Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς, με 17 θέματα στην ατζέντα του

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση πρακτικών 23ης, 24ης και 25ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ K. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ», προϋπ/σμού 519.000,00€ στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. (Συμπλήρωση του υπ’ αριθ. πρωτ. 7203/23-4-2019 Αιτήματος του Δήμου Καστοριάς για τη χρηματοδότηση έργων Αθλητικών Εγκαταστάσεων). Εισήγηση Δημάρχου
4.           Έγκριση παραχώρησης χρήσης του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αυγής στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγής». Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
5.           Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
6.           Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝ.ΚΟ. για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» (ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς). Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Κ.Τσανούσα

7.           Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝ.ΚΟ. για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» (ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς). Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Κ.Τσανούσα

8.           Μεταφορά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που απασχολείται σε αυτό, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», στο Δήμο  Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Κ.Τσανούσα

9.           Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 322/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ: α) ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού
10.       Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Καστοριάς, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρόσκληση VIII, με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
11.       Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Καστοριάς, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρόσκληση IX, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών

 

12.       Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
13.       Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 300/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τον προσδιορισμό του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

14.       Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης:

–εκτέλεσης έργων/εργασιών ενταγμένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, των οποίων το κόστος των υλικών επιχορηγήθηκε από τα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

–αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών.

Σχετικές βεβαιώσεις

-Δ/σεων Τ.Υ. & Καθαριότητας

-Ταμείου

 

15.       Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που κατατίθενται κατά της διαδικασίας διενέργειας Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016. Πρακτικά κληρώσεων
16.       Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης

Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης

17.       Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Π.Ε. Δυτ. Μακεδονίας, για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων επί αμοιβή. Σχετ. έγγραφο Π.Ε. Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

You May Also Like

Συνέντευξη Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην εκπομπή kontra24 με τον δημοσιογράφο Αιμίλιο Λιάτσο

Συνέντευξη Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην εκπομπή kontra24 με τον δημοσιογράφο Αιμίλιο Λιάτσο

«Κουρασμένες γυναίκες»: Το τραγούδι της Ελένης Πέτα για τη γυναικεία κακοποίηση με πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης

«Κουρασμένες γυναίκες»: Το τραγούδι της Ελένης Πέτα για τη γυναικεία κακοποίηση με…

To Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019 -2020

To Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη της σχολικής…

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της 45ης Δ.Ε.Γ./ Α. Τσούκας: «Πρόκειται να γίνει επέκταση του εκθεσιακού κέντρου, ώστε να χωρέσουν όλοι οι εκθέτες»

  Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της 45ης Δ.Ε.Γ. Α. Τσούκας:…

4ο Θερινό Σχολείο με τίτλο: «Καθαρή Ενέργεια – Καθαρό Περιβάλλον – Τεχνολογικές λύσεις και προοπτικές»

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το 4ο Θερινό…

Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χιονάτο – Νεστόριο, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χιονάτο – Νεστόριο, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Σάλος με δημοσίευμα της Αυγής. Τι απαντούν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Κεπαπτσόγλου, Γκοσλιόπουλος και Ταμήλιας;

Σάλος με δημοσίευμα της Αυγής. Τι απαντούν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Κεπαπτσόγλου, Γκοσλιόπουλος…

Ξύρισαν και κούρεψαν… Κορεντσίδη και Τζηκαλάγια οι καρναβαλιστές!

Ξύρισαν και κούρεψαν… Κορεντσίδη και Τζηκαλάγια οι καρναβαλιστές!