• Κατασχέθηκε πάνω από 1 τόνος και 136 κιλά κάνναβης το 2016, έναντι 269 περίπου κιλών το 2015, δηλαδή αύξηση κατά 322,1%.
 • Ο αριθμός των κατασχεθέντων δενδρυλλίων κάνναβης αυξήθηκε κατά 63,6%, ήτοι σε 1.299 το 2016 από 794 το 2015.
 • Μείωση εμφανίζουν οι υποθέσεις ληστειών κατά 37,5% και των κλοπών των οχημάτων κατά 38%.
 • Εξιχνιάσθηκε το σύνολο των ληστειών, καθώς και το 70% των κλοπών.
 • Εξιχνιάσθηκαν σε ποσοστό 98,4%, ήτοι οι 125 από τις 127 υποθέσεις απατών με το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, με το ύψος της επαπειλούμενης ζημιάς να ανέρχεται σε 065.500 €.
 • Μειώθηκαν οι θανάσιμα τραυματισθέντες συνεπεία τροχαίων δυστυχημάτων από 19 το 2015 σε 15 το 2016, οι βαριά τραυματισθέντες από 22 σε 11, ενώ εμφανίζεται μείωση κατά 18,1% στο συνολικό αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Δίνονται στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία της εγκληματικότητας του έτους 2016, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία παράνομης μετανάστευσης, οδικής ασφάλειας και συνολικά αποτελέσματα της αστυνομικής ανταπόκρισης (συλλήψεις, εξιχνιάσεις, εξαρθρώσεις).

Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας

Καταπολέμηση Ναρκωτικών

Εξιχνιασθείσες Υποθέσεις Ναρκωτικών

Από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες  της Δυτικής Μακεδονίας, το 2016 εξιχνιάσθηκαν τριακόσιες τριάντα  (330) υποθέσεις ναρκωτικών, έναντι διακοσίων εξήντα έξι (266) υποθέσεων το 2015. Οι εξιχνιασθείσες υποθέσεις ναρκωτικών αυξήθηκαν το 2016, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2015, σε ποσοστό 24%.

Συλληφθέντα Άτομα για Ναρκωτικά

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, το 2016 συνελήφθησαν τριακόσια δέκα επτά (317) άτομα, έναντι διακοσίων εβδομήντα επτά (277) το 2015. Ο αριθμός των συλληφθέντων ατόμων για ναρκωτικά αυξήθηκε το 2016, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2015, σε ποσοστό 14%.

Κατασχεθείσες Ποσότητες Κάνναβης

Στη Δυτική Μακεδονία, το 2016 κατασχέθηκαν 1 τόνος, 136 κιλά και 972,78 γραμμάρια κάνναβης, έναντι 269 κιλών και 361,32 γραμμαρίων το 2015. Η κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης αυξήθηκε το 2016, σε σχέση με την αντίστοιχη του 2015, σε ποσοστό 322,1%.

Σύνολο Κατασχεθέντων

 • 1 τόνος, 136 κιλά και 972,78 γραμμάρια κάνναβης,
 • 2 κιλά και 64,81 γραμμάρια κοκαΐνης,
 • 1.299 δενδρύλλια κάνναβης,
 • 61,28 γραμμάρια ηρωίνης,
 • 869 ναρκωτικά χάπια,
 • 69 κιλά και 556,7 γραμμάρια αφορολόγητου καπνού,
 • 5.170 αφορολόγητα πακέτα τσιγάρων,
 • 1.068 αφορολόγητες φιάλες αλκοολούχων ποτών,
 • 171 πυροβόλα όπλα,
 • 4.423 φυσίγγια και
 • πλήθος αρχαίων αντικειμένων, ήτοι πάνω από 550 αρχαία αντικείμενα ιδιαίτερης αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής αξίας, της Ύστερης Εποχής του Χαλκού καθώς και των Αρχαϊκών, Κλασσικών, Ελληνιστικών, Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων.

 

Ανθρωποκτονίες-Εξιχνιάσεις Ανθρωποκτονιών

Κατά το έτος 2016, διαπράχθηκε στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας, μία (1) ανθρωποκτονία, η οποία και εξιχνιάσθηκε.

Ληστείες- Εξιχνιάσεις Ληστειών

Κατά το έτος 2016, διαπράχθηκαν στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας, πέντε (5) ληστείες, έναντι οχτώ (8) που διαπράχθηκαν το 2015, δηλαδή μειώθηκαν οι ληστείες το 2016, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2015, σε ποσοστό 37,5%.

Κατά το έτος 2016, εξιχνιάστηκαν πέντε (5) ληστείες, δηλαδή εξιχνιάστηκαν σε ποσοστό 100%.

Απάτες

Εξιχνιάσεις Απατών

Το έτος 2016, διαπράχθηκαν στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας, εκατό εβδομήντα οχτώ (178) περιπτώσεις απατών [εκ των οποίων πενήντα εννέα (59) τετελεσμένες και εκατόν δεκαεννέα (119) σε απόπειρα], από τις οποίες εξιχνιάσθηκαν οι εκατόν εξήντα (160) περιπτώσεις, δηλαδή εξιχνιάστηκαν σε ποσοστό 89,8%.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Εξιχνιάσεις Απατών με το Πρόσχημα Εμπλοκής Συγγενικού Προσώπου σε Τροχαίο Ατύχημα

Κατά το έτος 2016, διαπράχθηκαν στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας, εκατό είκοσι επτά (127) περιπτώσεις απατών, [εκ των οποίων οχτώ (8) τετελεσμένες και εκατόν δεκαεννέα (119) σε απόπειρα] με το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα με το ύψος της επαπειλούμενης ζημιάς να ανέρχεται στο ποσό των 2.065.500 €, από τις οποίες εξιχνιάσθηκαν οι εκατόν είκοσι πέντε (125) περιπτώσεις, δηλαδή σε ποσοστό 98,4%.

Κλοπές, Διαρρήξεις – Εξιχνιάσεις κλοπών, διαρρήξεων

Κατά το έτος 2016, διαπράχθηκαν στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας, διακόσιες τριάντα τρεις (233) κλοπές-διαρρήξεις, ενώ το έτος 2015, διαπράχθηκαν διακόσιες εννέα (209), δηλαδή αυξήθηκαν οι κλοπές-διαρρήξεις το 2016, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2015, σε ποσοστό 11,4%.

Κατά το έτος 2016, εξιχνιάστηκαν εκατόν εξήντα οχτώ (168) περιπτώσεις.

Κλοπές οχημάτων – Εξιχνιάσεις κλοπών οχημάτων

Κατά το έτος 2016, διαπράχθηκαν στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας, εξήντα πέντε (65) κλοπές οχημάτων, ενώ το έτος 2015, διαπράχθηκαν εκατόν πέντε (105) κλοπές οχημάτων, δηλαδή μειώθηκαν οι κλοπές οχημάτων το 2016, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2015, σε ποσοστό 38%.

Κατά το έτος 2016, εξιχνιάστηκαν τριάντα πέντε (35) περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, δηλαδή εξιχνιάστηκαν σε ποσοστό 53,84%.

 

Παράνομη Μετανάστευση

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2016 συνελήφθησαν 1.706 αλλοδαποί και 55 διακινητές για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών, καθώς επίσης κατασχέθηκαν 45 μεταφορικά μέσα, ενώ το έτος 2015 συνελήφθησαν 2.450 αλλοδαποί και 93 διακινητές για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών, καθώς κατασχέθηκαν και 60 μεταφορικά μέσα.

Οδική Ασφάλεια

Το 2016 σημειώθηκαν συνολικά 86 τροχαία δυστυχήματα,  έναντι 105 το 2015, δηλαδή μειώθηκαν τα τροχαία δυστυχήματα το 2016, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2015, σε ποσοστό 18,1%.

Ειδικότερα:

 • δεκατρία (13) θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, έναντι δεκαπέντε (15) το 2015.
 • δέκα (10) τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμου, έναντι δεκαεπτά (17) το 2015.
 • εξήντα τρία (63) τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου, έναντι εβδομήντα τρία (73) το 2015.

Ειδικότερα καταγράφηκαν:

 • 15 νεκροί, έναντι 19 το 2015, δηλαδή μειώθηκε σε ποσοστό 21%  ο αριθμός των θανάσιμα τραυματισθέντων το 2016, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2015.
 • 11 σοβαρά τραυματίες έναντι 22 το 2015, δηλαδή μειώθηκε σε ποσοστό 50% ο αριθμός των σοβαρά τραυματισθέντων το 2016, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2015.
 • 107 ελαφρά τραυματίες έναντι 109 το 2015, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των ελαφρά τραυματισθέντων το 2016, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2015.

Στατιστική απεικόνιση Αστυνομικής Ανταπόκρισης

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2016 :

 • Συνελήφθησαν συνολικά 1.504 άτομα, για διάφορες παραβάσεις πλημμεληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα, (εκτός του νόμου περί αλλοδαπών), έναντι 1.753 ατόμων του 2015, που αφορούν στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της ληστείας, των κλοπών – διαρρήξεων, την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καταδικαστικές αποφάσεις, κ.λ.π.

Ειδικότερα οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν ανά Διεύθυνση Αστυνομίας έχουν ως εξής:

 • Ύστερα από μεθοδικές και συστηματικές αστυνομικές έρευνες εξιχνιάστηκαν 068 υποθέσεις. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν εγκλήματα βίας, εγκλήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, κλπ. :
 • Στις Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας το έτος 2016 υποβλήθηκαν 11.700 αιτήματα πολιτών από τα οποία ικανοποιήθηκαν 11.600.

Παράλληλες δράσεις

Κατά τη διάρκεια του  2016:

 • Δράσεις για την πρόληψη απατών:
 1. Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές διαλέξεις από Αξιωματικούς των αστυνομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ηλικιωμένα και μη άτομα σε διάφορους χώρους (όπως ΚΑΠΗ, καφενεία κλπ.), με στόχο την αποφυγή της εξαπάτησής τους από επιτήδειους δράστες.
 2. Στο ίδιο πλαίσιο, υπήρξε συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών με τις  Μητροπόλεις της περιοχής μας, για την ενημέρωση των πολιτών σε όλους τους ναούς.
 3. Διανεμήθηκαν σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια στους πολίτες και
 4. Δόθηκαν συμβουλές από αρμόδιους Αστυνομικούς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι ώστε να ενημερωθεί το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, για την αποφυγή της εξαπάτησής τους από επιτήδειους δράστες.
 • Δράσεις Τροχαίας:
 1. Λειτούργησε περίπτερο τροχαίας στο πλαίσιο της 32ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας από το Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης,
 2. Διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια σε μαθητές και σε οδηγούς,
 3. Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές διαλέξεις σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικούς τροχονόμους.

 

 • Άλλες δράσεις:

 

 1. Εκπαιδεύτηκε το προσωπικό που στελεχώνει τις -4- Κινητές Αστυνομικές Μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από κλιμάκιο του Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης, σε θέματα πρώτων βοηθειών,
 2. Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική διάλεξη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης προς τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της περιοχής, με θέμα «Προστασία των παιδιών από το ηλεκτρονικό έγκλημα – χρήση διαδικτύου»,
 3. Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς, σε συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κ.Ε.Δ.Μ.Ο.Π.Π.), σχετικά με την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών,
 4. Πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Καρκινοπαθών Κοζάνης, ενημερωτικές δράσεις σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού,

 

 1. Πραγματοποιήθηκε Εθελοντική αιμοδοσία και

 

 1. Συγκεντρώθηκαν από το προσωπικό των τεσσάρων Διευθύνσεών μας είδη και δώρα για τις ανάγκες φιλανθρωπικών συλλόγων και φορέων της Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

 

Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.)

Έναρξη λειτουργίας:

 

Από τις 23 Οκτωβρίου 2015 άρχισε να λειτουργεί η Κ.Α.Μ. Γρεβενών και από τις 23 Μαΐου 2016 άρχισαν να λειτουργούν οι Κ.Α.Μ. Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

 

Δραστηριότητα των -4- Κ.Α.Μ. της Δυτικής Μακεδονίας το 2016:

-Πραγματοποιήθηκαν 823 δρομολόγια.

-Διανεμήθηκαν 6.180 ενημερωτικά φυλλάδια.

-Θεωρήθηκαν 374 γνήσια υπογραφής.

-Το προσωπικό επιλήφθηκε σε 3.799 περιπτώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Συγχώρεση ζητάει ο Ζήσης Τζηκαλάγιας από τον γιατρό του αεροδρομίου

Συγχώρεση ζητάει ο Ζήσης Τζηκαλάγιας από τον γιατρό του αεροδρομίου

Εργαστήρια θεάτρου για παιδιά από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης

Υπάρχει ένας κόσμος μελωδίας, χορού, παραμυθιού, παιχνιδιού. Ένας κόσμος πολύχρωμος, αγνός, ευαίσθητος,…

Ανακοινώνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Διεύθυνση Αστυνομίας

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Πρόσκληση από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Κορησού

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική διάλεξη για θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Δέσμευση του Στέλιου Γκόλγκαρη, ότι δεν θα αλλάξει ονομασία το «Φεστιβάλ Κιθάρας Μακεδονίας»

Δέσμευση του Στέλιου Γκόλγκαρη, ότι δεν θα αλλάξει ονομασία το «Φεστιβάλ Κιθάρας…

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τον Απολογισμό των Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής

  Ειδική συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τον Απολογισμό των …

Η ομιλία του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Η ομιλία του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα για…

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τους θερινούς μήνες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τους θερινούς μήνες

«ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 11 εκατ. ευρώ. Ποιες περιοχές της Π.Ε. Καστοριάς αφορά;

«ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 11 εκατ. ευρώ. Ποιες περιοχές της Π.Ε.…