώθηκε χειροβομβίδα του 1980 που βρέθηκε στο κέντρο της Σιάτιστας

Η χειροβομβίδα εντοπίστηκε το μεσημέρι, σε κτήριο, που μέχρι τη δεκαετία του 1980′, στεγαζόταν το Α.Τ. Σιάτιστας

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η έκθεση PQ23 θα πραγματοποιηθεί για 11 ημέρες στην Πράγα (8-18 Ιουνίου 2023).

Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης από 3 έως 6 Οκτωβρίου 2018 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης από 3 έως 6 Οκτωβρίου 2018 στην Περιφέρεια…

Έκλεισε η γέφυρα Σερβίων

Oλική απαγόρευση κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Δήμος Γρεβενών: Όχι ζεστή στάχτη από τζάκια και σόμπες στους κάδους απορριμμάτων

  Δήμος Γρεβενών: Όχι ζεστή στάχτη από τζάκια και σόμπες στους κάδους…

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 60.000.000 ευρώ για έργα πολιτικής προστασίας εν όψει της χειμερινής περιόδου

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 60.000.000 ευρώ για έργα πολιτικής προστασίας  εν όψει της…

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 8ου ΚΥΚΛΟΥ Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 8ου ΚΥΚΛΟΥ Εισαγωγής…

Επίσκεψη στη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε ο Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος

Επίσκεψη στη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε ο Υπουργός…

Εντοπίστηκε φυτεία -63- δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή των Γρεβενών για την καλλιέργεια της οποίας και την κατοχή ποσότητας -345- γραμμαρίων κάνναβης, συνελήφθη 62χρονος ημεδαπός

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης κατασχέθηκαν -775- γραμμάρια σπόρων κάνναβης και σύνεργα…