Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) καλεί τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/07/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 12ης Ιουλίου 2016 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 0058 «Ολοκλήρωση εργασιών – εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

 3. Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνικές μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών» κατά το άρθρο 10 του Ν. 3316/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/06 Π.Δ.Μ.

 4. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Επισκευή Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου στο Σύδενδρο Γρεβενών» προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 5. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Σήμανση Οδικού Δικτύου 2016» προϋπολογισμού 245.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έτους 2016 ΣΑΕΠ 541 Οδικό Δίκτυο κ.ε. 2014ΕΠ54100002 Π.Ε. Γρεβενών

 6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)» Π.Ε. Καστοριάς

 7. Έγκριση αγόνου δημοπρασίας και επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου» προϋπολογισμού δαπάνης 490.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

 8. Έγκριση αγόνου δημοπρασίας και επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας

 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας

 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κιόσκι στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» Π.Ε. Φλώρινας

 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του Οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Μεθοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ ΦΑΣΗ)» Π.Ε. Φλώρινας

 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας – Έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας

 15. Διάθεση πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου ΄΄Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+00 έως τη Χ.Θ. 113+200»

 16. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμο Εορδαίας»

 17. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμο Βοΐου (Άνω και κάτω Βοΐου)»

 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε» Π.Ε. Καστοριάς

 20. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης της Οικονομικής Επιτροπής

 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.214,08 € για την προμήθεια φίλτρων για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.406,16 € για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 390,60 € για εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.034,40 €, για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 2.021,20 € για εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.157,60 €, για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 260,40 € για εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 25. Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας κει μεταφοράς μη εμπορεύσιμου αλατιού για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού χειμερινής περιόδου 2016-2017 στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και τους όρους της διακήρυξης

 26. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής πρωτογενούς αλατιού για τις ανάγκες αντιμετώπισης του παγετού των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Φλώρινας για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017

 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 28. Έγκριση αποδοχής ποσού 100.000,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 341 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (π.κ. 2008ΣΕ44000020)

 29. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 15η/2016

 30. Ορισμός υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Π.Ε. Γρεβενών

 31. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 590.251,12 € του προγράμματος ΣΑΕ 0758 Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης

 32. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 30.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 για την πληρωμή του έργου «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως Τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

 34. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως τέταρτη (Δ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

 35. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 37. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτές στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Άρδασσας

 38. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων Φράγμα Σισανίου στην θέση Σισάνι

 39. Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά λιπαντικών για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού ΠΕ Κοζάνης

 40. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτές στις εκδηλώσεις του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτους

 41. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδίτη

 42. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών που θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Αχίλλειο (Πρέσπες) και στην Π.Ε. Φλώρινας, στις 26 έως 29 Αυγούστου 2016

 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικής Παράστασης, της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2016 (2 παραστάσεις), στην αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» στην Φλώρινα

 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2015-2016 «ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ» η σημασία της πλεύσης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου στους Ψαράδες του Ν. Φλώρινας

 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λιμνοχωρίου στις 14 & 15 Αυγούστου 2016 στο Λιμνοχώρι

 46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Φυσιολατρικού Λαογραφικού Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου Πολυποτάμου στις 14 & 15 Αυγούστου 2016 στον Πολυπόταμο

 47. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Μουσικά Καλοκαίρια 2016» του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού & Αθλητικού Συλλόγου «Ο Άγιος Γερμανός» στις 10 Αυγούστου 2016

 48. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλαμπούρου «ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» στις 14 & 15 Αυγούστου 2016 στο Φλάμπουρο

 49. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

 50. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

 51. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

 52. Έγκριση καταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω μετάταξης σε παραμεθόρια περιοχή Π.Ε. Φλώρινας

 53. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

 54. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 55. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης έργων δημόσιων επενδύσεων της Π.Ε. Γρεβενών

 56. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Εξωραϊστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιθέας Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς

 57. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών Καστοριάς «ΚΕΛΕΤΡΟΝ» Π.Ε. Καστοριάς

 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 59. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας

 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Π.Δ.Μ.

 63. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλεισούρας «Ο Δάρβαρης» της Π.Ε. Καστοριάς

 64. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων «Η ΕΛΠΙΣ» στις 15 Αυγούστου 2016 στον Συνοικισμό Νεοφωτίστων

 65. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης με Τράπεζα

 66. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της υπ’ αριθμ. 303/2014 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Μαρία Αντωνίου και Δημήτρης Κοσμίδης στον Λευτέρη Αυγενάκη για θέματα του κλάδου της Γουνοποιίας

Μαρία Αντωνίου και Δημήτρης Κοσμίδης στον Λευτέρη Αυγενάκη για θέματα του κλάδου…

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα στην Π.Ε. Καστοριάς

  Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα…

Παύει να ισχύει το καθεστώς του περιορισμού κυκλοφορίας από και προς τους οικισμούς Δραγασιά και Δαμασκηνιά.

Παύει να ισχύει το καθεστώς του περιορισμού κυκλοφορίας από και προς τους…

Σύλληψη 25χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, για παράνομη μεταφορά δέκα αλλοδαπών

Σύλληψη 25χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, για παράνομη μεταφορά δέκα αλλοδαπών

 Συμμετοχή Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  στο 10Ο φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής – i2fest

 Συμμετοχή Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  στο 10Ο φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής –…

Η παρέλαση της 25 Μαρτίου 2023 στο Μανιάκοι Καστοριάς (Βίντεο)

Η παρέλαση της 25 Μαρτίου 2023 στο Μανιάκοι Καστοριάς https://youtu.be/fh5Tx3H-6jI

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Εργοθεραπείας | Ενδοσχολική επιμόρφωση με τίτλο «Αύξηση συμμετοχής στα σχολικά έργα/…

Οι εκθέσεις των αριστευσάντων μαθητών του διαγωνισμού που πραγματοποίησε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικάνορος Καστοριάς

Οι εκθέσεις των αριστευσάντων μαθητών   του διαγωνισμού  που  πραγματοποίησε  ο  Ιερός  Ναός …