#image_title

Ο Δήμος Βοϊου , στα πλαίσια διοργάνωσης της β΄ εμποροπανήγυρης 2022 Τ.Κ Τσοτυλίου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, έως 14.10.2022 ημέρα Παρασκευή :

δια ζώσης, στο Δημαρχείο Βοΐου (Τ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) τηλ 2465351112

 και στο email:   danoglou@voio.gr

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Εμποροπανήγυρη βάσει της παρ.1 του αρ.37 του Ν.4849/2021 έχουν ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

  1. βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές(η βεβαίωση αυτή εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος open market του Υπουργείου Ανάπτυξης).
  2. άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές
  3. άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
  4. άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη

Οι θέσεις αποδίδονται στις παραπάνω κατηγορίες των πωλητών με τη σχετική ποσόστωση.

Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα είναι κάτοχοι άδειας που υπερβαίνει την ποσόστωση, θα εγκρίνεται η συμμετοχή τους, προκειμένου η Εμποροπανήγυρη να έχει πληρότητα και να στεφθεί με μεγαλύτερη επιτυχία.

Ο Δήμος Βοϊου διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, εάν δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους και στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, των θέσεων στην Εμποροπανήγυρη, από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και είναι:

για όλες τις θέσεις προς 5,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο, οι θέσεις  είναι  100 διαφόρων επιτρεπομένων εμπορευμάτων, 6 θέσεις είδη διατροφής, 10 θέσεις καλλιτεχνήματα, 3 καντίνες .

 Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Βοΐου. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

Υποβληθέντα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση – συμμετοχής (χορηγείται από το Δήμο) στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν και τα μέτρα .
  2. ΥΔ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
  3. Φωτοαντίγραφο -Άδεια υπαίθριου εμπορίου(λαϊκής αγοράς –στάσιμου εμπορίου, πλανόδιο εμπορίου κλπ) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης  υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας(η βεβαίωση αυτή εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος open market του Υπουργείου Ανάπτυξης).
  • Βεβαίωση Ταμειακής μηχανής από ΤΑΧΙS

  Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων που υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημ. στα γραφεία του Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Σιάτιστας  και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την απόφαση του Δ.Σ ισχύουν.

Η εμποροπανήγυρη έχει διάρκεια 48 ώρες , από Παρασκευή 21.10.2022 και ώρα 8:00  έως Σάββατο 22.10.2022 . 

Οι εκθετήριοι πάγκοι  έχουν μήκος  6,00μ.*3,00 . Θα απέχουν μεταξύ τους με απόσταση (1) ενός μέτρου  ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν  

β΄ Εμποροπανήγυρη 2022 Τ.Κ Τσοτυλίου να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικ/κα τους.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα .

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά καταχωρείται στην εφαρμογή της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ https://openmarket.mindev.gov.gr

– Προαιρετικά-

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

You May Also Like

Δυναμικό παρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με πλήθος επίσημων παρευρισκόμενων και παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και μελών της…

Νίκος Παπαγεωργίου: Ένας άγνωστος ευεργέτης – Η ορφάνια, το γουνεμπόριο και η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι ένας από τους εθνικούς ευεργέτες, που η ζωή…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Jean Monnet Chair στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη | Ενημερωτική Εκδήλωση

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη…

2ο Ενημερωτικό Σεμινάριο – Αναδυόμενος πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός – Cult2Routes

2ο Ενημερωτικό Σεμινάριο – Αναδυόμενος πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός  – Cult2Routes

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…

Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στην Κορησό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χωρίς να γνωρίζει ακόμη κανείς τα αίτιά της την…