Την ερχόμενη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς, με 31 θέματα στην ατζέντα του

 

Τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση Πρακτικών 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.           Αποδοχή ή μη του ψηφίσματος της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»»

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
4.           Έγκριση Έκθεσης Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δήμο Καστοριάς με τίτλο: «Εφαρμόζοντας το ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δημάρχου
5.           Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων Δισπηλιού, Λεύκης και Μεσοποταμίας. Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
6.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου 2 στην Καστοριά. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αγ. Αθανασίου 48 στην Καστοριά. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.           Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 221/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ο.Τ. 38Ε στην περιοχή Χλόη (Αίτηση Χρήστου Γιάντσου)». Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.       Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
11.       Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
12.       Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Β)θμιας Εκπ)σης του Δήμου Καστοριάς για τη συμμετοχή Σχολείων σε εκδηλώσεις. Απόφαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
13.       Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Εισήγηση  Αντιδ/ρχου Σ.Λιάνου
14.       Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Τεχνικών Στοιχείων και Συμπληρωματικών Κατασκευών των εγκαταστάσεων του κτίσματος, όπου στεγάζεται η εκμισθώτρια εταιρεία του ξενοδοχείου «LA SOURINO»  στην Κλεισούρα Καστοριάς. Εισήγηση   Αντιδ/ρχου Σ.Λιάνου
15.       Λήψη απόφασης για τη στήριξη του προγράμματος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς με θέμα: «ΓΟΥΝΑ: Περιβάλλον – Πολιτισμός». Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Λ.Παπαδημητρίου

16.       Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δασών Καστοριάς για έγκριση υλοτόμησης δημόσιας δασικής έκτασης, για την κάλυψη αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων Δενδροχωρίου. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Π.Δάγγα

17.       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Π.Δάγγα

18.       Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Λιθιάς για αναπτυξιακό σκοπό. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Π.Δάγγα

19.       Έγκριση έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λαϊκών αγορών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Π.Δάγγα

20.       Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων στις Τ. Κ. Δισπηλιού, Λεύκης και Δ. Κ. Μεσοποταμίας – Συγκρότηση Επιτροπών Διαχείρισης Εμποροπανηγύρεων. Εισήγηση Αντιδ/ρχων κ.κ. Λ.Ζήση, Σ.Λιάνου, Π.Δάγγα
21.       Έγκριση συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου «Λάρης Σίσκος» με την Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ. Ζήση
22.       Έγκριση συνδιοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου με την ακαδημία του Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ. Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ. Ζήση
23.       Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

24.       Έγκριση διενέργειας προμηθειών ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, περιόδου 2018-2019. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

25.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

26.       Αναστολή ισχύος της υπ’ αριθ. 81/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιλογή διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων μικρών έργων – εργασιών συντήρησης» – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 316/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιλογή τρόπου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

27.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

28.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

29.       Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

30.       Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Σχετικές αιτήσεις
31.       Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς. Σχετική αίτηση

 

 

 

You May Also Like

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μεσοποταμίας,ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μεσοποταμίας,ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης

Μεγάλη επιτυχία για το «Ωδείο Απόλλων Καστοριάς» στο 4ο Φεστιβάλ Κιθάρας στη Λίμνη Πλαστήρα

Πάνω από 200 κιθαριστές από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στο 4ο Φεστιβάλ…

Α.Σ. Παναργειακός: Συνεχίζεται η διάθεση των ελάχιστων εναπομείναντων καρτών

  Α.Σ. Παναργειακός: Συνεχίζεται η  διάθεση των ελάχιστων εναπομείναντων καρτών

Συνελήφθη 54χρονος σε περιοχή της Φλώρινας για παράβαση νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας

Φλώρινα: Εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις ζωοκλοπής

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, -2- περιπτώσεις ζωοκλοπής που διαπράχθηκαν…

Ευχαριστήριο από το Δήμο Καστοριάς

Με αφορμή την ευγενική χορηγία συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε  μεγάλη ποσότητα…

Ο Σύλλογος Αρμονία στις εκδηλώσεις του ΠΑΟΚ Κωσταραζίου

Συμμετοχή χορευτικών του Συλλόγου

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας και του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, στο πλαίσιο της 44ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας και του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς,…

H αγωνιστική δραστηριότητα όλων των τμημάτων Α.Σ. Καστοριάς για το Σαββατοκύριακο

H αγωνιστική δραστηριότητα όλων των τμημάτων Α.Σ. Καστοριάς για το Σαββατοκύριακο