Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η 16η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Καστοριάς για  συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. 276/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Χρήστου Νικόπουλου)
  2. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς», Α.Μ. 23/2019, προϋπολογισμού 56.172,17 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
  3. Έγκριση του από 23-05-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου LESS WASTE II» που χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme  “Greece – Albania 2014 – 2020”», Α.Μ. 1/2019, προϋπολογισμού 7.995,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»
  4. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων λοιπών Δημ. Ενοτήτων», Α.Μ. 31/2019, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ.

 

You May Also Like

Στις 27 Μαΐου 2018 η τελική Γενική Συνέλευση από το Σωματείο Γούνας-Ιματισμού-Κλωστοϋφαντουργίας

Στις 27 Μαΐου 2018 η τελική Γενική Συνέλευση από το   Σωματείο Γούνας-Ιματισμού-Κλωστοϋφαντουργίας     

Στην Εθελοντική Αιμοδοσία του Σ.Α.Π.Π. Ν. Καστοριάς ¨Η Μελωδία της καρδιάς¨ η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καστοριάς

Στην Εθελοντική Αιμοδοσία του Σ.Α.Π.Π. Ν. Καστοριάς ¨Η Μελωδία της καρδιάς¨  η…

Ευχάριστη έκπληξη η νέα χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη βόρεια παραλία. Ο Δήμος Καστοριάς φροντίζει διαρκώς για την βελτίωση της καθημερινότητας.

Ευχάριστη έκπληξη η νέα χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη βόρεια…

Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών: Ραντεβού στα γουναράδικα όχι όμως μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά

Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών: Ραντεβού στα γουναράδικα όχι όμως μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά

«Ώρα για δουλειά»  στον Δήμο Καστοριάς: Το Σάββατο 24 Αυγούστου η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής!

«Ώρα για δουλειά»  στον Δήμο Καστοριάς: Το Σάββατο 24 Αυγούστου η ορκωμοσία…

Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στην Π.Ε. Καστοριάς (10-16/07)

Αναλυτικά τα δρομολόγια της επόμενης εβδομάδας

Θεία Λειτουργία στον Πολυάνεμο της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διποταμίας

Θεία Λειτουργία στον Πολυάνεμο της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διποταμίας