Π.Δ.Μ.: Υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στόχος των δράσεων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της άμβλυνσης των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή και του περιορισμού των εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά αγροτικά σχήματα όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ.

Επιλέξιμες επενδύσεις στη δράση 4.1.1 είναι: α) η ίδρυση, μετεγκατάσταση ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, β) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, δ) η αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση και περίφραξη πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρων, ε) η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, ζ) η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και γενικές δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες είναι: α) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκα συστήματα, γεωθερμικές αντλίες και αντλίες θερμότητας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, β) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές , αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης και άλλες γενικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξής

α) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει έως τις 300.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις τις 500.000 ευρώ. Ενώ για στη δράση 4.1.3 στις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για τα συλλογικά σχήματα ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει έως τις 500.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις μέχρι και το 1.000.000 ευρώ και για την δράση 4.1.3. μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ.

O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στα 20.947.309 ευρώ εκ των οποίων τα 19.565.714 ευρώ αφορούν στη δράση 4.1.1 και 1.381.594 ευρώ στη δράση 4.1.3.

Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνονται ως εξής:

Δικαιούχος που κατά τη στιγμή της υποβολής της  αίτησης :

α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ή

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία 5ετία.

60%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών.
Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές.
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν

φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

50%
Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές 40%

 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως και 2/4/2018.

Την αναλυτική Πρόσκληση των δράσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μέσω:

*των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.minagric.gr  στο σύνδεσμο http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/5738-ya13158-281117

*της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με:

 

  • κα Κ. Κοκκέρη, κα Μ. Χατζηκώστα2461351414 & 2461351242 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • κα Σ. Περιστέρη, κ. Θ. Κωνσταντινόπουλος 2461351368 & 2461351322 για την ΠΕ Κοζάνης
  • κ. Γ. Παπαναούμ, κα Α. Νασιοπούλου 2467350252 για την ΠΕ Καστοριάς
  • κα Κ. Τασοπούλου, κ. Δ. Κανιστρά 2462353102 & 2462353094 για την ΠΕ Γρεβενών
  • κ. Ι. Πολατίδη, κα Ουρ. Παπαδοπούλου 2385350542 & 2385350554 για την ΠΕ Φλώρινας

 

 

 

    

 

 

 

 

You May Also Like

Α.Σ. Καστοριάς: Eπίσκεψη Γ. Κορεντσίδη στην προπόνηση της ανδρικής ομάδας

Για τρέχοντα θέματα του Συλλόγου ενόψει του πρωταθλήματος και την επιστροφή στο γήπεδο Καστοριάς

Διακοπή Υδροδότησης Υψηλής Ζώνης της Πόλης Καστοριάς

Βλάβη κεντρικού αγωγού ύδρευσης επί της οδού Ομήρου.

Ι.Μ. Καστοριάς: Θεία Λειτουργία για την Αγία Αικατερίνη [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]

Ι.Μ. Καστοριάς: Θεία Λειτουργία για την Αγία Αικατερίνη [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]

ΖήσηςΤζηκαλάγιας: “Ο προστάτης και πολιούχος Άγιος Μηνάς να σκεπάζει και να ευλογεί την Καστοριά”

ΖήσηςΤζηκαλάγιας: “Ο προστάτης και πολιούχος Άγιος Μηνάς να σκεπάζει και να ευλογεί…

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Tο θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρόταση της…