Συνδυασμός Αλέξανδρου Ταμήλια προτείνει τη δημιουργία του “Διαρκούς Δημοσκοπικού Δήμου”

Ένα από τα καινοτόμα άρθρα του Νόμου στα πλαίσια της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι το άρθρο 76 περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, το οποίο αναφέρει ότι στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Αφουγκραζόμενοι την καθημερινή αγωνία, το ειλικρινές κι ανιδιοτελές ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για την κατάσταση του Δήμου μας, πιστεύουμε ότι απαιτείται μεγαλύτερο άνοιγμα στην κοινωνία με τη μορφή της Άμεσης Δημοκρατίας στα πρότυπα της Εκκλησίας του Δήμου.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία του

Διαρκούς Δημοσκοπικού Δήμου στον Δήμο Καστοριάς

o οποίος και θα γνωμοδοτεί για μείζονα ζητήματα.

Επειδή είναι δύσκολο σε τακτά χρονικά διαστήματα να συγκεντρώνονται οι γνώμες όλων των πολιτών επί συγκεκριμένου θέματος, ο διαρκής δημοσκοπικός δήμος θα αποτελείται από ένα αριθμό πολιτών, ο οποίος θα είναι ικανός να εκφράζει το σύνολο των απόψεων (αντιπροσωπευτικό δείγμα). Οι πολίτες που θα συμμετέχουν σ’ αυτόν θα εκλέγονται με κλήρωση και η θητεία τους θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτοί που θα έχουν συμμετάσχει για μια θητεία θα μπαίνουν στην κληρωτίδα όταν θα έχει εξαντληθεί ο «εκλογικός κατάλογος» έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται είτε με σύναξη επί συγκεκριμένου χώρου, είτε μέσω διαδικτύου, είτε με τη χρήση και των δύο τρόπων.

Αναφορικά με το διαδίκτυο, δύναται να αξιοποιηθεί η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου. Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα «Ζευς» γίνεται μέσω ενός απλού προγράμματος περιήγησης του Παγκόσμιου Ιστού (web browser), ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς και οι οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου.

Ο συνδυασμός μας έχει έρθει σε επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» και έχει διερευνήσει την εφαρμογή της σε επίπεδο Διαρκούς Δημοσκοπικού Δήμου Καστοριάς, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και χωρίς κόστος.

Έτσι λοιπόν, όταν θα πρέπει να πάρουμε μια σημαντική απόφαση, θα συνέρχεται ο δημοσκοπικός δήμο, είτε με ευθύνη των πολιτών που τον απαρτίζουν, είτε με αίτημα του δημοτικού συμβουλίου και θα γνωμοδοτεί.

Ο δημοσκοπικός δήμος δεν καλείται να υποκαταστήσει κανένα θεσμό.

Θα λειτουργεί ως άξονας προστασίας του συμφέροντος των πολιτών, αφού έτσι θα εκφράζεται η άποψή τους επί συγκεκριμένων θεμάτων. Για το τι θα συμβεί, θα μετρά η άποψη των εκπροσώπων των πολιτών (Δήμαρχος, Σύμβουλοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης), όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Όμως σε κάθε απόφαση τους οι παραπάνω, θα πρέπει να συνυπολογίζουν  τη βούληση των πολιτών.

Σε συνδυασμό δε με ένα Παρατηρητήριο Πολιτών δημιουργείται μια διαρκώς ενισχυμένη Δημοκρατική Πολιτεία με συμμετοχή , άποψη , ενημέρωση και στόχο.

O κάθε πολίτης, επώνυμα πάντα, θα μπορεί να ελέγξει την πρόοδο κάθε αιτήματος. Το παρατηρητήριο πολιτών, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα/εφαρμογή, η οποία αποτελεί ένα χρονολόγιο καταγραφής των ενεργειών που έχουν γίνει για ένα έργο, σκοπό, αίτημα. Μόλις ένας πολίτης, θέσει ένα ερώτημα και οριστεί ο υπεύθυνος φορέας, άμεσα, δημιουργείται ένα χρονολόγιο καταγραφής ενεργειών του φορέα και ξεκινά ένα χρονόμετρο καταγράφοντας κάθε δράση του φορέα. μέχρι την υλοποίηση/διεκπεραίωση του έργου, αιτήματος, σκοπού.

Οι πολίτες είναι ελεύθεροι, συνδεόμενοι επώνυμα στην εφαρμογή, να σχολιάσουν, να κρίνουν και να επικροτήσουν την εξέλιξη της προόδου και την αποδοτικότητα, του κάθε υπαλλήλου ή φορέα που ανέλαβε την υλοποίηση του αιτήματος ή και του έργου.

Το χρονόμετρο δεν αποσύρεται εφόσον δεν υλοποιηθεί το έργο. Ακόμη και σε έλλειψη χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας οφείλει να περιγράψει τις ενέργειες του ώστε να βρεθεί χρηματοδότηση. Με την διεκπεραίωση του έργου/αιτήματος σταματά το χρονόμετρο.

Σχόλια και εκτιμήσεις, αξιολόγηση στην πορεία της διεκπεραίωσης επιτρέπονται από κάθε πολίτη, εφόσον χρησιμοποιεί την εφαρμογή επώνυμα. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής των Πολιτών στα κοινά του Δήμου-Πολιτείας, μετασχηματίζοντάς τον από πολίτη-πελάτη με τη συμμετοχή του μόνο κάθε 4 χρόνια, μέσω της άχρωμης διαδικασίας των εκλογών , σε Δημότη με ισότητα λόγου χωρίς αποκλεισμούς, με δικαίωμα στη Δημόσια Ομιλία έξω από κάθε δημοκολακείες που στοχεύουν στον ωφελιμισμό.

Ο Δήμος μας δικαιούται περισσότερα από μονότονα και ανιαρά ευχολόγια.

 Είναι ΩΡΑ για δημοκρατία, με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΕΡΓΟ συμμετοχή.

Είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ μας ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

You May Also Like

 Οι εγγραφές  στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς άρχισαν!

 Οι εγγραφές  στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς άρχισαν!

Ανακοίνωση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς λόγω των θλιβερών επεισοδίων στο Πισοδέρι Φλώρινας

Ανακοίνωση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων  Καστοριάς λόγω των θλιβερών επεισοδίων στο Πισοδέρι Φλώρινας

Οι εκδηλώσεις μνήμης της Οργάνωσης Ποντίων Καστοριάς (Φωτογραφίες)

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 οι εκδηλώσεις μνήμης της Οργάνωσης Ποντίων…

Το πρόγραμμα δημοπράτησης της Saga Furs για την επόμενη σεζόν 20/21

Το πρόγραμμα δημοπράτησης της Saga Furs για την επόμενη σεζόν 20/21

Συγκλονιστικό: Τραυματισμένο σαλάχι ζητά βοήθεια από δύτες (βίντεο)

Συγκλονιστικό: Τραυματισμένο σαλάχι ζητά βοήθεια από δύτες (βίντεο)

Δήμος Καστοριάς: Πώς θα εξυπηρετούνται οι αγρότες και οι κτητρόφοι της περιοχής;

Δήμος Καστοριάς: Πώς θα εξυπηρετούνται οι αγρότες και οι κτητρόφοι της περιοχής;

Ημικρανία: Τι να φάτε για πρόληψη και αντιμετώπιση

  Ημικρανία: Τι να φάτε για πρόληψη και αντιμετώπιση

🏃‍♀️🏃‍♂️Την προσπάθεια και τον ενθουσιασμό των δεκάδων αθλητών που συμμετείχαν στο 1ο Kastoria View Trail Running ζήσαμε, από κοντά, την Κυριακή 5 Ιουνίου στην Καστοριά.

Την προσπάθεια και τον ενθουσιασμό των δεκάδων αθλητών που συμμετείχαν στο 1ο…

Διαδραστική εικαστική έκθεση με live performing στην Καστοριά

Μέσα στο χωροχρονικό ταξίδι της αναζήτησης, ταυτίζεις και ταυτίζεσαι με ανθρώπους. Ερεθίζεις…