Π.Ε. Καστοριάς: Επαγρύπνιση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Ο ρόλος των Ελλήνων κυνηγών στην πρόληψη της εμφάνισής της

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. στις 31 Αυγούστου 2018, επιβεβαιώθηκε η νόσος της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (Α.Π.Χ.), για πρώτη φορά σε έδαφος της Βουλγαρίας, στην περιφέρεια της Βάρνα, σε μη εμπορική εκμετάλλευση (οικόσιτη), όπου εκτρέφονταν επτά χοίροι για πάχυνση, από τους οποίους οι τέσσερεις πέθαναν, ενώ οι υπόλοιποι θανατώθηκαν.

Το νόσημα της Α.Π.Χ. είναι πολύ μεταδοτικό νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων, που οφείλεται σε ιό. Πρόκειται για νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.

Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού.

Ο ιός επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον.

Συνεπώς, πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας για την αποφυγή εισόδου του ιού στις εκμεταλλεύσεις. Για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης του ιού στο ελληνικό έδαφος, είναι κρίσιμο τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας να τηρούνται και από κατόχους εκμεταλλεύσεων με λίγους χοίρους για ιδιωτική χρήση (backyard farms), όπως και από κατόχους ημιεκτατικού τύπου εκμεταλλεύσεων (π.χ. εκτροφές μαύρων χοίρων). Σε κάθε περίπτωση, οι χοιροτρόφοι πρέπει να καλούν άμεσα την Υπηρεσία μας, σε περίπτωση υποψίας αιμορραγικού νοσήματος ή αιφνίδιων θανάτων των εκτρεφόμενων ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η άσκηση νομαδικής χοιροτροφίας σε δάση καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 165390/590/22.03.2018 (ΦΕΚ 1128/ΤΒ΄/28.03.2018). Επομένως, οι χοίροι που περιφέρονταν σε δασικές εκτάσεις πρέπει τώρα και άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εγκαταστάσεις.

Είναι απαραίτητη η απογραφή όλων των τύπων εκμεταλλεύσεων χοίρων (εντατικών, ημιεκτατικών εκτροφών μαύρων χοίρων, οικόσιτων χοίρων για ιδιωτική χρήση) και του πληθυσμού τους [Απόφαση 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ Β 75)]. Επομένως, οι κάτοχοι χοίρων πάχυνσης για ιδιωτική χρήση (οικόσιτοι χοίροι), πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Κτηνιατρικής, για να δηλώσουν τον αριθμό των χοίρων που διατηρούν.

Για όποια διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος               τηλέφωνο:  24670 71799 και 24670 21978
  • Δαμιανού Χρήστος             τηλέφωνο: 24670 71799
  • Δημοπούλου Σμαράγδα       τηλέφωνο: 24670 71799

 

 

Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και ο ρόλος των Ελλήνων κυνηγών στην πρόληψη της εμφάνισής της

 

 

H Αφρικανική Πανώλη των χοίρων είναι ένα ιογενές αιμορραγικό νόσημα μεγάλης μεταδοτικότητας που προσβάλει τους χοίρους και τους αγριόχοιρους. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Η νόσος  εξαπλώνεται γρήγορα ανεξαρτήτως συνόρων προκαλώντας τεράστιες κοινωνικο -οικονομικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των χοιροτρόφων της συστηματικής και οικόσιτης χοιροτροφίας και των κυνηγών (κύρια στις περιοχές της Ε.Ε. που το κυνήγι αγριόχοιρου αποτελεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, λόγω της δραματικής μείωσης ή και εξαφάνισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων ή και λόγω των απαγορεύσεων στο κυνήγι σε περιοχές με κρούσματα της νόσου).Επίσης επηρεάζει τις επιχειρήσεις  που διακινούν ζώντα χοιρινά και προϊόντα χοίρειου κρέατος, στρεβλώνοντας το διεθνές εμπόριο ζώων και κρέατος. 

 

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος του ιού σε χοιροτροφική εκμετάλλευση, θανατώνονται υποχρεωτικά όλα τα ζώα αυτής, τηρείται χρόνος αναμονής  από τουλάχιστον  40 ημέρες έως 6 έτη και απαιτείται η τοποθέτηση μαρτύρων χοίρων με ορολογικές εξετάσεις αυτών, μέχρι να επιτραπεί η πλήρης ανασύστασή της. Επίσης, απαγορεύονται οι μετακινήσεις χοίρων  και προϊόντων μέσα στην καθορισμένη ζώνη περιοριστικών μέτρων γύρω από την εκμετάλλευση με το κρούσμα. 

 

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματος σε αγριόχοιρο, εφαρμόζονται μέτρα για την εκρίζωση και τον έλεγχο του νοσήματος  στους αγριόχοιρους της μολυσμένης περιοχής:

 

  • με εργαστηριακή εξέταση όλων των νεκρών εντοπισθέντων αγριόχοιρων στην εν λόγω περιοχή
  • την οργάνωση περιπολιών για τον εντοπισμό νεκρών αγριόχοιρων και την ενδυνάμωση της παθητικής επιτήρησης
  • τη στοχευμένη θήρευση αγριόχοιρων για τη συγκέντρωση δειγμάτων
  • τη λήψη μέτρων βιοασφάλειας κατά τη διαδικασία της συλλογής των νεκρών ζώων και διαχείρισης όλου του σώματος του νεκρού ζώου  καθώς και για τα πρόσωπα και τον εξοπλισμό που ήρθε σε επαφή με τα νεκρά ζώα
  • την απαγόρευση πρόσβασης στη μολυσμένη περιοχή
  • την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που εντοπίζονται εντός των ορίων της μολυσμένης περιοχής με παύση και έλεγχο  των μετακινήσεων των ζώντων ζώων .

 

Όλα αυτά συνεπάγονται αυξημένο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και μεγάλες οικονομικές απώλειες για τους κατόχους χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

 

Η Υπηρεσία μας σε σύσκεψη με το Τμήμα Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εκπροσώπους από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, με αφορμή την επικείμενη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, ζήτησε τη συνδρομή των κυνηγών στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της Αφρικανικής Πανώλους του Χοίρου.

 

Η άμεση λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη θήρευση αγριόχοιρου είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς το νόσημα επιμένει με νέες εστίες στην ανατολική Ευρώπη και συνεχίζει την πορεία του στη Ρουμανία, με κρούσματα σε χοίρους και αγριόχοιρους. Έως σήμερα, φυσικό φραγμό για τη Χώρα μας αποτελεί η γειτονική Βουλγαρία. Η επικείμενη απειλή για το εγχώριο χοίρειο ζωικό κεφάλαιο επιβάλλει την αφύπνιση όλων μας. Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή ήτοι η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες τόσο με συναρμόδιους Φορείς όσο και σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με τα κράτη-μέλη στα οποία ήδη το νόσημα έχει προκαλέσει μεγάλες απώλειες.  

 

Με δεδομένο ότι ο αγριόχοιρος αποτελεί τον κύριο φορέα του ιού, ο Έλληνας κυνηγός αγριόχοιρου καθίσταται βασικός συνεργάτης στο να επιτραπεί ο έλεγχος της νόσου από μια ενδεχόμενη είσοδό της στη χώρα μας.

 

Ρόλος κυνηγού στην επιτήρηση του νοσήματος

 

Eίναι πολύ σημαντικό, κατά τις επισκέψεις στο πεδίο με σκοπό τη θήρα, οι κυνηγοί να παρατηρούν με προσοχή τους αγριόχοιρους, για τυχόν ασθενή ζώα ή ζώα με περίεργη συμπεριφορά (αδιαφορία προς το περιβάλλον, άτακτη βάδιση), ώστε να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για πιθανή υποψία ασθενών ζώων σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

 

Παράλληλα, για την έγκαιρη διαπίστωση της παρουσίας του ιού στη Χώρα, είναι θεμελιώδες, οι κυνηγοί να ειδοποιούν τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών αγριόχοιρων (παθητική επιτήρηση) και κατόπιν συνεννόησης με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να λαμβάνουν δείγματα από τα ζώα και να τα παραδίδουν στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με σκοπό την εργαστηριακή τους εξέταση.  Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, προετοιμάζεται εγκύκλιος από την Υπηρεσία μας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα και θα καθορίζει τη διαδικασία  που οι κυνηγοί θα προσκομίζουν δείγματα από θηράματα αγριόχοιρων στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τα οποία θα αποστέλλονται υπό επίσημη κτηνιατρική επίβλεψη στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη νόσο, για εξέταση (ενεργητική επιτήρηση). Η λήψη δειγμάτων, δηλαδή τεμαχίων από συγκεκριμένα όργανα του θηρευμένου αγριόχοιρου μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα από τον κυνηγό που είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία διαχείρισης του αγριόχοιρου αμέσως μετά το πέρας της θήρας.

 

Στόχος είναι, με την επαγρύπνηση όλων μας, να αποτραπεί η είσοδος της Αφρικανικής Πανώλους στην Ελλάδα. Ωστόσο, σε περίπτωση που το νόσημα διέλθει τα σύνορά μας , η εντατική επιτήρηση με την παρακολούθηση των αγριόχοιρων και τη συλλογή δειγμάτων από αυτά, θα επιφέρει την έγκαιρη διάγνωσή, ώστε να ληφθούν άμεσα περιοριστικά μέτρα και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή του.

 

 

Τί θα πρέπει να προσέχει ο Έλληνας κυνηγός αγριόχοιρου;

 

Θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα ύποπτα για την παρουσία της νόσου σε ένα αγριόχοιρο.

 

 

Συμπτώματα:

 

-αιμορραγίες σε διάφορα όργανα,

-ερυθρότητα του δέρματος, του ρύγχους και των   αυτιών,

– κατάπτωση,

-ταχύπνοια

-πυρετός

 

-παρουσία υγρού στις κοιλότητες του ζώου,

-διογκωμένοι και αιμορραγικοί λεμφαδένες,

– αιμορραγίες και οίδημα των πνευμόνων,

– σπλήνας διογκωμένος, σκουρόχρωμος με αιμορραγίες,

-αιμορραγίες στα εσωτερικά όργανα,

– διογκωμένο ήπαρ

 

Ο κυνηγός πρέπει να ειδοποιεί τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση:

 

– Ανεύρεσης νεκρών αγριόχοιρων στο δάσος,

– Ανεύρεσης ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού νεκρών ή τραυματισμένων ζώων σε οδικά δίκτυα,

-Ασυνήθιστης συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα) μεμονωμένων ζώων ή ομάδων αγριόχοιρων,

 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ – ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ!!!!

 

Μέτρα πρόληψης κατά το κυνήγι:

 

-Οι κυνηγοί να διαχειρίζονται σωστά το θήραμα και να μην πετούν στο περιβάλλον υπολείμματα θηραμάτων αγριόχοιρων (απορρίπτονται σπλάχνα και εντόσθια μόνο αφού χλωριωθούν – δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή),

 

-Το θήραμα και το κρέας του τοποθετούνται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο (όπου άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση),

 

– Να αποφεύγεται η επαφή ζώων (π.χ. σκυλιών) με το θήραμα,

 

– Να καθαρίζονται προσεκτικά ο εξοπλισμός/υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι  καθώς και τα υποδήματα, ρούχα και οχήματα.                                                                                      

 

Για την ενημέρωση των κυνηγών για τη νόσο και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν κατά το κυνήγι, το επόμενο χρονικό διάστημα θα διανεμηθούν στις έδρες των κυνηγητικών ομοσπονδιών της Χώρας ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες.

You May Also Like

«Αποθετήριο Αναπτυξιακών Μελετών» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

«Αποθετήριο Αναπτυξιακών Μελετών» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τσέρνομπιλ: Ο Λουκασένκο «ανέλαβε» την ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού

Λευκορώσοι ειδικοί ανέλαβαν να αποκαταστήσουν την παροχή ενέργειας στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό.

Για ακόμη μια φορά ο Δήμος Άργους Ορεστικού διακρίθηκε για τα έργα και τις πρακτικές του

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη,…

Πλήγμα για την ελληνική οικονομία η μετανάστευση νέων επιστημόνων

Σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες για τη χώρα…

Αναλυτικά τα μέτρα για τη λαϊκή της Αριστοτέλους του Δήμου Κοζάνης

Αναλυτικά τα μέτρα για τη λαϊκή της Αριστοτέλους του Δήμου Κοζάνης

Στάθης Κωνσταντινίδης: Άμεση επιστροφή ποσού 43,5 εκ ευρώ σε 51.617 ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοτελώς απασχολούμενους

Στάθης Κωνσταντινίδης: Άμεση επιστροφή ποσού 43,5 εκ ευρώ σε 51.617 ελεύθερους επαγγελματίες,…

Νέα Παράδοση Υλικού στο ΕΚΑΒ από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Νέα Παράδοση Υλικού στο ΕΚΑΒ από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ME ΟΝLINE EΦΑΡΜΟΓΗ

    ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ME ΟΝLINE EΦΑΡΜΟΓΗ

Πώς θα κάνω αίτηση στο ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις

Πώς θα κάνω αίτηση στο ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις