Τη δυνατότητα να διαχειρίζονται, να αγοράζουν, αλλά και να αναδιαρθρώνουν «κόκκινα» δάνεια από τις τράπεζες δίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης. Η σχετική Πράξη του διοικητή της ΤτΕ έχει δοθεί στα πιστωτικά ιδρύματα προς διαβούλευση και καθώς ο χρόνος σε ότι αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων πιέζει, αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Η αναδιάρθρωση μπορεί να πραγματοποιείται είτε με εξαγορά του δανείου από την εταιρεία διαχείρισης, είτε μέσω απλής αναδιάρθρωσης, οπότε το δάνειο παραμένει στην κατοχή της τράπεζας που συναινεί στη χορήγηση νέου δανείου με ανάληψη ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης εν είδει εγγύησης.

Η «Η» παρουσιάζει το σχέδιο για τις εταιρείες αυτές και το οποίο, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που το έχουν στα χέρια τους προβλέπει ότι το πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα περιλαμβάνει: Την πλήρη και λεπτομερή καταγραφή όλων των εργασιών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, περιγραφή τυχόν άλλων δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά και στοιχεία για τη δομή του ομίλου (ασφαλιστικός, όμιλος επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοοικονομικός κ.λπ.), στον οποίο η εταιρεία πιθανόν να συμμετέχει.

Έγκριση
Εκτός από το επιχειρηματικό τους πλάνο, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν έγκριση για τις μεθόδους διαχείρισης, τα κριτήρια ιεράρχησης και κατηγοριοποίησης του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνουν, των διαδικασιών χειρισμού των δανειοληπτών με κοινούς πιστωτές, τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής του φυσικού ή του νομικού προσώπου και την πολιτική επικοινωνίας με τους πελάτες. Μεταξύ των στοιχείων που θα ελέγχει η εποπτική αρχή είναι η μετοχική σύνθεση της κάθε εταιρείας διαχείρισης, οι πηγές χρηματοδότησής της, η προέλευση των διαθεσίμων κεφαλαίων για την απόκτηση τυχόν συμμετοχής, καθώς και ο σκοπός της, δηλαδή εάν πρόκειται για στρατηγική επένδυση ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, προκειμένου μία τέτοια εταιρεία να πραγματοποιεί διαχείριση και αγορά δανείων. Ενώ προκειμένου να προβαίνει και σε επαναχρηματοδοτήσεις το κεφάλαιο ανέρχεται σε αυτό που κάθε φορά ισχύει για την ίδρυση εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Αυστηρή εποπτεία
Το ενδεχόμενο να αλλάξουν χέρια μεγάλες επιχειρήσεις είναι η αιτία για την οποία οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, οι μέτοχοί τους και το επιχειρηματικό τους πλάνο τίθενται υπό την αυστηρή εποπτεία της ΤτΕ, η οποία πριν από τη χορήγηση άδειας θα προχωρεί σε εξονυχιστικό έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διοίκηση αυτών των εταιρειών. Υπό εξαντλητικό έλεγχο θα περνούν και τα φυσικά πρόσωπα, μέτοχοι των εταιρειών, ελέγχοντας εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, τυχόν επαγγελματικές ή συγγενικές σχέσεις με πρόσωπα που κατέχουν πολιτικά αξιώματα, συνεργασίες που τυχόν υπήρξαν με πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι μονάδες διαχείρισης των NPL’s των ίδιων των τραπεζών, οι οποίες κινούνται υπό τη στενή παρακολούθηση των θεσμών και στις περισσότερες περιπτώσεις με εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Για την αναχρηματοδότηση ενός δανείου απαιτείται η γνωστοποίηση στην ΤτΕ. Αν το χρηματοδοτικό άνοιγμα υπερβεί το 15% σε σχέση με την καθαρή θέση της εταιρείας γνωστοποιείται εντός 15 ημερών. Ομοίως αν το σύνολο των ανοιγμάτων υπερβεί το 7πλάσιο της καθαρής θέσης της εταιρείας. Επίσης οι εταιρείες διαχείρισης που αδειοδοτούνται θα πληρώνουν 3.000 ευρώ στην ΤτΕ ως τέλος για την κάλυψη των δαπανών εποπτείας.

Συναντήσεις

Σκληρή παρακολούθηση εφαρμόζει ο SSM σε ότι αφορά τα αναθεωρημένα πλάνα αναδιάρθρωσης των τραπεζών, καθώς υπάρχει μία σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Στις συναντήσεις αυτές θα συζητηθεί η πορεία των «κόκκινων» δανείων, αλλά και τα αναδιαρθρωμένα πλάνα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης μέχρι σήμερα, έχουν μεσολαβήσει δύο σημαντικές κινήσεις: η πώληση της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ και η πώληση του 80% της Eurolife από τη Eurobank στην Fairfax, ενώ χθες η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι άνοιξε τη διαδικασία πώλησης για το Χίλτον με εκδήλωση ενδιαφέροντος ως τις 11 Μαρτίου.

Ο Γ. Σταθάκης ζητά μεταβατική περίοδο

Η Ελλάδα επιθυμεί να διατηρηθούν οι περιορισμοί στις πωλήσεις «κόκκινων» δανείων σε ταμεία διαχείρισης τέτοιων δανείων δήλωνε χθες ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg.

«Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι έχουμε ανοίξει ήδη το 50% της αγοράς κόκκινων δανείων», δήλωσε ο κ. Σταθάκης, προσθέτοντας: «Θέλουμε να υπάρχει μία μακρά μεταβατική περίοδος για ευαίσθητες κατηγορίες, όπως τα στεγαστικά δάνεια, τα μικρά καταναλωτικά δάνεια, καθώς και τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις». Η τελευταία συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές της προβλέπει την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά η έκταση των περιορισμών παραμένει θέμα της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των Θεσμών, αναφέρει το Bloomberg.

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαπραγματευόμαστε», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η ελληνική Βουλή ψήφισε πέρυσι νόμο, ο οποίος διευκολύνει την πώληση «κόκκινων» δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.

Ας σημειωθεί πάντως πως πρόσφατα από την αντιπροεδρία, μετά από συνάντηση με τις τράπεζες διαφάνηκε σαφώς η πρόθεση της κυβέρνησης η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση συνέπιπτε με εκείνη των τραπεζών να μην υπάρξει άκριτη πώληση δανείων, κάτι που δεν συμφέρει ούτε και τις τράπεζες.

Διάσταση 

Η αγορά των «κόκκινων» δανείων δεν λειτουργεί ακόμη, αλλά αυτό μπορεί να γίνει σύντομα, είπε ο υπουργός.

Εν τω μεταξύ το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων φαίνεται να αποτελεί πεδίο με το οποίο έντονα ασχολείται και το ΔΝΤ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο market news, πηγές ανέφεραν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθούν να έχουν διαφωνίες για τη λύση που πρέπει να δοθεί στο θέμα του ελληνικού χρέους, ενώ σε ότι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια η θέση του ΔΝΤ είναι πως για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρέπει να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση της πώλησής τους.

Πηγή: imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Έρχονται νέες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Στην τελική ευθεία έχει μπει η επεξεργασία σεναρίων για τα τέλη κυκλοφορίας…

Οι απώλειες στους μισθούς από τα μνημόνια δεν έχουν καλυφθεί

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάσθηκε η Eurobank

Γιατί οι πολυεθνικές πωλούν ακριβότερα τα προϊόντα τους στην Ελλάδα

Εξι αλήθειες και δύο μύθοι για τις υψηλότερες τιμές

«Ψαλίδι» στο δώρο Πάσχα: Μείωση για χιλιάδες εργαζόμενους – Πόσο χρήματα θα πάρετε – Αναλυτικά παραδείγματα

Table of Contents Hide «Ψαλίδι» στο δώρο Πάσχα: Μείωση για χιλιάδες εργαζόμενους…

Έρχεται παράταση του lockdown με άνοιγμα δραστηριοτήτων (pic)

Από τη μία θα υπάρξει παράταση του lockdown και από την άλλη…

Επιπλέον 6.500 θέσεις για το επιτυχημένο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55+ ετών

Επιπλέον 6.500 θέσεις για το επιτυχημένο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55+ ετών

Μισθοί: Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι τριετίες – Το πλαίσιο της επαναφοράς

Παραδείγματα

Τι φέρνει η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ

Τι φέρνει η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ