Όσοι φοιτητές επιθυμούν να τους χορηγηθεί ή να ανανεώσουν κάρτα σίτισης, μπορούν να προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στo ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα και την απόδοση σε αυτούς αριθμού μητρώου από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Υποβολή δικαιολογητικών για λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας (κάρτα σίτισης)

Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ1965/τ.Β/18-6-2012), υποβάλλει αίτηση (χορηγείται από το ίδρυμα) για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

(τουλάχιστον τα 1,2,3,4,5 και 6 τα οποία αφορούν όλους τους φοιτητές)

1) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή.

2) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 3) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.

 4) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

5) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών. (χορηγείται από το ίδρυμα)

6) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο φορολογικό έτος.

Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

7) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου.

8) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της απόφασης κατηγορία.

9) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης.

10) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120), θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης.

11) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

12) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9του άρθρου 1 της απόφασης.

13) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής

εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Η ελληνική γούνα προβάλλεται στη  Ρωσία: Τριήμερες εκδηλώσεις-επιδείξεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία της Μόσχας

Η ελληνική γούνα προβάλλεται στη  Ρωσία: Τριήμερες εκδηλώσεις-επιδείξεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική…

Ευχαριστήριο μήνυμα της Ολυμπίας Τελιγιορίδου προς τους γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Καστοριάς

  Ευχαριστήριο μήνυμα της Ολυμπίας Τελιγιορίδου προς τους γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους…

Εκπαιδευτική ημερίδα πιστοποίησης αειφορείας βιομάζας στα Γρεβενά

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών &…

Η όμορφη Χριστουγεννιάτικη Φάτνη στο «Εμπορικό Κέντρο» Καστοριάς

Η όμορφη Χριστουγεννιάτικη Φάτνη στο «Εμπορικό Κέντρο» Καστοριάς

Ανησυχία για την απομείωση των Εθνικών Πόρων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς τις Περιφέρειες

Ανησυχία για την απομείωση των Εθνικών Πόρων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς…

Συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Κοζάνη για ληστεία

Την Παρασκευή (16-09-2016) το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, συνέλαβαν δύο…

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να μειώσει το συνολικό ποσό για τα σχέδια βελτίωσης αντί να εντάξει τους επιλαχόντες

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να μειώσει το συνολικό ποσό για τα σχέδια…