Την Τρίτη 26/03 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση Πρακτικών 2ης και 3ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.           Καθορισμός αριθμού θέσεων για Πρακτική Άσκηση, σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Δημάρχου
4.           Έκδοση φωτογραφικού λευκώματος «Καστοριά, Τόπος, Φύση, Άνθρωποι». Εισήγηση Δημάρχου
5.           Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Εβραϊκής Κοινότητας Καστοριάς. Εισήγηση Δημάρχου
6.           Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς (Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 332/18 απόφ. Δ.Σ.). Εισήγηση Δημάρχου
7.           Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
8.           Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας, σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.           Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την εφαρμογή προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, εν όψει της ποδηλατοδρομίας που θα διεξαχθεί στην Καστοριά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 1ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Αυτισμού. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.       Λήψη απόφασης διαπλάτυνσης και παραχώρησης στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Γράμμου 25. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11.       Έγκριση τοποθέτησης προσωρινής κατασκευής σε παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12.       Έγκριση ή μη μεμονωμένης τροποποίησης του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καστοριάς, στο Ο.Τ. 112Α. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13.       Έγκριση ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 274Β, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14.       Έγκριση ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 121, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15.       Έγκριση ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης για αποζημίωση απαλλοτριωμένου τμήματος στο Ο.Τ. 125, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Πενταβρύσου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16.       Εκ νέου λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς (Ανάκληση της 10/2019 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου). Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
17.       Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
18.       Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
19.       Έγκριση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ», σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β΄/05-12-17. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
20.       Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Δήμου Καστοριάς «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
21.       Κατανομή συμπληρωματικών πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών θέρμανσης των σχολείων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
22.       Έγκριση όρων για την υπογραφή Συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της οικογένειας Γεωργίου Γκολομπία για τη δωρεά χρήσης του Αρχείου

Λεωνίδα Παπάζογλου.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Λ.Παπαδημητρίου

23.       Έγκριση δαπάνης για εξειδικευμένη  μελέτη, οργάνωση και τοποθέτηση των εκθεμάτων της μόνιμης έκθεσης  του αρχείου Λεωνίδα Παπάζογλου, στο Αρχοντικό Βέργου. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Λ.Παπαδημητρίου

24.       Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης, τμήματος του αγροκτήματος Δισπηλιού, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δισπηλιού, για καλλιέργεια και δωρεάν  διάθεση προιόντων, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου
25.       Λήψη απόφασης περί συναίνεσης του Δήμου Καστοριάς στην ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Νίτσα Αλέξανδρου, με διαθέσιμο οικόπεδο της Δ/νσης Γεωργίας, στον οικισμό Ιεροπηγής Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου
26.       Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας συμφωνητικών μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων. Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου
27.       Έγκριση συνδιοργάνωσης με το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Υπευθύνων Γραφείων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ όλων των ΑΕΙ Ελλάδας, στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου
28.       Έγκριση συνδιοργάνωσης με το παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Καστοριάς «ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας, στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου
29.       Έγκριση δαπάνης για εποχιακή προβολή-διαφήμιση του τουριστικού προιόντος του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.Πετσάλνικου

30.       Έγκριση χρηματοδότησης του ΣΕΓΑΣ ΕΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, για την πραγματοποίηση των αγώνων δρόμου RUN GREECE στην Καστοριά. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.Πετσάλνικου

31.       Έγκριση συμμετοχής Δήμου Καστοριάς στην 9η Διεθνή Έκθεση Γούνας Fur Excellence in Athens – Έγκριση δαπανών – Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ά.Πετσάλνικου

32.       Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/19 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα: «Εξέταση της Αίτησης Συμβιβασμού του Κων/νου Βλάχου, που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της υπ’ αριθ. 23917/05-11-2018 απόφασης επιβολής προστίμου, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου  του Δήμου Καστοριάς». Πρακτικό Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
33.       Καθορισμός τιμήματος για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία (άρθρο 196 &2 του Ν.4555/18) του αναψυκτηρίου στη θέση Δασάκι της Δ.Κ. Μεσοποταμίας. Πρακτικό Επιτροπής του άρθ. 186 του Ν. 3463/06
34.       Λήψη απόφασης. περι αδυναμίας εκτέλεσης από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, του έργου: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Κοιμητηρίων». Εισήγηση Δ/νσης

Καθαριότητας

Περιβάλλοντος & Πρασίνου

35.       Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου – καντίνας. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής  & Οικ/κής Ανάπτυξης
36.       Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑΣ. Έγγραφο ΑΝ.ΚΑΣ.
37.       Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Δήμου Καστοριάς 2020-2023. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

38.       Διαγραφή χρεών. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

39.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

40.       Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργου. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

41.       Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

42.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

43.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και ήσσονος αξίας τροποποίησης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

You May Also Like

Έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 στην ΣΑΕΠ 041 δύο νέων έργων της Π.Ε. Καστοριάς

Έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 στην ΣΑΕΠ 041 δύο νέων…

Σχέδια Βελτίωσης: Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων

Σχέδια Βελτίωσης: Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων  

Ανακοίνωση του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Δυτικής Μακεδονίας 1912-1949

Ανακοίνωση του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Δυτικής Μακεδονίας 1912-1949

Τα δρομολόγια του καραβιού «ΟΛΥΜΠΙΑ» για την περίοδο της Αποκριάς

Τα δρομολόγια του καραβιού «ΟΛΥΜΠΙΑ» για την περίοδο της Αποκριάς, 15-18 Μαρτίου 2024

Παραμυθένιες και μαγικές εκδηλώσεις για τα παιδιά του Δήμου Καστοριάς

Παραμυθένιες και μαγικές εκδηλώσεις για τα παιδιά του Δήμου Καστοριάς

Μπαράζ συλλήψεων στη Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 10 άτομα για διάφορα αδικήματα

Μπαράζ  συλλήψεων  στη Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 10 άτομα για διάφορα αδικήματα

Ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά στην Καστοριά

Εκφράστηκε η επιθυμία για συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και των Απόδημων συμπατριωτών μας