ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  (2017-2018): Κλήρωση του 40ου Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας

ΧΟΡΗΓΟΣ : Ελαστικά και Ζάντες Λιαχόπουλος Χ.

ΕΠΣ   –  1η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
6  ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  2η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  3η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
           
           
 

 

ΕΠΣ   –  4η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
           
           
ΕΠΣ   –  5η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
           
           
ΕΠΣ   –  6η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
7 ΚΡΟΝΟΣ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
           
           
ΕΠΣ   –  7η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  8η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
           
           
ΕΠΣ   –  9η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
           
           
ΕΠΣ   –  10η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
           
           
ΕΠΣ   –  11η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 7 ΚΡΟΝΟΣ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  12η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
           
           

 

ΕΠΣ   –  13η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 7 ΚΡΟΝΟΣ    

 

ΕΠΣ   –  14η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  15η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
0   0      
0   0      
 

ΕΠΣ   –  16η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  17η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
7 ΚΡΟΝΟΣ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  18η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  19η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
0   0      
0   0      
 

 

ΕΠΣ   –  20η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  21η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  22η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  23η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
0   0      
0   0      
 

 

 

ΕΠΣ   –  24η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  25η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  26η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
0   0      
0   0      

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας: Ελαστικά και Ζάντες Λιαχόπουλος Χ.
Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας: Καφέ “Rust”
Πρωτάθλημα  Μικτών: ΝEΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ:  Iris Ketering – Ανδρεόπουλος
Κύπελλο Ερασιτεχνών: Bar Food “Η Πάπια”
Πρωτάθλημα Παιδικής Κατηγορίας: Velle Travel
Πρωτάθλημα Προπαιδικής Κατηγορίας: Ορίζοντες & Art box

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Οριστικό: Απευθείας στη Γ’ οι Πρωταθλητές των ΕΠΣ!

Πλάνο 8 ομίλων των 13-14 ομάδων απ’ τη σεζόν 2017-’18. ● Αύγουστο…

Ματαίωση του αγώνα ΑΣ Καστοριάς με τον ΑΣ Ευρώπη Πευκοχωρίου που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Ματαίωση του αγώνα ΑΣ Καστοριάς με τον ΑΣ Ευρώπη Πευκοχωρίου που ήταν…

ΕΠΣ Καστοριάς: Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου σε όλες τις κατηγορίες

ΕΠΣ Καστοριάς:  Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου σε όλες τις κατηγορίες

TRIMORE: Τερματισμοί και στιγμές στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας (φωτογραφίες)

Οι τερματισμοί και των τριών σημερινών αγώνων του TRIMORE Καστοριά 2022 στο…

ΦΣ Κοζάνης: σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση με Ibrahima Baye Niasse

ΦΣ Κοζάνης: σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση με Ibrahima Baye Niasse

Α.Σ. Καστοριάς: Μεγάλος φιλικός αγώνας μπάσκετ Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (U15)

Το ερχόμενο Σάββατο 26 Αυγούστου και ώρα 17:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο της…

Τα ελληνικά πληρώματα και το πρόγραμμα του Βαλκανικού πρωταθλήματος

Παρουσία σε όλα τα αγωνίσματα του Βαλκανικού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στη…

Το 1ο Brevet Καστοριάς από τον Ποδηλατικό Σύλλογο Καστοριάς 620

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Καστοριάς 620 μαζί με το Δ. Νεστορίου, το Δ.Καστοριάς…

Διεθνές Τουρνουά Τένις στην Καστοριά

Διεθνές Τουρνουά Τένις στην Καστοριά

Άνοιξαν οι εγγραφές για τα Βίκος Street Relays στην Κοζάνη

Άνοιξαν οι εγγραφές για τα Βίκος Street Relays στην Κοζάνη